Funkcja DDB

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą amortyzację środka trwałego w określonym przedziale czasu przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody zadanej.

Składnia

DDB ( koszt, odzysk, życia, okres [Współczynnik] )

W składni funkcji DDB występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Koszt

Wymagane. Podwójne określający początkowy koszt środka trwałego.

odzyskana

Wymagane. Podwójne określając wartość środka trwałego na końcu okresu użytkowania.

życia

Wymagane. Podwójne określający długość okresu użytkowania środka trwałego.

okres

Wymagane. Podwójna precyzja określającą okres dla którego trwałego amortyzacja jest obliczana.

współczynnik

Opcjonalnie. Wariant określającą szybkość zmniejsza się saldo. Jeśli jest pominięta, przyjmowana jest wartość 2 (metoda podwójnie malejącego).


Uwagi

Podwójnie malejącego salda oblicza amortyzację w szybszym tempie. Amortyzacja jest największa w pierwszym okresie i zmniejsza w kolejnych okresach.

Argumenty życia i okresu musi być wyrażona w tej samej jednostki. Na przykład jeśli życia jest podany w miesiącach, okresu również należy w miesiącach. Wszystkie argumenty muszą być liczbami dodatnimi.

Funkcja DDB używa następującej formuły do obliczenia amortyzacji w danym okresie:

Amortyzacja / okres = ((Kosztodzysk) * czynniki)- życia

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji DDB Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie podane początkowy koszt (InitCost), to wartość na koniec okresu użytkowania środków trwałych (SalvageVal) środka trwałego w latach (_z2z _), a okres w roku, dla których amortyzacja jest obliczana (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×