Formaty plików obsługiwane w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Plik programu Excel można zapisać w innym formacie pliku, klikając plik _GT_ Zapisz jako. Formaty plików dostępne w oknie dialogowym Zapisywanie jako różnią się w zależności od tego, jaki typ arkusza jest aktywny (arkusz, arkusz wykresu lub arkusz innego typu).

Uwaga: Zawsze podczas zapisywania pliku w innym formacie może się zdarzyć, że niektóre formatowania, dane i funkcje nie zostaną zapisane.

Aby otworzyć plik utworzony w innym formacie pliku, w starszej wersji programu Excel lub w innym programie kliknij pozycję plik > Otwórz. Po otwarciu skoroszytu programu Excel 97-2003 zostanie on automatycznie otwarty w trybie zgodności. Aby skorzystać z nowych funkcji Excel 2010, możesz zapisać skoroszyt w formacie pliku Excel 2010. Ponadto dostępna jest również opcja kontynuowania pracy w trybie zgodności, która zachowuje oryginalny format pliku w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.

Formaty plików programu Excel

Format

Rozszerzenie

Opis

Skoroszyt programu Excel

xlsx

Domyślny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani arkuszy makr programu Microsoft Office Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (kod)

xlsm

Format plików opartych na języku XML i makr dla Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt binarny programu Excel

xlsb

Binarny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 (BIFF12).

Szablon

xltx

Domyślny format pliku dla szablonu programu Excel dla Excel 2010 i Excel 2007. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA ani arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Szablon (kod)

xltm

Format pliku z obsługą makr dla szablonu programu Excel 2010 i Excel 2007. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programów Excel 97–2003

xls

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8).

Szablon programu Excel 97–2003

xlt

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8) dla szablonu programu Excel.

Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95

xls

Binarny format plików programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

xml

Format plików arkusza kalkulacyjnego XML 2003 (XMLSS).

Dane XML

xml

Format danych XML.

Dodatek programu Excel

xlam

Format dodatku programów Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Dodatek to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel 97-2003 to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA.

Skoroszyt programu Excel 4.0

xlw

Format plików programu Excel 4.0, w którym można zapisywać tylko arkusze kalkulacyjne, arkusze wykresów i arkusze makr. Możesz otworzyć skoroszyt w tym formacie pliku w Excel 2010, ale nie możesz zapisać pliku programu Excel w tym formacie pliku.

Arkusz kalkulacyjny Works 6.0 – 9.0

.xlr

Arkusz kalkulacyjny zapisany w programie Microsoft Works 6.0-9.0.

Uwaga: Ten format jest obsługiwany tylko w Excel Starter.

Formaty plików tekstowych

Format

Rozszerzenie

Opis

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

prn

Rozdzielany spacjami format programu Lotus. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Microsoft Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (Macintosh)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (MS-DOS)

txt

Skoroszyt jest w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Pliki tekstowe Unicode

txt

Skoroszyt jest zapisywany jako plik tekstowy Unicode, w standardzie kodowania znaków opracowanym przez konsorcjum Unicode.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (Macintosh)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (MS-DOS)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców linii i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

DIF

dif

Format wymiany danych. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Uwaga: Zapisanie skoroszytu w dowolnym formacie tekstowym powoduje utratę całego formatowania.

Inne formaty plików

Format

Rozszerzenie

Opis

DBF 3, DBF 4

dbf

Format plików programów dBase III i IV. Pliki w tych formatach można otworzyć w programie Excel, ale nie można zapisać pliku programu Excel w formacie programu dBase.

Arkusz kalkulacyjny OpenDocument

ods

Format arkuszy kalkulacyjnych OpenDocument. Możesz zapisać pliki Excel 2010, aby mogły być otwierane w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych korzystających z formatu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Calc. W programie Excel 2010 można również otwierać arkusze kalkulacyjne w formacie ODS. Zapisywanie i otwieranie plików ods może wiązać się z utratą formatowania.

Plik PDF

pdf

Format PDF (Portable Document Format). Ten format pliku zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Plik w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania go w trybie online i drukowania. Danych w pliku nie można łatwo zmienić. Format PDF jest również przydatny w przypadku dokumentów, które zostaną odtworzone przy użyciu komercyjnych metod drukowania.

