Funkcja DateSerial

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (data) dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Składnia

DateSerial ( rok, miesiąc, dzień )

W składni funkcji DateSerial występują następujące argumenty:

Argument

Opis

rok

Wymagane. Liczba całkowita. Liczbę z zakresu od 100 do 9999 włącznie lub wyrażenie numeryczne.

miesiąc

Wymagane. Liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

dzień

Wymagane. Liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.


Uwagi

Aby określić daty, takiej jak 31 grudnia 1991 zakresu liczb dla każdego DateSerialargument powinny być w zakresie zaakceptowanych jednostki; oznacza to, że 1 – 31 dni i 1-12 miesięcy. Jednak można określić także daty względne dla każdego argumentu przy użyciu dowolne wyrażenie liczbowe, który przedstawia liczbę dni, miesięcy lub lat przed lub po określonej dacie.

W poniższym przykładzie użyto wyrażeń liczbowych zamiast bezwzględnych liczb reprezentujących datę. W tym miejscu DateSerial , funkcja zwraca datę, która przypada dzień przed pierwszy dzień (1 - 1), dwa miesiące, zanim sierpnia (8 - 2), 10 lat przed rokiem 1990 (1990 - 10); innymi słowy 31 maj 1980 r.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Dwucyfrowym argumentu rok są interpretowane w zależności od ustawień zdefiniowanych przez użytkownika komputera. Ustawienia domyślne to, że wartości między 0 a 29 włącznie są interpretowane jako lata 2000 – 2029. Domyślne wartości od 30 do 99 są interpretowane jako lata 1930 – 1999. W przypadku wszystkich innych argumentów roku za pomocą czterech cyfr roku (na przykład 1800).

Wersjach systemu Windows wcześniejszych niż Windows 2000 interpretować dwucyfrowym według opisanych wyżej ustawień domyślnych. Aby upewnić się, że funkcja zwraca poprawną wartość, należy użyć rok w postaci czterech cyfr.

Jeśli dowolny z argumentów wykracza poza zakres zaakceptowanych, powiększa on następnego, większą wartość. Na przykład jeśli użytkownik określi 35 dni, zostanie ona potraktowana jako jeden miesiąc i niektórych liczbę dni, w zależności od tego, gdzie w roku zostanie zastosowana. Jeśli któregokolwiek argumentu jest spoza zakresu od-32 768 do 32 767, wystąpi błąd. Jeśli data określona przez wszystkie trzy argumenty wypada spoza dopuszczalnego zakresu dat, wystąpi błąd.

Uwaga: Rok; miesiąca; i dzieńJeśli ustawienie właściwości kalendarza jest kalendarz gregoriański podanym przyjmowana jest wartość jest gregoriański. Jeśli ustawienie właściwości kalendarza Hidżry, podana wartość jest przyjmuje się, że Hidżry.

Zwrócona część daty jest w jednostkach czasu aktualnego kalendarza programu Visual Basic. Na przykład jeśli jest używany bieżący kalendarz Hidżry a zwracaną częścią daty jest rok, wartość roku jest rokiem kalendarza Hidżry. Dla argumentu rokwartości od 0 do 99 włącznie są interpretowane jako lata 1400 – 1499. W przypadku wszystkich innych wartości roku za pomocą roczny czterech cyfr (na przykład 1520).

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji DateSerial do zwrócenia daty dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×