Formaty plików obsługiwane w programie Excel

Plik programu Excel można zapisać w innym formacie plików, klikając pozycję Plik > Zapisz jako. Formaty plików dostępne w oknie dialogowym Zapisywanie jako zależą od tego, jaki jest typ aktywnego arkusza (arkusz kalkulacyjny, arkusz wykresu lub inny).

Uwaga: Przy każdym zapisywaniu pliku w innym formacie niektóre elementy formatowania, dane i funkcje mogą nie zostać przetransferowane.

Aby otworzyć plik utworzony w innym formacie plików (w starszej wersji programu Excel lub w innym programie), kliknij pozycję Plik > Otwórz. Skoroszyty programu Excel 97–2003 są automatycznie otwierane w trybie zgodności. Aby korzystać z nowych funkcji programu Excel 2010, można zapisać skoroszyt w formacie plików programu Excel 2010. Można też kontynuować pracę w trybie zgodności z zachowaniem oryginalnego formatu pliku w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.

Formaty plików programu Excel

Format

Rozszerzenie

Opis

Skoroszyt programu Excel

xlsx

Domyślny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani arkuszy makr programu Microsoft Office Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (kodu)

xlsm

Domyślny format plików programów Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt binarny programu Excel

xlsb

Binarny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 (BIFF12).

Szablon

xltx

Domyślny format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 dla szablonu programu Excel. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA ani arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Szablon (kod)

xltm

Format plików programów Excel 2010 i Excel 2007 zapewniający obsługę makr dla szablonu programu Excel. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).

Skoroszyt programu Excel 97–2003

xls

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8).

Szablon programu Excel 97–2003

xlt

Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8) dla szablonu programu Excel.

Skoroszyt programu Microsoft Excel 5.0/95

xls

Binarny format plików programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Arkusz kalkulacyjny XML 2003

xml

Format plików arkusza kalkulacyjnego XML 2003 (XMLSS).

Dane XML

xml

Format danych XML.

Dodatek programu Excel

xlam

Format dodatku programów Excel 2010 i Excel 2007 oparty na języku XML i zapewniający obsługę makr. Dodatek to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0 (xlm).

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel 97-2003 to program uzupełniający przeznaczony do uruchamiania dodatkowego kodu. Obsługuje użycie projektów VBA.

Skoroszyt programu Excel 4.0

xlw

Format plików programu Excel 4.0, w którym można zapisywać tylko arkusze kalkulacyjne, arkusze wykresów i arkusze makr. W programie Excel 2010 można otworzyć skoroszyt w tym formacie plików, ale nie można zapisać pliku programu Excel w tym formacie.

Arkusz kalkulacyjny programu Works 6.0–9.0

xlr

Arkusz kalkulacyjny zapisywany w programie Microsoft Works 6.0–9.0.

Uwaga: Ten format pliku jest obsługiwany tylko w programie Excel Starter.

Formaty plików tekstowych

Format

Rozszerzenie

Opis

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

prn

Rozdzielany spacjami format programu Lotus. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Microsoft Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (Macintosh)

txt

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Tekst (MS-DOS)

txt

Skoroszyt jest w formacie tekstu rozdzielanego znakami tabulacji, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Pliki tekstowe Unicode

txt

Skoroszyt jest zapisywany jako plik tekstowy Unicode, w standardzie kodowania znaków opracowanym przez konsorcjum Unicode.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w innych systemach operacyjnych Windows, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (Macintosh)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym Macintosh, z poprawną interpretacją znaków tabulatora, końców wierszy i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

CSV (MS-DOS)

csv

Skoroszyt jest zapisywany w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami, który można odczytać w systemie operacyjnym MS-DOS, z poprawną interpretacją znaków tabulacji, końców linii i innych znaków. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

DIF

dif

Format wymiany danych. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego. Zapisywany jest tylko aktywny arkusz.

Uwaga: Zapisanie skoroszytu w dowolnym formacie tekstowym powoduje utratę całego formatowania.

Inne formaty plików

Format

Rozszerzenie

Opis

DBF 3, DBF 4

dbf

Format plików programów dBase III i IV. Pliki w tych formatach można otworzyć w programie Excel, ale nie można zapisać pliku programu Excel w formacie programu dBase.

