Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z PowerPoint możesz zapisać prezentację w jeden z typów plików wymienionych w poniższej tabeli.

Ważne: PowerPoint nie obsługuje następujących czynności:

  • Zapisywanie plików w formatach programu PowerPoint 95 (lub starszym).

  • Materiałów przenośnych plików kreatora (ppz).

Zapisz jako typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, który jest w formacie plików XML, domyślnie.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierającej języka Visual Basic for Applications (VBA) kodu.

Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Prezentacja, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Format pliku elektronicznego oparty na PostScript, opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy format dokumentów elektronicznych umożliwiający wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji programu PowerPoint, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu może być używany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97 – 2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów, który zawiera definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentację, która zawsze zostanie otwarty w widoku pokazu slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchamiać z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97 – 2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowującego niestandardowych poleceń języka Visual Basic for Applications (VBA) kod i specjalnych funkcji, takich jak dodatek.

Dodawanie programu PowerPoint 97 – 2003-w

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w formacie pliku XML obsługiwanych standardowy.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku MP4 odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player.

Windows Media Video

WMV

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo.

Format pliku WMV jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku GIF jest ograniczone do obsługiwania 256 kolorów. Dlatego jest bardziej skutecznych zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Można także dobrym rysunki, czarno-białych obrazów i małego tekstu o tylko kilka pikseli GIF. Pliki GIF obsługują animacje i przezroczyste tła.

FileFormat JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficzne)

jpg

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

PNG został zatwierdzony jako standard World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić obraz GIF. Czy GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują ten format PNG nie obsługuje animacji.

TIFF (Format TIFF)

tif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku do przechowywania obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafika TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, a czarno-biały, zmiany skali szarości lub kolorów.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Mapa bitowa ma postać składa się z wierszy i kolumn punktów obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) są przechowywane w jeden lub więcej fragmentów danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako 32-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja programu PowerPoint obrazu

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, gdzie każdy slajd przekonwertowany na obraz. Zapisywanie pliku w formacie prezentacji programu PowerPoint obrazu zmniejszy rozmiar pliku. Jednak pewne informacje zostaną utracone.

Prezentacja ściśle Open XML

pptx

Prezentacja w ścisła wersja ISO formatu pliku prezentacji programu PowerPoint.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Możesz zapisać pliki programu PowerPoint, można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP w programie PowerPoint. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików Odp.

Początek strony

Zapisz jako typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, który jest w formacie plików XML, domyślnie.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierającej języka Visual Basic for Applications (VBA) kodu.

Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Prezentacja, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Format pliku elektronicznego oparty na PostScript, opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy format dokumentów elektronicznych umożliwiający wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Szablon prezentacji programu PowerPoint, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu może być używany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97 – 2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów, który zawiera definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

PPS, ppsx

Prezentację, która zawsze zostanie otwarty w widoku pokazu slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchamiać z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowującego niestandardowych poleceń języka Visual Basic for Applications (VBA) kod i specjalnych funkcji, takich jak dodatek.

Dodawanie programu PowerPoint 97 – 2003-w

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Windows Media Video

WMV

Prezentacja, który został zapisany jako plik wideo. PowerPoint 2010 prezentacje można zapisywać w wysokiej jakości (1024 x 768, 30 ramki na sekundę); Średniej jakości (640 x 480, 24 ramek na sekundę); i niska jakość (320 X 240 15 ramek na sekundę).

Format pliku WMV jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak Windows Media Player.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku GIF jest ograniczone do obsługiwania 256 kolorów. Dlatego jest bardziej skutecznych zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Można także dobrym rysunki, czarno-białych obrazów i małego tekstu o tylko kilka pikseli GIF. Pliki GIF obsługują animacje i przezroczyste tła.

FileFormat JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficzne)

jpg

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

PNG został zatwierdzony jako standard World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić obraz GIF. Czy GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują ten format PNG nie obsługuje animacji.

TIFF (Format TIFF)

tif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku do przechowywania obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafika TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, a czarno-biały, zmiany skali szarości lub kolorów.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Mapa bitowa ma postać składa się z wierszy i kolumn punktów obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) są przechowywane w jeden lub więcej fragmentów danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako 32-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja programu PowerPoint obrazu

pptx

Prezentacja programu PowerPoint, gdzie każdy slajd przekonwertowany na obraz. Zapisywanie pliku w formacie prezentacji programu PowerPoint obrazu zmniejszy rozmiar pliku. Jednak pewne informacje zostaną utracone.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Można zapisać PowerPoint 2010 pliki, więc można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP PowerPoint 2010. Niektóre informacje mogą zostać utracone podczas zapisywania i otwierania plików Odp.

