Przejdź do głównej zawartości

Funkcja EuroConvert

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja EuroConvert do konwertowania wartości euro lub konwersję waluty euro na inną walutę. Można także użyć do konwertowania wartości z jednego walutę innemu użytkownikowi za pomocą euro jako wyrażoną. Funkcja EuroConvert używa konwersji ustalonych kursów ustanowionych Unii Europejskiej.

Składnia

EuroConvert ( numer elementu ; waluta_docelowa [; pełna_dokładność; dokładność_triangulacji] )

W składni funkcji EuroConvert występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Liczba

Liczba, która ma zostać przekonwertowany, lub odwołanie do pola zawierającego liczbę.

elementu

wyrażenie tekstowe, lub odwołanie do pola zawierającego ciąg odpowiadający akronim Międzynarodowej Organizacja Normalizacyjna (ISO) waluty, którą chcesz przekonwertować. Może być jeden z kodów ISO wymienione w poniższej tabeli.

Waluta

Kod ISO

Obliczanie Dokładność

Dokładność wyświetlania

Belgijska franka

BEF

0

0

Franka Luksemburg

LUF

0

0

Marka niemiecka

DEM

2

2

Peseta hiszpańska

ESP

0

0

Franka francuskiego

FRF

2

2

Irlandzki

IEP

2

2

Lir włoski

ITL

0

0

Gulden

NLG

2

2

Szyling Austrii

ATS

2

2

Escudo portugalskie

PTE

0

0

Fińska

FIM

2

2

euro

EUR

2

2

W powyższej tabeli z dokładnością obliczeń, która określa zaokrąglić wynik oparte na poszczególnych walut. Na przykład podczas konwersji markach, dokładność obliczeń wynosi 2, a wynik jest zaokrąglany do jednego feniga, 100 fenigów na znacznik. Dokładność wyświetlania określa, ile miejsc dziesiętnych są wyświetlane w polu zawierającym wynik.

Nowsze wersje funkcji EuroConvert mogą obsługiwać dodatkowe waluty. Aby uzyskać informacje o nowych walut uczestniczących i aktualizacje funkcji EuroConvert odwiedź witrynę waluty Euro pakietu Microsoft Office w sieci Web.

Waluta

Kod ISO

Duńska

DKK

Drachma

GRD

Szwedzka

SEK

Funt szterling

GBP

waluta_docelowa

Wyrażenie tekstowe lub odwołanie do pola zawierającego ciąg znaków odpowiadający kodowi ISO waluty, do którego chcesz przekonwertować liczbę. Aby uzyskać listę kodów ISO zobacz opis argumentu elementu .

pełna_dokładność

Opcjonalnie. A wartość logiczna wartość miejsce, w którym wartość True (1) ignoruje zasady zaokrąglania waluty (nazwanych dokładnością wyświetlania w opisie argumentu elementu ) i używa współczynnik konwersji 6--cyfr znaczących nie monitowania zaokrąglanie. FAŁSZ zasady zaokrąglania waluty, aby wyświetlić wynik zastosowania (0). Jeśli parametr jest pominięty, wartością domyślną jest FAŁSZ.

dokładność_triangulacji

Opcjonalnie. Liczba całkowita określająca większe niż lub równe 3 liczbę cyfr znaczących w dokładność obliczeń na potrzeby pośredniej wartości euro podczas konwersji między dwiema waluty krajowe.


Uwagi

Końcowe zera są zaokrąglane i nieprawidłowych parametrów zwracana jest #Error.

Jeśli kod ISO źródła jest taki sam, jak kod ISO celu, oryginalną wartość liczby jest aktywny.

Ta funkcja nie jest stosowany format.

Funkcja EuroConvert używa bieżących kursów ustalonych przez Unii Europejskiej. Po zmianie kursów, firma Microsoft zaktualizuje funkcję. Aby uzyskać pełne informacje dotyczące zasad i stawek aktualnie obowiązujących Zobacz publikacji Komisja temat euro. Aby uzyskać informacje na temat tych publikacji odwiedź witrynę sieci Web waluty Euro pakietu Microsoft Office.

Przykład

Pierwszy przykład konwertuje 1,20 w markach na wartość Kwota euro (odpowiedzi = 0,61). Drugi przykład konwertuje wartości 1,47 wyrażonej franka francuskiego w markach (odpowiedzi = 0,44 DM). Ich przyjęto, że 1 euro = 6.55858 franka francuskiego i 1,92974 marek niemieckich.

EuroConvert(1.20,"DEM","EUR")
EuroConvert(1.47,"FRF","DEM",TRUE,3)
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×