Funkcja EOF

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca liczbę całkowitą z zakresu zawierającą wartość wartość logicznawartość PRAWDA , jeśli koniec pliku otwarty dla losowo lub osiągnięto kolejnych danych wejściowych .

Składnia

EOF ( numer_pliku )

Wymagane numer_plikuargument jest liczbą całkowitą , zawierające wszystkie prawidłowe numer pliku.

Uwagi

Użyj EOF w celu uniknięcia błędów generowanych podczas prób pobrania danych wejściowych koniec pliku.

Funkcja EOF zwraca wartość False , aż osiągnięto koniec pliku. W przypadku plików otwartych dostępu losowo lub binarneEOF zwraca wartość FAŁSZ, dopóki ostatnio wykonana instrukcja Get jest nie można odczytać całych rekordów.

W przypadku plików otwartych dostępu binarne próba odczytania pliku przy użyciu funkcji danych wejściowych , aż EOF zwraca wartość PRAWDA powoduje błąd. Użyć funkcji LOF i Loc zamiast EOF podczas odczytu plików binarnych przy użyciu danych wejściowych, lub Uzyskaj podczas korzystania z funkcji EOF . W przypadku otwieraniaplików EOF zawsze zwraca wartość True.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja EOF wykrywanie końca pliku. W tym przykładzie założono, że tego MYFILE jest plikiem tekstowym zawierającym kilka wierszy tekstu.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×