Formaty tekstu i odstępów

Znaki tekstowe Aby wyświetlić znaki tekstowe, należy umieścić je w podwójnym cudzysłowie (" ") lub poprzedzić je odwróconą kreską ułamkową (\). Następujące znaki specjalne wyświetlane są bez użycia cudzysłowów:

$ — + / ( ) : spacja

Jeżeli wprowadzany jest jeden z następujących symboli, odwrócona kreska ułamkowa jest wstawiana automatycznie:

! ^ & ` (znak lewego pojedynczego cudzysłowu) ' (znak prawego pojedynczego cudzysłowu) ~ { } = < >

Odstępy Aby utworzyć w formacie liczby odstęp o szerokości znaku, należy umieścić znak podkreślenia przed znakiem. Na przykład znak podkreślenia przed nawiasem okrągłym zamykającym ( _) ) pozwala prawidłowo wyrównać liczby dodatnie razem z liczbami ujemnymi umieszczonymi w nawiasach.

Tekst w liczbach Sekcja formatu tekstowego, jeżeli jest dołączona do formatu, jest zawsze ostatnią sekcją w formacie liczby. Należy umieścić znak @ w sekcji tekstowej w miejscu, w którym powinien być wyświetlany dowolny tekst wprowadzony do komórki. Jeżeli znak @ zostanie pominięty w sekcji tekstowej, wprowadzony tekst nie będzie wyświetlony. Jeżeli zawsze powinny być wyświetlane określone znaki tekstowe z wprowadzanym tekstem, należy dołączyć dodatkowy tekst w podwójnym cudzysłowie (" "), na przykład "rachunek wystawiony dla" @.

Format, który nie zawiera sekcji tekstowej, nie ma wpływu na wprowadzany tekst.

Powtarzane znaki Jeżeli konieczne jest powtórzenie następnego znaku w formacie, aby wypełnić szerokość kolumny, należy dołączyć znak gwiazdki (*) do formatu liczby. Na przykład należy wpisać 0*-, aby po liczbie zostały wyświetlone łączniki wypełniające całą komórkę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×