Przejdź do głównej zawartości

Funkcja FormatCurrency

Zwraca wyrażenie sformatowane jako wartość waluty przy użyciu symbolu waluty zdefiniowanego w panelu sterowania systemu.

Składnia

FormatCurrency ( Expression [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

W składni funkcji FormatCurrency występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Wyrażenie

Argument wymagany. Wyrażenie, które ma zostać sformatowane.

NumDigitsAfterDecimal

Argument opcjonalny. Wartość liczbowa wskazująca, ile miejsc po prawej stronie przecinka jest wyświetlana. Wartość domyślna to-1, co oznacza, że używane są ustawienia regionalne komputera.

IncludeLeadingDigit

Argument opcjonalny. Stała Tristatea wskazująca, czy dla wartości ułamkowych jest wyświetlana wartość zero wiodąca. Aby uzyskać wartości, zobacz sekcję Settings (Ustawienia).

UseParensForNegativeNumbers

Argument opcjonalny. Stała TriState, która wskazuje, czy wartości ujemne mają być umieszczane w nawiasach. Aby uzyskać wartości, zobacz sekcję Settings (Ustawienia).

GroupDigits

Argument opcjonalny. Stała TriState, która wskazuje, czy liczby są zgrupowane przy użyciu ogranicznika grupy określonego w ustawieniach regionalnych komputera. Aby uzyskać wartości, zobacz sekcję Settings (Ustawienia).


Ustawienia

Argumenty IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersi GroupDigits mają następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbTrue

-1

True

vbFalse

0

False (Fałsz)

vbUseDefault

— 2

Użyj ustawienia z ustawień regionalnych komputera.


Spostrzeżenia

W przypadku pominięcia co najmniej jednego argumentu opcjonalnego wartości pominiętych argumentów są podane w ustawieniach regionalnych komputera.

Pozycja symbolu waluty względem wartości walutowej jest określana przez ustawienia regionalne systemu.

Uwaga:  Wszystkie informacje o ustawieniach są dostępne na karcie walutowe ustawienia regionalne z wyjątkiem zera wiodącego, który pochodzi z karty Liczba .

Przykłady

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję FormatCurrency ([CenaJednostkowa]) jako Wyr1 z ProductSales;

Formatowanie wartości liczbowych w polu "cena jednostkowa" w formacie "waluta" i zwrot w kolumnie Wyr1.

Wybierz FormatCurrency ([rabat], 2,-1,-1,-1) jako DiscountedPrice z ProductSales;

Formatuje wartości liczbowe w polu "waluta" w formacie "waluta" z dwoma miejscami dziesiętnymi, a wszystkie wartości mniejsze niż 1 będą miały wartość "0" przed liczbą dziesiętną, a wartości ujemne zostaną uwzględnione w nawiasach, a wartość zostanie zgrupowana na domyślnie ("1000", zostanie wyświetlona jako $1 000,00, "-1000" będzie wyświetlany jako ($1 000,00), zostanie wyświetlony komunikat "0" jako $0,00).

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office