Przejdź do głównej zawartości

Funkcja Input

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca ciąg zawierającą znaki z pliku otwartego w trybie wprowadzania lub binarny .

Składnia

Wprowadzania ( numer [ #] numer_pliku)

W składni funkcji wprowadzania występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Liczba

Wymagane. Dowolne prawidłowe wyrażenie numeryczne określająca liczbę znaków do zwrócenia.

numer_pliku

Wymagane. Dowolne prawidłowe numer pliku.


Uwagi

Więcej funkcji wprowadzania danych są zwykle zapisywane w pliku z Print # lub umieszczenie. Funkcję tę należy stosować tylko w przypadku plików otwartych w trybie wprowadzania lub binarny .

W odróżnieniu od instrukcji Input # funkcja Input zwraca wszystkie znaki, które odczytuje, łącznie z przecinkami, znaki powrotu karetki, wysuwu wiersza, cudzysłowy i spacje wiodące.

W przypadku plików otwartych dostępu binarne próba odczytania pliku przy użyciu funkcji danych wejściowych , aż EOF zwraca wartość PRAWDA powoduje błąd. Użyć funkcji LOF i Loc zamiast EOF podczas odczytu plików binarnych przy użyciu danych wejściowych, lub Uzyskaj podczas korzystania z funkcji EOF .

Uwaga: Funkcja InputB bajtów danych zawartych w plikach tekstowych. Z InputBnumer określa liczbę bajtów zwracanych liczba znaków do zwrócenia.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji wprowadzania do przeczytaj o jeden znak w czasie z pliku, a następnie wydrukuj go, aby okno natychmiastowe . W tym przykładzie założono, że tego TESTFILE jest plikiem tekstowym zawierającym kilka wierszy danych przykładowych.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office