Formaty plików obsługiwane w programie Project

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Project można otwierać i zapisywać pliki w następujących formatach plików. Niektóre formaty pozwalają na zapisywanie wszystkich informacji w projekcie, a niektóre formaty pozwalają na zapisywanie wyłącznie z danych zawartych w polach projektu.

Format pliku

Opis

Format MPP (Project Plan)

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp).

Plik programu Project 2010 lub Project 2013

Programy Project 2010, Project 2013 i Project 2016 korzystają z tego samego formatu plików. Projekt utworzony w programie Project 2016 można otworzyć w programie Project 2013 lub Project 2010 bez zapisywania go w innym formacie.

Plik programu Microsoft Project 2007

Project obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w formacie używanym w programie Project 2007.

Plik programu Microsoft Project 2000-2003

Project obsługuje otwieranie plików w formacie używanym przez Project 2000-2002 i Project 2003 a nie pomocy technicznej zapisywania w tym formacie.

Format MPT (Microsoft Project Template)

Jest to plik szablonu, w którym można zapisywać wzorcowe informacje. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpt. Plik globalny (Global.mpt) jest głównym plikiem szablonu, który zawiera informacje o formatowaniu dla wszystkich projektów, ale nie może zawierać zadań, zasobów ani przydziałów.

Formaty programu Microsoft Excel (xls, xlsx, xlsb oraz xlsm)

Formaty używane przez arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. W tym formacie używa rozszerzenia xls, xlsx i xlsb. Project nie można otworzyć lub zapisać arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z rozszerzeniem xlsm. Możesz wyeksportować dane z pól przy użyciu tych formatów, ale nie można eksportować cały projekt.

Format ASCII (tylko tekst)

Format ASCII (tylko tekst) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie txt, a dane są rozdzielane tabulatorami. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format CSV (wartości oddzielane przecinkami)

CSV (wartości oddzielane przecinkami) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie csv, a dane są rozdzielane separatorem listy właściwym dla systemu. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) to format dostarczający sformatowanych danych o odpowiedniej strukturze w zestandaryzowany, spójny sposób. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie xml. Za pomocą tego formatu można eksportować i importować dane. Formatu XML można używać do wymiany danych projektu między programem Project a innymi programami.

Format XPS (XML Paper Specification)

XPS to format pliku elektronicznego, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Format PDF (Portable Document Format)

PDF to format pliku elektronicznego stałym układzie, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu. Project można zapisać w formacie PDF, ale nie można otworzyć plików PDF.

Jakie formaty nie będą działały z Project ?

  • Programu Microsoft Project 98.Project nie można otworzyć lub zapisać w formacie pliku programu Project 98.

  • Exchange programu Microsoft Project (MPX).Project nie można otworzyć lub zapisać w formacie pliku MPX.

  • Microsoft Project Database (MPD).Project nie można otworzyć lub zapisać w formacie MPD.

  • Bazy danych programu Microsoft Access (MDB).Project nie otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach MDB.

  • Open Database Connectivity (ODBC).Project nie otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach ODBC.

Format pliku

Opis

Format MPP (Project Plan)

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp).

Plik programu Microsoft Project 2007

Program Project 2010 obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w formacie używanym przez Project 2007.

Plik programu Microsoft Project 2000-2003

Program Project 2010 i programu Project 2007 obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w formacie używanym w programach Project 2000-2002 i Project 2003.

Plik programu Microsoft Project 98

Programu Project 2010 i programu Project 2007 nie można zapisać w formacie pliku programu Project 98, ale obsługuje otwieranie w formacie pliku programu Project 98.

Format MPT (Microsoft Project Template)

Jest to plik szablonu, w którym można zapisywać wzorcowe informacje. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpt. Plik globalny (Global.mpt) jest głównym plikiem szablonu, który zawiera informacje o formatowaniu dla wszystkich projektów, ale nie może zawierać zadań, zasobów ani przydziałów.

Format MPX (Microsoft Project Exchange)

Format ASCII, zarządzanie projektami i różne programy, które obsługują 4.0 MPX, która korzysta z rozszerzeniem .mpx. Format pliku MPX 4.0 za pomocą programu Microsoft Project 4.0, Microsoft Project 4.1 i programu Microsoft Project 98.

W programie Project 2010 i programu Project 2007 nie można zapisać informacji o projekcie w tym formacie pliku.

Formaty programu Microsoft Excel (xls, xlsx, xlsb oraz xlsm)

Formaty używane przez arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. W tym formacie używa rozszerzenia xls, xlsx i xlsb. Otwarcie lub zapisanie do arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z rozszerzeniem xlsm projektu. Możesz wyeksportować dane z pól przy użyciu tych formatów, ale nie można eksportować cały projekt.

Format MPD (Microsoft Project Database)

Bazy danych w formacie używanym przez program Project do przechowywania całego projektów. W tym formacie rozszerzeniem .mpd.

Nie można zapisać w formacie MPD za pomocą programu Project 2010 lub programu Project 2007, ale możesz otworzyć projektów, które są przechowywane w plikach MPD.

Format MDB (Microsoft Access Database)

Bazy danych w formacie używanym przez program bazy danych programu Microsoft Office Access używa rozszerzenia mdb.

Nie można zapisać w formacie MDB za pomocą programu Project 2010 lub programu Project 2007, ale możesz otworzyć projektów, które są przechowywane w plikach MDB.

Open Database Connectivity (ODBC)

Format używane w bazach danych zgodne z ODBC programu Microsoft SQL Server. Nie można zapisać w formacie ODBC za pomocą programu Project 2010 lub programu Project 2007, ale możesz otworzyć projektów, które są przechowywane w plikach ODBC.

Format ASCII (tylko tekst)

Format ASCII (tylko tekst) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie txt, a dane są rozdzielane tabulatorami. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format CSV (wartości oddzielane przecinkami)

CSV (wartości oddzielane przecinkami) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie csv, a dane są rozdzielane separatorem listy właściwym dla systemu. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) to format dostarczający sformatowanych danych o odpowiedniej strukturze w zestandaryzowany, spójny sposób. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie xml. Za pomocą tego formatu można eksportować i importować dane. Formatu XML można używać do wymiany danych projektu między programem Project a innymi programami.

Format XPS (XML Paper Specification)

XPS to format pliku elektronicznego, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Program Project 2007 nie otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plików XPS.

Format PDF (Portable Document Format)

PDF to format pliku elektronicznego stałym układzie, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu.

Program Project 2010 można zapisać w formacie PDF, ale nie można otworzyć plików PDF.

Program Project 2007 nie otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach PDF.

Jak sprawdzić wersję używanego programu?

  • Project Online klienta pulpitu, 2019 projektu, Project 2016 i Project 2013, wybierz pozycję plik > konto.

  • W przypadku programu Project 2010 na karcie plik wybierz pozycję Pomoc.

  • W menu Pomoc programu Project 2007, wybierz Program Microsoft Office Project.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×