Przejdź do głównej zawartości

Funkcja CallByName

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wykonanie metody obiektu lub ustawia lub zwraca właściwości obiekt.

Składnia

CallByName ( obiektu , nazwa_procedury, typ_wywołania [, argumenty()])

W składni funkcji CallByName występują następujące argumenty:

Argument

Opis

obiekt

Wymagane. Wariant (Obiekt). Nazwa obiektu, na którym zostanie wykonana funkcja.

nazwa_procedury

Wymagane. Wariant (Ciąg). Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę właściwości lub metody obiektu.

typ_wywołania

Wymagane. Stała. Stała typu vbCallType odpowiadającą typowi procedury.

argumenty ()

Opcjonalnie. Wariant (Tablica).


Uwagi

Funkcja CallByName służy do ustawiania właściwości lub pobierania lub wywoływanie metody przy użyciu nazwy tekstowej.

W poniższym przykładzie pierwszy wiersz używa CallByName , aby ustawić właściwość MousePointer pola tekstowego, drugi wiersz pobiera wartość właściwości MousePointer i trzecim wierszu wywoła metodę Przenieś , aby przenieść pole tekstowe :

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja CallByName wywołania metody Move przycisku polecenia.

W przykładzie użyto również formularza (Form1) przy użyciu przycisku (Command1) i etykiety (Label1). Po załadowaniu formularza właściwość Tytuł etykiety ustawiono nazwę metody, aby wywołać, w tym przypadku "Przenieś". Po kliknięciu przycisku Funkcja CallByName wywołuje metodę, aby zmienić położenie przycisku.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×