Formaty plików obsługiwane w programie Project 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Project 2013 można otwierać i zapisywać pliki w następujących formatach plików. Niektóre formaty pozwalają na zapisywanie wszystkich informacji w projekcie, a niektóre formaty pozwalają na zapisywanie wyłącznie z danych zawartych w polach projektu.

Format pliku

Opis

Format MPP (Project Plan)

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp).

Plik programu Project 2010

Programy Project 2010 i Project 2013 używają tego samego formatu pliku. Projekt utworzony w programie Project 2013 można otworzyć w programie Project 2010 bez zapisywania go w innym formacie.

Plik programu Microsoft Project 2007

Program Project 2013 obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w formacie używanym w programie Project 2007.

Plik programu Microsoft Project 2000-2003

Program Project 2013 obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w formacie używanym w programach Project 2000-2002 i Project 2003.

Plik programu Microsoft Project 98

Program Project 2013 nie obsługuje otwierania i zapisywania plików w formacie programu Project 98.

Format MPT (Microsoft Project Template)

Jest to plik szablonu, w którym można zapisywać wzorcowe informacje. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpt. Plik globalny (Global.mpt) jest głównym plikiem szablonu, który zawiera informacje o formatowaniu dla wszystkich projektów, ale nie może zawierać zadań, zasobów ani przydziałów.

Format MPX (Microsoft Project Exchange)

Program Project 2013 nie obsługuje otwierania i zapisywania plików w formacie MPX.

Formaty programu Microsoft Excel (xls, xlsx, xlsb oraz xlsm)

Formaty używane w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Ten format ma rozszerzenia xls, xlsx i xlsb. Program Project 2013 nie obsługuje otwierania i zapisywania arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z rozszerzeniem xlsm. Do plików w tych formatach można eksportować dane z pól, nie można jednak eksportować całego projektu.

Format MPD (Microsoft Project Database)

Program Project 2013 nie obsługuje otwierania i zapisywania plików w formacie MPD.

Format MDB (Microsoft Access Database)

Program Project 2013 nie obsługuje otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach MDB.

Format ODBC (Open Database Connectivity)

Program Project 2013 nie obsługuje otwierania i zapisywania projektów przechowywanych w plikach ODBC.

Format ASCII (tylko tekst)

Format ASCII (tylko tekst) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie txt, a dane są rozdzielane tabulatorami. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format CSV (wartości oddzielane przecinkami)

CSV (wartości oddzielane przecinkami) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie csv, a dane są rozdzielane separatorem listy właściwym dla systemu. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak otwierać ani eksportować całego projektu.

Format XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) to format dostarczający sformatowanych danych o odpowiedniej strukturze w zestandaryzowany, spójny sposób. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie xml. Za pomocą tego formatu można eksportować i importować dane. Formatu XML można używać do wymiany danych projektu między programem Project a innymi programami.

Format XPS (XML Paper Specification)

XPS to format pliku elektronicznego, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Format PDF (Portable Document Format)

PDF to format pliku elektronicznego o stałym układzie, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu. Program Project 2013 obsługuje zapisywanie w formacie PDF, jednak nie obsługuje otwierania plików PDF.

Początek strony

Jak sprawdzić wersję używanego programu?

  • W przypadku programu Project w wersji od 98 do 2007 kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij pozycję Microsoft Office Project — informacje.

  • W przypadku programu Project 2010 kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Pomoc.

  • W przypadku programu Project 2013 kliknij pozycję Plik > Konto.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×