Formaty plików zapisywania i eksportowania prezentacji w programie PowerPoint dla komputerów Mac

PowerPoint dla Office 365 dla komputerów Mac, PowerPoint 2019 dla komputerów Mac, PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zapisaniu prezentacji PowerPoint polu Format pliku oferuje różnych zgodne formaty plików do wyboru, oprócz formacie pptx standardowy. Opcje obejmują formaty zaprojektowane w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu PowerPoint, formaty szablonu programu PowerPoint, formaty pokaz slajdów i formaty z włączoną obsługą makr.

PowerPoint slajdów można również zapisać jako pliki obrazów, takie jak JPEG lub PNG.

Zapisz jako JPEG lub innego typu obraz

Gdy zapisujesz prezentację jako plik JPEG lub inny typ pliku obrazu, każdy slajd staje się obrazem i jest zapisywany jako osobny plik w nowym folderze.

  1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

  2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać pliki, a następnie w oknie Format pliku kliknij odpowiednią opcję: JPEG, TIFF, PNG, GIF lub BMP.

  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zapisywanie jako inny typ pliku programu PowerPoint

Poniżej przedstawiono standardowe typy plików dostępne po kliknięciu pozycji Plik > Zapisz jako.

Typ

Opis

Prezentacja programu PowerPoint (pptx)

Umożliwia zapisanie prezentacji w domyślnym dla programu PowerPoint formacie opartym na języku XML.

Prezentacja programu PowerPoint 97–2003 (ppt)

Umożliwia zapisanie prezentacji w formacie zgodnym z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Prezentacja OpenDocument (odp)

Umożliwia zapisanie prezentacji do formatu, który jest zgodny z innych programów, które używają Prezentacja OpenDocument. Niektóre informacje lub formatowanie mogą zostać utracone podczas zapisywania jako Prezentacja OpenDocument.

Szablon programu PowerPoint (potx)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji w postaci opartego na języku XML szablonu, z którego można korzystać w celu tworzenia nowych prezentacji.  Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA.

Porada:    Aby otworzyć ten format pliku w widoku normalnym, tak aby edytować prezentację, otwórz PowerPoint. W menu plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie wybierz plik.

Szablon programu PowerPoint 97-2003 (pot)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji w postaci szablonu, z którego można korzystać w celu tworzenia nowych prezentacji.  Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Porada:    Aby otworzyć ten format pliku w widoku normalnym, tak aby edytować prezentację, otwórz PowerPoint. W menu plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie wybierz plik.

Plik PDF

Umożliwia zapisanie prezentacji zawartości dokumentu, który jest czytelny, ale nie można edytować. Musisz, aby wyświetlić dokumenty, kiedy zostanie zapisany w tym formacie plików za pomocą programu Adobe Reader.

Pokaz programu PowerPoint (ppsx)

Umożliwia zapisanie opartej na kodzie XML prezentacji, która jest otwierana automatycznie w widoku pokazu slajdów. Format zgodny z programami PowerPoint 2016 dla komputerów Mac, PowerPoint 2011 dla komputerów Mac, PowerPoint 2008 dla komputerów Mac, PowerPoint 2010 dla systemu Windows oraz PowerPoint 2007 dla systemu Windows.

Porada:    Aby otworzyć ten format pliku w widoku normalnym, tak aby edytować prezentację, otwórz PowerPoint. W menu plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie wybierz plik.

Pokaz programu PowerPoint 97–2003 (pps)

Umożliwia zapisanie prezentacji, która jest otwierana automatycznie w widoku pokazu slajdów. Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Porada:    Aby otworzyć ten format pliku w widoku normalnym, tak aby edytować prezentację, otwórz PowerPoint. W menu plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie wybierz plik.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (pptm)

Umożliwia zapisanie prezentacji w opartym na języku XML formacie, który zachowuje kod makr języka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications).

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (potm)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji jako szablonu opartego na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (ppsm)

Umożliwia zapisanie prezentacji w opartym na języku XML formacie, który jest otwierany automatycznie w widoku pokazu slajdów i zachowuje kod makr języka VBA.

Inny format, który można zapisać jest motyw programu PowerPoint (thmx). Ten format nie jest dostępna z pliku > Zapisz jako. Zamiast tego możesz zapisać w tym formacie za pomocą karty Projekt na Wstążce. Zobacz Dostosowywanie i Zapisywanie motywu w programie PowerPoint dla komputerów Mac Aby uzyskać szczegółowe informacje.

Porada: Aby otworzyć formatowanie motywu w widoku normalnym, tak aby edytować prezentację, otwórz PowerPoint i wybierz pozycję plik >Otwórz, a następnie wybierz pozycję plik.

