Przejdź do głównej zawartości

Funkcja Format

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą wyrażenie sformatowaną zgodnie z instrukcjami zawartymi w wyrażeniu formatu.

Ostrzeżenie    Wystąpił problem z korzystaniem z tej funkcji. Ostatni poniedziałek w kilku latach kalendarzowych można zwrócić jako tydzień 53, gdy powinien to być tydzień 1. Aby uzyskać więcej informacji i obejście, zobacz funkcje format lub datepart mogą zwracać nieprawidłowy numer tygodnia w ubiegłym poniedziałek roku.

Zobacz kilka przykładów

Składnia

Format ( wyrażenie [, format ] [, pierwszydzieńtygodnia ] [, FirstWeekOfYear ] )

W składni funkcji Format występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie.

format (Formatowanie)

Argument opcjonalny. Prawidłowe nazwane lub zdefiniowane przez użytkownika wyrażenie formatu.

pierwszydzieńtygodnia

Argument opcjonalny. stała, który określa pierwszy dzień tygodnia.

firstweekofyear

Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy tydzień roku.


Ustawienia

Argument Format może używać różnych ustawień w zależności od typu danych argumentu wyrażenie . Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowych wyrażeń formatowania, zapoznaj się z artykułami podanych w poniższej tabeli.

Wyrażenia używające tego typu danych...

Zobacz artykuł

Dowolny typ

Właściwość Format

Data/godzina

Formatowanie pola daty i godziny

Liczba

Formatowanie pola typu liczba lub waluta

Tekst i Nota

Formatowanie pola tekstowego

Tak/Nie

Właściwość Format — typy danych Tak/Nie


Argument pierwszydzieńtygodnia ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia API NLS.

VbSunday

1

Niedziela (domyślnie)

vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Argument FirstWeekOfYear ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia API NLS.

vbFirstJan1

1

Zacznij od tygodnia, w którym występuje 1 stycznia (domyślnie).

vbFirstFourDays

2

Zacznij od pierwszego tygodnia zawierającego co najmniej cztery dni w roku.

vbFirstFullWeek

3

Zacznij od pierwszego pełnego tygodnia roku.


Spostrzeżenia

Aby sformatować

Czynności

Cyfry

Stosowanie wstępnie zdefiniowanych nazwanych formatów liczb lub Tworzenie formatów liczbowych zdefiniowanych przez użytkownika.

Daty i godziny

Użyj wstępnie zdefiniowanych nazwanych formatów daty/godziny lub Utwórz zdefiniowane przez użytkownika formaty daty/godziny.

Liczba kolejna daty i godziny

Użyj formatów daty i godziny lub formatów liczbowych.

Strings

Utwórz własne formaty ciągów zdefiniowane przez użytkownika.


Jeśli spróbujesz sformatować liczbę bez określania formatu, funkcja Format udostępnia funkcję podobną do funkcji str , choć jest ona dostępna w skali międzynarodowej. Jednak liczby dodatnie sformatowane jako ciągi za pomocą formatu nie zawierają spacji, które są zarezerwowane dla symbolu wartości; te przekonwertowane za pomocą funkcji str zachowują spację wiodącą.

Jeśli jest formatowany Niezlokalizowany ciąg liczbowy, należy użyć zdefiniowanego przez użytkownika formatu liczbowego, aby upewnić się, że jest wyświetlany odpowiedni wygląd.

Uwaga: Jeśli właściwość Calendar jest ustawiona na gregoriański, a Format określa formatowanie daty, podane wyrażenie musi być w formacie kalendarza gregoriańskiego. Jeśli właściwość kalendarza w języku Visual Basic jest ustawiona na Hidżra, podane wyrażenie musi być w formacie kalendarza Hidżry.

