Funkcja Command

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja polecenie zwraca część argumentwiersz polecenia umożliwia uruchamianie Microsoft Office Access 2007.

Uwagi

Po uruchomieniu programu Access z poziomu wiersza polecenia, dowolną część wiersza polecenia, występująca opcjacmd/jest przekazywany do programu jako argument wiersza polecenia. Funkcja polecenie zwraca wartość argumentu, które zostały przekazane.

Aby zmienić argument wiersza polecenia, po otwarciu bazy danych:

  1. W menu plik kliknij polecenie Opcje programu Access.

  2. W oknie dialogowym Ustawienia aplikacji kliknij pozycję Zaawansowane.

  3. Wprowadź nowy argument w polu argumenty wiersza polecenia .

Funkcja Command zwróci teraz nowy argument, który został wprowadzony.

Gdy funkcja Command jest używana w dowolnym innych niż w kod Visual Basic for Applications (VBA) w module, musi zawierać puste nawiasy po nazwie funkcji. Na przykład korzystać z funkcji polecenia w polu tekstowym formularza, możesz ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego do wyrażenie podobnej do następującej:

=Command()

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie pokazano, jak uruchomić program Access z argumentem wiersza polecenia, a następnie pokazano, jak zwrócić wartość tego argumentu za pomocą funkcji polecenia .

Aby przetestować w tym przykładzie, kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujący kod w polu Uruchom w jednym wierszu. (Należy ująć części informacji w wierszu polecenia są ujęte w cudzysłów).

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Orders"

Następnie utwórz nowy moduł w przykładowej bazie danych Northwind Traders i Dodaj Poniższa procedura Sub :

Public Sub CheckCommandLine()
' Check the value returned by Command function and display
' the appropriate form.
If Command = "Orders" Then
DoCmd.OpenForm "Orders"
ElseIf Command = "Employees" Then
DoCmd.OpenForm "Employees"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Podczas połączenia tej procedury, program Access otworzy formularz zamówienia. Możesz utworzyć makro AutoExec połączenie tej procedury automatycznie po otwarciu bazy danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×