Formaty plików obsługiwane w programie Project 2016

W programie Project 2016 można otwierać i zapisywać pliki w poniższych formatach. Niektóre formaty umożliwiają zapisanie wszystkich informacji zawartych w projekcie, a inne tylko danych zawartych w polach programu Project.

Format pliku

Opis

Format MPP (Project Plan)

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp).

Plik programu Project 2010 lub Project 2013

Programy Project 2010, Project 2013 i Project 2016 korzystają z tego samego formatu plików. Projekt utworzony w programie Project 2016 można otworzyć w programie Project 2013 lub Project 2010 bez zapisywania go w innym formacie.

Plik programu Microsoft Project 2007

Program Project 2016 obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w formacie używanym w programie Project 2007.

Plik programu Microsoft Project 2000-2003

Program Project 2016 obsługuje otwieranie plików w formacie używanym w programach Project 2000–2002 i Project 2003. Program Project 2016 nie obsługuje zapisywania w tym formacie.

Format MPT (Microsoft Project Template)

Jest to plik szablonu, w którym można zapisywać wzorcowe informacje. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpt. Plik globalny (Global.mpt) jest głównym plikiem szablonu, który zawiera informacje o formatowaniu dla wszystkich projektów, ale nie może zawierać zadań, zasobów ani przydziałów.

Formaty programu Microsoft Excel (xls, xlsx, xlsb oraz xlsm)

Formaty używane w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Ten format ma rozszerzenia xls, xlsx i xlsb. Program Project 2016 nie obsługuje otwierania ani zapisywania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z rozszerzeniem xlsm. Do plików w tych formatach można eksportować dane z pól, nie można jednak eksportować całego projektu.

Format ASCII (tylko tekst)

Format ASCII (tylko tekst) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie txt, a dane są rozdzielane tabulatorami. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format CSV (wartości oddzielane przecinkami)

CSV (wartości oddzielane przecinkami) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie csv, a dane są rozdzielane separatorem listy właściwym dla systemu. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) to format dostarczający sformatowanych danych o odpowiedniej strukturze w zestandaryzowany, spójny sposób. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie xml. Za pomocą tego formatu można eksportować i importować dane. Formatu XML można używać do wymiany danych projektu między programem Project a innymi programami.

Format XPS (XML Paper Specification)

XPS to format pliku elektronicznego, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Format PDF (Portable Document Format)

PDF to format pliku elektronicznego o stałym układzie, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu. Program Project 2016 obsługuje zapisywanie w formacie PDF, jednak nie obsługuje otwierania plików PDF.

Początek strony

Jakie formaty nie będą działały w programie Project 2016?

  • Microsoft Project 98. Program Project 2016 nie obsługuje otwierania i zapisywania plików w formacie programu Project 98.

  • Microsoft Project Exchange (MPX). Program Project 2016 nie obsługuje otwierania i zapisywania plików w formacie MPX.

  • Microsoft Project Database (MPD). Program Project 2016 nie obsługuje otwierania i zapisywania plików w formacie MPD.

  • Microsoft Access Database (MDB). Program Project 2016 nie obsługuje otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach MDB.

  • Open Database Connectivity (ODBC). Program Project 2016 nie obsługuje otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach ODBC.

Jak sprawdzić wersję używanego programu?

  • W przypadku programu Project w wersji od 98 do 2007 kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij pozycję Microsoft Office Project — informacje.

  • W przypadku programu Project 2010 kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Pomoc.

  • W przypadku programów Project 2013 i Project 2016 kliknij pozycję Plik > Konto.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×