Początek strony

Zapisz jako typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja Office PowerPoint 2007, czyli w formacie plików XML, domyślnie.

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

pptm

Prezentacja zawierającej języka Visual Basic for Applications (VBA) kodu.

Prezentacja programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Prezentacja, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Publikuj jako plik PDF lub XPS: format pliku elektronicznego oparty na PostScript opracowany przez firmę Adobe Systems, który umożliwia zachowanie formatowania dokumentu i udostępnianie plików.

Możesz zapisać jako plik PDF lub XPS programu Microsoft Office 2007 tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

Format dokumentu XPS

xps

Publikuj jako plik PDF lub XPS: nowy format dokumentów elektronicznych firmy Microsoft dla wymianę dokumentów w ostatecznej postaci.

Możesz zapisać jako plik PDF lub XPS programu Microsoft Office 2007 tylko po zainstalowaniu dodatku. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie obsługi w innych formatach, takich jak PDF i XPS.

Szablony projektów programu PowerPoint

potx

Prezentację jako szablon, który służy do tworzenia przyszłych prezentacji.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można dodać do szablonu może być używany w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97 – 2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów, który zawiera definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektów.

Pokaz programu PowerPoint

PPS, ppsx

Prezentację, która zawsze zostanie otwarty w widoku pokazu slajdów, a nie w widoku normalnym.

Uwaga: Jeśli nie można otworzyć pliku PPS, zobacz nie można otworzyć pliku PPS.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zaakceptowane makra, które można uruchamiać z poziomu pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97 – 2003

ppt

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Dodatek programu PowerPoint

ppam

Dodatek przechowującego niestandardowych poleceń języka Visual Basic for Applications (VBA) kod i specjalnych funkcji, takich jak dodatek.

Dodawanie programu PowerPoint 97 – 2003-w

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do Office PowerPoint 2003.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, MHTML

Strona sieci Web jako jeden plik z htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i więcej. Przydatny podczas wysyłania prezentacji pocztą e-mail

Strona sieci Web

htm, HTML

Strona sieci Web jako folder z plikiem htm i wszystkie pliki pomocnicze, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowych arkuszy stylów, skrypty i więcej. Dobra przeznaczony do publikowania w witrynie lub edytowanie przy użyciu programu Microsoft Office FrontPage lub innego edytora HTML.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku GIF jest ograniczona do obsługiwania 256 kolorów i dlatego jest bardziej skutecznych dla zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje, a nie kolorowe fotografie. Można także dobrym rysunki, czarno-białych obrazów i małego tekstu o tylko kilka pikseli GIF. Pliki GIF obsługują animacje i przezroczyste tła.

FileFormat JPEG (Wspólna Grupa ekspertów fotograficzne)

jpg

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i jest najlepszy do fotografii i złożonych grafik.

Format PNG (Portable Network Graphics)

png

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

PNG został zatwierdzony jako standard World Wide Web Consortium (W3C), aby zamienić obraz GIF. Czy GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują ten format PNG nie obsługuje animacji.

TIFF (Format TIFF)

tif

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Format TIFF jest najlepszym formatem pliku do przechowywania obrazów mapy bitowej na komputerach osobistych. Grafika TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, a czarno-biały, zmiany skali szarości lub kolorów.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafikę do użycia na stronach sieci Web.

Mapa bitowa ma postać składający się z wierszy i kolumn punktów obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdego punktu (czy jest wypełniony, czy nie) są przechowywane w jeden lub więcej fragmentów danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako 32-bitową grafikę (do użycia w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekst, który udostępnia mniejszy rozmiar plików i możliwość udostępniania plików z obsługą makr, kto może nie być tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, który masz. Dowolny tekst w okienku notatek nie są zapisywane w tym formacie pliku.

Prezentacja OpenDocument

Odp

Prezentacja OpenDocument. Można zapisać PowerPoint 2007 pliki, więc można je otworzyć w aplikacjach prezentacji, używających formacie OpenDocument, takich jak programy OpenOffice.org Impress i Google Docs. Można również otwierać prezentacje w formacie ODP PowerPoint 2007. Formatowanie może zostać utracony, gdy zapisywanie i otwieranie plików Odp.

Początek strony

Zobacz też

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×