Zobacz też

Kompresowanie rozmiaru obrazu w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Zapisywanie pliku w pakiecie Office dla komputerów Mac

Konwertowanie prezentacji głównych do programu Microsoft PowerPoint

W tym temacie przedstawiono listę typów plików, których można zapisywać prezentacje programu PowerPoint.

Typ

Opis

Prezentacja programu PowerPoint (pptx)

Domyślny format opartym na języku XML prezentacji programu PowerPoint dla komputerów Mac 2011, programu PowerPoint 2008 dla komputerów Mac, programu Microsoft PowerPoint 2010 dla systemu Windows i programu PowerPoint 2007 dla systemu Windows.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania w tym formacie plików we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint zobacz Udostępnianie dokumentów za pomocą innych wersji pakietu Office.

Prezentacja programu PowerPoint 97–2004 (ppt)

Format prezentacji, który jest zgodny z programami PowerPoint 98 – 2004 dla komputerów Mac i programu PowerPoint 97 – 2003 dla systemu Windows.

Szablon programu PowerPoint (potx)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji w postaci opartego na języku XML szablonu, z którego można korzystać w celu tworzenia nowych prezentacji.  Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania w tym formacie plików we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint zobacz Udostępnianie dokumentów za pomocą innych wersji pakietu Office.

Szablon programu PowerPoint 97–2004 (pot)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji w postaci szablonu, z którego można korzystać w celu tworzenia nowych prezentacji.  Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Film (mov)

Eksportuje prezentacji do pliku filmowego, który można odtwarzać w odtwarzaczu QuickTime.

Plik PDF

Eksportuje prezentacji do pliku PDF, który wygląda tak samo na komputerach Macintosh i Windows.

Pokaz programu PowerPoint (ppsx)

Umożliwia zapisanie prezentacji opartym na języku XML, który jest otwierany automatycznie w widoku pokazu slajdów. Zgodny z programem PowerPoint dla komputerów Mac 2011, programu PowerPoint 2008 dla komputerów Mac, program PowerPoint 2010 dla systemu Windows i programu PowerPoint 2007 dla systemu Windows.

Porady: 

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania w tym formacie plików we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint zobacz Udostępnianie dokumentów za pomocą innych wersji pakietu Office.

  • Aby otworzyć plik w tym formacie w widoku normalnym w celu edycji prezentacji, otwórz program PowerPoint. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie wybierz plik.

Pokaz programu PowerPoint 97–2004 (pps)

Umożliwia zapisanie prezentacji, która jest otwierana automatycznie w widoku pokazu slajdów. Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Porada: Aby otworzyć plik w tym formacie w widoku normalnym w celu edycji prezentacji, otwórz program PowerPoint. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie wybierz plik.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (pptm)

Format prezentacji oparty na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (potm)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji jako szablonu opartego na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA.  W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (ppsm)

Format prezentacji oparty na formacie XML, który jest otwierany automatycznie w widoku pokazu slajdów i zachowuje kod makr języka VBA. W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Konspekt / Format tekstu sformatowanego (RTF)

Eksportuje tekst konspektu prezentacji w formacie obsługiwanym przez inne aplikacje, w tym zgodne programy firmy Microsoft mogą odczytywać i interpretować.

Motyw pakietu Office (thmx)

Umożliwia zapisanie prezentacji formatowania — takie jak schemat kolorów, schemat czcionek, tła i grafiki — którego wzajemnego uzupełniania i tworzenie jednolitego wyglądu na wszystkich slajdach. Ponadto zachowuje jednego lub kilku wzorców slajdów i jego odpowiednich układów slajdów.

Dodatek programu PowerPoint (ppam)

Format dodatków oparty na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA. W programie PowerPoint 2011 można uruchamiać makra języka VBA. Takie makra nie są jednak obsługiwane w programie PowerPoint 2008.

Dodatek programu PowerPoint 98–2004 (ppa)

Umożliwia zapisanie dodatku w formacie, który zachowuje kod makr języka VBA. Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

JPEG

Eksportuje każdy slajd do plików graficznych, które można otworzyć inne aplikacje.

PNG

Eksportuje każdy slajd do plików graficznych, które można otworzyć inne aplikacje.

GIF

Eksportuje każdy slajd do plików graficznych, które można otworzyć inne aplikacje.

BMP

Eksportuje każdy slajd do plików graficznych, które można otworzyć inne aplikacje.

TIFF

Eksportuje każdy slajd do plików graficznych, które można otworzyć inne aplikacje.

Zobacz też

Formaty plików, które można stosować w przypadku języka Visual Basic

Zapisywanie pliku w pakiecie Office dla komputerów Mac

Automatyczne zapisywanie i odzyskiwanie plików

Zmniejszanie rozmiaru pliku

Konwertowanie prezentacji głównych do programu Microsoft PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×