Uwaga: Ten format nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Dokument XPS

xps

XPS (XML Paper Specification). Ten format pliku zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. Gdy plik XPS jest wyświetlany w trybie online lub drukowana, zachowuje dokładnie wybrany format, a dane w pliku nie mogą być łatwo zmienione.

Uwaga: Ten format nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Formaty plików korzystające ze schowka

Dane ze Schowka pakietu Microsoft Office można wkleić do programu Excel za pomocą polecenia Wklej lub Wklej specjalnie (kartaNarzędzia główne , Grupa schowek , przycisk Wklej ), jeśli dane Schowka pakietu Office są w jednym z następujących formatów.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Obraz

wmf lub emf

Obrazy w formacie metapliku Windows (WMF) lub rozszerzonego metapliku Windows (EMF).

Uwaga    Obraz w formacie metapliku Windows skopiowany z innego programu zostanie wklejony w programie Excel jako obraz w formacie rozszerzonego metapliku.

Mapa bitowa

bmp

Obrazy zapisane w formacie mapy bitowej (BMP).

Formaty plików programu Microsoft Excel

xls

Binarne formaty plików programu Excel w wersjach 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) i Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego.

DIF

dif

Format wymiany danych.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Format tekstu rozdzielanego znakami tabulacji.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Format wartości rozdzielanych przecinkami

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

rtf

Tekst sformatowany (RTF). Tylko z programu Excel.

Obiekt osadzony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

Obiekty programu Microsoft Excel, obiekty z poprawnie zarejestrowanych programów obsługujących OLE 2,0 (OwnerLink ) i obraz lub inny format prezentacji.

Obiekt połączony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

OwnerLink, ObjectLink, link, obraz lub inny format.

Obiekty rysunkowe pakietu Office

emf

Format obiektu rysunkowego pakietu Office lub Obraz (format rozszerzonego metapliku Windows, EMF).

Tekst

txt

Tekst wyświetlany, tekst OEM.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, mhtml

Jednoplikowa strona sieci Web (MHT lub MHTML). Ten format plików integruje grafikę w tekście, aplety, dokumenty połączone i inne elementy pomocnicze, do których odwołuje się ten dokument.

Uwaga: Ten format nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Strona sieci Web

htm, html

Strona w języku Hypertext Markup Language (HTML).

Uwaga: Podczas kopiowania tekstu z innego programu w programie Excel tekst jest wklejany w formacie HTML bez względu na format tekstu oryginalnego.

Formaty plików nieobsługiwane w programie Excel

Poniższe formaty plików nie są już obsługiwane w Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter i Excel 2007. Nie można otwierać ani zapisywać plików w tych formatach plików.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Wykres programu Excel

xlc

Formaty plików programu Excel 2.0, 3.0 i 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

wk1, wk2, wk3, wk4, wks

Formaty plików programu Lotus 1-2-3 (wszystkie wersje)

Microsoft Works

wks

Format plików programu Microsoft Works (wszystkie wersje)

DBF 2

dbf

Format plików programu DBASE II

Format WQ1

wq1

Format plików programu Quattro Pro dla systemu MS-DOS

WB1, WB3

wb1, wb3

Programy Quattro Pro 5.0 i 7.0 dla systemu Windows

Formaty plików nieobsługiwane w programie Excel Starter

Ponadto następujące formaty plików nie są już obsługiwane w Excel Starter. Nie można otwierać ani zapisywać plików w tych formatach plików.

Format

Rozszerzenie

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel

xlam

Nazwa źródła danych

DSN

Baza danych programu Access MDE

mde

Połączenie danych pakietu Office

odc

Plik linku danych

. udl

Otwieranie lub wyświetlanie nieobsługiwanych formatów plików

Jeśli format pliku, którego chcesz użyć, nie jest obsługiwany w programie Excel, możesz spróbować wykonać następujące czynności:

  • Wyszukaj w Internecie firmę, która umożliwia konwertery formatów plików nieobsługiwanych w programie Excel.

  • Zapisz plik w formacie obsługiwanym przez inny program, a następnie wyeksportuj go z tego programu do formatu pliku obsługiwanego przez program Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Formatowanie i funkcje programu Excel, które nie są przenoszone do innych formatów plików

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×