Funkcja GUIDFromString

Funkcja GUIDFromString . max konwertuje ciąg na GUID, która jest tablica typu Byte.

Składnia

GUIDFromString ( stringexpression )

Wymagany argument stringexpression jest wyrażeniem tekstowym, którego wartością jest identyfikator GUID w postaci ciągu.

Spostrzeżenia

Aparat bazy danych programu Microsoft Access przechowuje identyfikatory GUID jako tablice typu Byte. Microsoft Office Access 2007 nie może jednak zwracać danych bajtowych z kontrolka na formularz lub raport. Aby zwrócić wartość identyfikatora GUID z kontrolki, należy ją przekonwertować na ciąg. Aby przekonwertować identyfikator GUID na ciąg, należy użyć funkcji StringFromGUID . Aby przekonwertować ciąg na identyfikator GUID, użyj funkcji GUIDFromString .

Przykład zapytania

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję userID, GUIDfromString (userGUID) jako GUIDCode z GUID_Table;

Wyświetla "userID", konwertuje StringExpression (userGUID) na identyfikator GUID (tablicę bajtów) i wyświetla w kolumnie GUIDCode. Ten przykład działa tylko w przypadku wyrażenia tekstowego, które może oceniać identyfikator GUID.

Przykład języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie użyto funkcji GUIDFromString w celu przekonwertowania ciągu na identyfikator GUID. Ciąg jest identyfikatorem GUID przechowywanym w formie ciągu w zreplikowanej tabeli Employees. Pole s_GUID jest ukrytym polem, które dodano do każdej zreplikowanej tabeli w zreplikowanej bazie danych.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×