Funkcja GetSetting

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca wartość ustawienia klucza z wpisu aplikacji w rejestrze systemu Windows lub (na komputerach Macintosh) informacji w pliku Inicjowanie aplikacji.

Składnia

GetSetting ( argumentu sekcja, klucz [domyślny ] )

W składni funkcjigGetSettinwystępują następujące argumenty:

Argument

Opis

Nazwa aplikacji

Wymagane. wyrażenie tekstowe zawierające nazwę aplikacji lub projektu, którego ustawienia klucza w przypadku zażądania. Na komputerze Macintosh to nazwa pliku inicjowania w folderze Preferencje w folderze System.

sekcja

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę sekcji, w której znajduje się ustawienie klucza.

klawisz

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę ustawienia klucza, aby zwrócić.

domyślne

Opcjonalnie. Wyrażenie zawierające wartość zwracana, jeśli ustawienie klucza jest ustawiona wartość nie. Pominięcie rozdzielczościmyślnie zakłada się, że ciąg o zerowej długości ("").


Uwagi

Jeśli dowolny element w argumentach GetSetting nie istnieje, GetSetting zwraca wartość Domyślna.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie najpierw używa instrukcji SaveSetting tworzenie wpisów w rejestrze systemu Windows (lub pliku .ini na platformach Windows 16-bitowy) dla aplikacji określonej jako argumentu, a następnie używa funkcja GetSetting , aby wyświetlić jeden z Ustawienia. Ponieważ określono argumentu domyślnego , niektóre wartość jest wyświetlana w postaci. Należy zauważyć, że nie można pobrać nazwy sekcji z GetSetting. Na koniec instrukcji DeleteSetting usuwa wpisy wszystkich aplikacji.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×