Funkcja DateDiff

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (liczba długa) określającą liczbę interwałów między dwiema określonymi datami.

Przykłady

Składnia

DateDiff ( interwał, data1, data2 [; pierwszy_dzień_tygodnia] [; pierwszy_tydzień_roku] )

W składni funkcji DateDiff występują następujące argumenty:

Porada: W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Argument

Opis

Interwał

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, która jest przedział czasu, którego używasz, aby obliczyć różnicę między 1 a data2.

data1, data2

Wymagane. Wariant (Data). Dwiema datami, którego chcesz użyć w obliczeniu.

pierwszy_dzień_tygodnia

Opcjonalnie. stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie zostanie określony, przyjmowana jest niedziela.

pierwszy_tydzień_roku

Opcjonalnie. Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli nie zostanie określony, pierwszy tydzień to przyjmuje się, że tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia.


Ustawienia

Interwał argument ma następujące ustawienia:

Ustawienie

Opis

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

d

Dzień

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień

g

Godzina

n

Minuta

s

Druga


Początek strony

Argument pierwszy_dzień_tygodnia ma następujące ustawienia:

Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

stałej vbSunday

1

Niedzieli (domyślnie)

stałej vbMonday

2

Poniedziałek

vbTuesday

3

Wtorek

vbWednesday

4

Środa

vbThursday

5

Czwartek

vbFriday

6

Piątek

vbSaturday

7

Sobota


Stała

Wartość

Opis

vbUseSystem

0

Użyj ustawienia NLS API.

vbFirstJan1

1

Rozpoczyna się tydzień, w którym występuje dzień 1 stycznia (domyślnie).

vbFirstFourDays

2

Rozpoczyna się pierwszy tydzień, zawierającą co najmniej czterech dni w roku nowy.

vbFirstFullWeek

3

Rozpoczyna się pierwszy pełny tydzień roku.


Uwagi

Funkcja DateDiff stwierdzić, ile określonych odstępach czasu między dwiema datami. Na przykład można użyć DateDiff Aby obliczyć liczbę dni między dwiema datami lub liczby tygodni między dziś i na koniec roku.

Aby obliczyć liczbę dni między 1 a data2, używając dzień roku ("y") albo dzień ("d"). Gdy interwału jest Weekday ("w"), DateDiff zwraca liczbę tygodni między dwiema datami. Jeśli 1 wypada w poniedziałek, DateDiff zlicza poniedziałki do data2. Zlicza go, data2 , ale nie 1. Jeśli Interwał jest tydzień ("ww"), jednak DateDiff , funkcja zwraca liczbę tygodni kalendarza między dwiema datami. Jego zlicza niedziele między 1 a data2. DateDiff zlicza data2 , jeśli wypada w niedzielę. ale nie zlicza data1, nawet jeśli mieszczą się w niedzielę.

Jeśli 1 odnosi się do późniejszego terminu niż data2, funkcja DateDiff zwraca liczbę ujemną.

Argument pierwszy_dzień_tygodnia wpływa na obliczenia, które używają symbol interwału "w" i "ww".

W przypadku 1 lub data2literał daty, określony rok będzie trwały część daty. Jednak jeśli 1 lub data2 jest ujęty w podwójny cudzysłów ("") i w przypadku pominięcia roku, w bieżącym roku zostanie wstawiony w kodzie za każdym razem, zostanie obliczone wyrażenie 1 lub data2 . Pozwala na wpisz kod, który może być używany w różnych latach.

Podczas porównywania 31 grudnia z 1 stycznia następnego roku, DateDiff rok ("yyyy") zwraca wartość 1, mimo że upłynął tylko jeden dzień.

Uwaga: 1 i data2Jeśli ustawienie właściwości Kalendarz jest gregoriański, przekazana data musi być gregoriański. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, przekazana data musi być Hidżry.

Początek strony

Przykłady

Używanie funkcji DateDiff w wyrażeniach     Za pomocą funkcji DateDiff miejsce, w którym można użyć wyrażeń. Załóżmy, że masz formularza, który umożliwia spełnienia zamówień klientów. W tabeli zamówienia masz pole o nazwie ReceiveBefore zawierającą datę, w którym klient potrzebuje otrzymania zamówienia. Za pomocą funkcji DateDiff i pola tekstowego na formularzu wyświetlana liczba dni przed musi kolejności.

Zakładając, że trwa 10 dni na wysłanie w jakiejkolwiek kolejności, należy ustawić właściwość Źródło formantu pola tekstowego w następujący sposób:

= DateDiff("d", Now(), [Orders].[ ReceiveBefore]) -10

Po otwarciu formularza w widoku formularza pole tekstowe jest wyświetlana liczba dni przed musi kolejności. W przypadku mniej niż 10 dni przed klient potrzebuje otrzymania zamówienia, numer w polu tekstowym jest ujemna i wskazuje, ile dni opóźnienia zamówienie zostanie Jeśli jest dołączona natychmiast.

Używanie funkcji DateDiff w kodzie VBA   

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji DateDiff , aby wyświetlić liczbę dni między podaną datą a dzisiaj.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×