Jeśli kalendarz jest gregoriański, znaczenie symboli wyrażeń formatu jest niezmienione. Jeśli kalendarz jest w formacie Hidżry, wszystkie symbole formatu daty (na przykład dddd, Mmmm, rrrr) mają takie same znaczenie, ale są stosowane do kalendarza Hidżra. Formatowanie symboli pozostanie w języku angielskim; symbole powodujące wyświetlanie tekstu (na przykład AM i PM) wyświetlają ciąg (w języku angielskim lub arabskim) skojarzony z tym symbolem. Zakres niektórych symboli zmienia się w przypadku kalendarza Hidżra.

Symbol

Zakres

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Wyświetla pełne nazwy miesięcy (nazwy miesięcy według kalendarza Hidżra nie mają skrótów).

y

1-355

rrrr

100-9666

Przykłady

Używanie funkcji format w wyrażeniu    Za pomocą formatowania można korzystać w dowolnym miejscu, korzystając z wyrażeń. Na przykład w kwerendzie można użyć jej jako części aliasu pola lub we właściwości Źródło kontrolki pola tekstowego w formularzu lub raporcie. W poniższych przykładach pokazano wyrażenie, które można użyć w właściwości filtru raportu w celu ograniczenia wyników do rekordów z poprzedniego tygodnia.

Format ([Date]; "ww") = format (Now (); "ww")-1

W tym przykładzie Źródło rekordów raportu zawiera pole o nazwie Date, które zawiera datę zmodyfikowania każdego rekordu i jest on wykorzystywany w raporcie. Po uruchomieniu raportu jego wyniki są filtrowane w celu wyświetlenia tylko tych rekordów, w których tydzień dla wartości w polu Date (format ([data]; "ww")) jest równy poprzedniemu tygodniowi (format (Date (), "ww")-1).

Używanie funkcji format w kodzie języka VBA    

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie pokazano różne zastosowania funkcji Format do formatowania wartości za pomocą zarówno nazwanych formatów, jak i formatów zdefiniowanych przez użytkownika. W przypadku separatora daty (/), separatora czasu (:) oraz literału AM/PM aktualne dane wyjściowe wyświetlane przez system są zależne od ustawień regionalnych komputera, na którym jest uruchomiony kod. Gdy godziny i daty są wyświetlane w środowisku programistycznym, używane są formaty krótki format godziny i Data krótka w ustawieniach regionalnych. W przypadku wyświetlania kodu jest używana godzina krótka i format daty krótkiej w ustawieniach regionalnych systemu, które mogą być inne niż ustawienia regionalne kodu. W tym przykładzie przyjęto ustawienia regionalne w języku angielskim (Stany Zjednoczone).

MyTime i MyDate są wyświetlane w środowisku programistycznym przy użyciu bieżących ustawień krótkiego czasu systemowego i ustawienia Data krótka.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Używanie formatu z ciągami o zerowej długości

W programie Microsoft Access w wersji 2,0 i starszych można użyć funkcji Format , aby zwrócić jedną wartość dla ciąg znaków o zerowej długości, a drugą dla wartości. Na przykład można użyć wyrażenia formatu, takiego jak poniższy, przy użyciu funkcji Format , aby zwrócić odpowiednią wartość ciągu z kodu:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

W programie Microsoft Access w wersji 97 lub nowszej konieczne jest przetestowanie oddzielnie dla przypadku wartości null , a następnie zwrócenie odpowiedniej wartości na podstawie wyniku. Na przykład można użyć funkcji IIf w wyrażeniu z funkcją Format , taką jak w poniższym przykładzie:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Ta zmiana dotyczy tylko sytuacji, gdy użyto funkcji Format w celu sformatowania ciągu, zależnie od tego, czy jest to ciąg o zerowej długości, czy wartość null. Inne wyrażenia formatu używane w funkcji Format działają tak samo jak w poprzednich wersjach.

Jeśli przekonwertujesz bazę danych z programu Microsoft Access w wersji 2,0 lub starszej na program Microsoft Access 2002 lub nowszy, musisz zmienić kod, aby testować oddzielnie dla przypadku wartości null.

Zobacz też

Funkcje tekstowe i ich zastosowanie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×