Formaty plików obsługiwane w programie Excel dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Formaty plików, które są wyświetlane w oknie dialogowym Zapisywanie jako się różnić w zależności od rodzaju arkusz jest aktywna. W przypadku zapisywania pliku w innym formacie, w większości przypadków konwertowany jest tylko aktywny arkusz. Aby przekonwertować innych arkuszy w skoroszycie, przejdź do każdego z nich i zapisać go osobno.

Format pliku

Opis

Skoroszyt programu Excel (xlsx)

Domyślny format skoroszytu opartym na języku XML w programie Excel 2016 dla komputerów Mac, Excel 2011 dla komputerów Mac i Excel dla systemu Windows. Nie może zawierać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0.

Skoroszyt programu Excel 97–2004 (xls)

Zgodne z programem Excel 98 za pomocą programu Excel 2004 dla komputerów Mac i Excel 97 – 2003 programu Excel dla systemu Windows. Zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (CSV)

* W programie excel 2016 dla komputerów Mac tylko

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego, który jest zgodny z standardy kodowania Unicode UTF-8. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Szablon programu Excel (xltx)

Umożliwia zapisanie skoroszytu jako szablonu opartego na języku XML można użyć, aby rozpocząć nowe skoroszyty. Umożliwia zapisanie ustawień, takich jak formatowanie, nagłówki, formuł i niestandardowych pasków narzędzi. Nie może zawierać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0.

Szablon programu Excel 97–2004 (xlt)

Umożliwia zapisanie skoroszytu w postaci szablonu, za pomocą którego można tworzyć nowe skoroszyty. Format zgodny z programami Excel 98–2004 dla komputerów Mac i programami Excel 97–2003 dla systemu Windows. Zapisywane są też ustawienia, na przykład formatowanie, nagłówki, formuły, makra języka VBA i niestandardowe paski narzędzi. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Plik tekstowy w formacie CSV (.csv)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego, która używa przecinków do oddzielania wartości w komórkach.

Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Strona sieci Web (htm)

Umożliwia zapisanie skoroszytu do wyświetlania w sieci web. Kod HTML jest domyślny format sieci web i mogą być wyświetlane przez przeglądarki Macintosh i Windows.

Plik PDF

Eksportuje zaznaczone komórki, aktywnego arkusza lub wszystkich arkuszy w skoroszycie do plików PDF, które wyglądają tak samo na komputerach Macintosh i Windows.

Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ODS)

* W programie excel 2016 dla komputerów Mac tylko

Zapisywanie skoroszytu w formacie OpenDocument opartym na języku XML.

Skoroszyt binarny programu Excel (xlsb)

Są przechowywane dane w formacie binarnym. Trwa krócej, aby zapisać, i ułatwia bezpieczeństwo ważnych danych. Zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (xlsm)

Format skoroszytu opartym na języku XML dla programu Excel 2016 dla komputerów Mac, Excel 2011 dla komputerów Mac i Excel dla systemu Windows, który zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

Szablon programu Excel z obsługą makr (xltm)

Umożliwia zapisanie skoroszytu jako szablonu opartego na języku XML, który zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

Arkusz kalkulacyjny programu Excel 2004 XML (XML)

Eksportuje dane skoroszytu do pliku XML, który używa schematu Arkusz kalkulacyjny programu Excel 2004 XML. Precyzja liczby, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Dodatek programu Excel (xlam)

Zapisuje aktywny arkusz jako opartym na języku XML, w dodatku dodatek programu uruchamianego dodatkowy kod. Zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

Dodatek programu Excel 97 – 2004 (xla)

Zapisuje aktywny arkusz jako dodatek, dodatek programu uruchamianego dodatkowy kod. Zgodne z programem Excel 98 za pomocą programu Excel 2004 dla komputerów Mac i Excel 97 – 2003 programu Excel dla systemu Windows. Zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

Jednoplikowa strona sieci Web (mht)

Umożliwia zapisanie skoroszytu do wyświetlania w sieci web, tworząc jednym pliku, który zawiera wszystkie elementy strony. Używa standardu MIME HTML Internet.

Tekst Unicode UTF-16 (txt)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego, który jest zgodny z standardy kodowania Unicode UTF-16. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

(Txt) tekst rozdzielany tabulatorami

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego, która używa karty do oddzielania wartości w komórkach. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Windows sformatowanego tekstu (txt)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego zgodnych z systemem Windows, która używa karty do oddzielania wartości w komórkach. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Tekst (txt) sformatowany systemu MS-DOS

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego zgodne MS-DOS, która używa karty do oddzielania wartości w komórkach. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Windows przecinkami (CSV)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego zgodnych z systemem Windows, która używa przecinków do oddzielania wartości w komórkach. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

MS-DOS przecinkami (CSV)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu w pliku tekstowym MS DOS zgodny, która używa przecinków do oddzielania wartości w komórkach. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Tekst (prn) spacjami.

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego, która używa spacji do oddzielania wartości w komórkach. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Format wymiany danych (dif)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych z innymi aplikacjami arkusza kalkulacyjnego. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Łącza symbolicznego (slk)

Eksportuje dane w aktywnym arkuszu do plik tekstowy, który jest zgodny z Multiplan i innych aplikacjach do arkusza kalkulacyjnego. Właściwości komórki, formuły, grafiki i innych opcji formatowania nie są zachowywane.

Skoroszyt programu Excel 5.0/95 (xls)

Format skoroszytu, który jest zgodny z programu Excel 5.0 dla komputerów Mac i Excel 95 dla systemu Windows. Zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0.

Zobacz też

Zmienianie formatu pliku używanego przy zapisywaniu skoroszytów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×