Formaty plików obsługiwane w programie Microsoft Office Project

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie można otwierać i zapisywać pliki projektów w poniższych formatach. Jedne formaty umożliwiają zapisanie wszystkich informacji zawartych w projekcie, a inne tylko danych zawartych w polach programu Project.

Format pliku

Opis

Format MPP (Microsoft Project Plan)

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp).

Plik programu Microsoft Project 2000-2003

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp). Program Microsoft Office Project 2007 obsługuje otwieranie i zapisywanie plików w tym formacie, używanym przez programy Microsoft Project 2000–2002 oraz Microsoft Office Project 2003.

Plik programu Microsoft Project 98

Standardowy format plików projektów (rozszerzenie mpp). Program Microsoft Office Project 2007 obsługuje otwieranie plików w formacie pliku Microsoft Project 98.

Format MPT (Microsoft Project Template)

Jest to plik szablonu, w którym można zapisywać wzorcowe informacje. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpt. Plik globalny (Global.mpt) jest głównym plikiem szablonu, który może zawierać informacje o formatowaniu dla wszystkich projektów, ale nie możne zawierać zadań, zasobów ani przydziałów.

Format MPX (Microsoft Project Exchange)

Format ASCII używany w programach do zarządzania projektami i w różnych innych programach obsługujących format MPX 4.0. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpx. Format plików MPX 4.0 jest używany w programach Microsoft Project 4.0, Microsoft Project 4.1 i Microsoft Project 98. W programach Microsoft Project 2000–2002 oraz Microsoft Office Project informacji o projektach nie można zapisać w tym formacie.

Format programu Microsoft Excel

Format używany w arkuszach kalkulacyjnych programu Microsoft Office Excel. Ten format ma rozszerzenie xls. Do pliku w tym formacie można eksportować dane z pól, nie można jednak eksportować całego projektu.

Format tabeli przestawnej programu Microsoft Excel

Format używany w arkuszach kalkulacyjnych programu Microsoft Office Excel do przechowywania tabel przestawnych. Do pliku w tym formacie można eksportować dane z pól, nie można jednak eksportować całego projektu. Do raportu tabeli przestawnej programu Microsoft Excel można tylko eksportować dane. Nie ma możliwości importowania danych z raportu tabeli przestawnej programu Microsoft Excel do programu Project.

Format MPD (Microsoft Project Database)

Format bazy danych używany w programie Project do przechowywania całych projektów. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mpd. Za pomocą programu Microsoft Office Project 2007 nie można zapisywać projektów w formacie MPD, ale można je otwierać, jeśli są przechowywane w plikach MPD.

Format MDB (Microsoft Access Database)

Format bazy danych używany w programie Microsoft Office Access. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie mdb. Za pomocą programu Microsoft Office Project 2007 nie można zapisywać projektów w formacie MDB, ale można je otwierać, jeśli są przechowywane w plikach MDB.

Format ODBC (Open Database Connectivity)

Format używany w bazach danych Microsoft SQL Server zgodnych ze standardem ODBC. Projektów nie można zapisywać w formacie ODBC przy użyciu programu Microsoft Office Project 2007, ale można je otwierać, jeśli są przechowywane w plikach ODBC.

Format ASCII (tylko tekst)

Format format ASCII (tylko tekst) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie txt, a dane są rozdzielane tabulatorami. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak eksportować całego projektu.

Format CSV (wartości oddzielane przecinkami)

CSV (wartości oddzielane przecinkami) to ogólny format tekstowy używany w edytorach tekstów i innych programach. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie csv, a dane są rozdzielane separatorem listy właściwym dla systemu. Do pliku w tym formacie można eksportować dane pól z pojedynczej tabeli programu Project, nie można jednak eksportować całego projektu.

Format XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) to format dostarczający sformatowanych danych o odpowiedniej strukturze w zestandaryzowany, spójny sposób. Pliki w tym formacie mają rozszerzenie xml. Za pomocą tego formatu można eksportować i importować dane. Formatu XML, podobnie jak formatu MPX w starszych wersjach programu Project, można używać do wymiany danych projektu między programem Project a innymi programami.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×