Arkusz kalkulacyjny OpenDocument

ods

Format arkuszy kalkulacyjnych OpenDocument. Pliki programu Excel 2010 można zapisywać w formacie umożliwiającym otwieranie ich w aplikacjach arkuszy kalkulacyjnych korzystających z formatu OpenDocument, takich jak Google Docs i OpenOffice.org Calc. Arkusze kalkulacyjne w formacie ods można też otwierać w programie Excel 2010. Zapisywanie i otwieranie plików ods może wiązać się z utratą formatowania.

PDF

pdf

Portable Document Format (PDF) to format pliku zachowujący formatowanie dokumentu i umożliwiający udostępnianie plików. Dokument w formacie PDF zachowuje zamierzony format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania. Danych zawartych w pliku nie można łatwo zmienić. Format PDF przydaje się także w przypadku dokumentów, które będą powielane przy użyciu metod drukowania komercyjnego.

Uwaga: Ten format pliku nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Dokument XPS

xps

Format XML Paper Specification (XPS) zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików. W formacie XPS jest dokładnie zachowywany oryginalny format podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania, a danych zawartych w pliku nie można łatwo zmienić.

Uwaga: Ten format pliku nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Formaty plików korzystające ze Schowka

Dane ze Schowka pakietu Microsoft Office można wklejać do programu Excel za pomocą polecenia Wklej lub Wklej specjalnie (karta Narzędzia główne, grupa Schowek, przycisk Wklej), jeśli dane ze Schowka pakietu Office mają jeden z poniższych formatów.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Obraz

wmf lub emf

Obrazy w formacie metapliku Windows (WMF) lub rozszerzonego metapliku Windows (EMF).

Uwaga    Obraz w formacie metapliku Windows skopiowany z innego programu zostanie wklejony w programie Excel jako obraz w formacie rozszerzonego metapliku.

Mapa bitowa

bmp

Obrazy zapisane w formacie mapy bitowej (BMP).

Formaty plików programu Microsoft Excel

xls

Binarne formaty plików programu Excel w wersjach 5.0/95 (BIFF5), Excel 97–2003 (BIFF8) i Excel 2010 (BIFF12).

SYLK

slk

Format łącza symbolicznego.

DIF

dif

Format wymiany danych.

Tekst (rozdzielany znakami tabulacji)

txt

Format tekstu rozdzielanego znakami tabulacji.

CSV (rozdzielany przecinkami)

csv

Format wartości rozdzielanych przecinkami

Tekst sformatowany (rozdzielany spacjami)

rtf

Tekst sformatowany (RTF)

Obiekt osadzony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

Obiekty programu Microsoft Excel, obiekty z poprawnie zarejestrowanych programów obsługujących format OLE 2.0 (OwnerLink) i Obraz lub inny format prezentacji.

Obiekt połączony

gif, jpg, doc, xls lub bmp

OwnerLink, ObjectLink, Łącze, Obraz lub inny format.

Obiekty rysunkowe pakietu Office

emf

Format obiektu rysunkowego pakietu Office lub Obraz (format rozszerzonego metapliku Windows, EMF).

Tekst

txt

Tekst wyświetlany, tekst OEM.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht, mhtml

Jednoplikowa strona sieci Web (MHT lub MHTML). Ten format plików integruje grafikę wbudowaną, aplety, dokumenty połączone i inne elementy pomocnicze, do których odwołuje się ten dokument.

Uwaga: Ten format pliku nie jest obsługiwany w programie Excel 2007.

Strona sieci Web

htm, html

Strona w języku Hypertext Markup Language (HTML).

Uwaga: Podczas kopiowania tekstu z innego programu w programie Excel tekst jest wklejany w formacie HTML bez względu na format tekstu oryginalnego.

Formaty plików nieobsługiwane w programie Excel

Wymienione poniżej formaty plików nie są już obsługiwane w programach Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter i Excel 2007. Nie można otwierać ani zapisywać plików w tych formatach.

Format

Rozszerzenie

Identyfikatory typu Schowka

Wykres programu Excel

xlc

Formaty plików programu Excel 2.0, 3.0 i 2.x

Wykres programu Excel

wk1, wk2, wk3, wk4, wks

Formaty plików programu Lotus 1-2-3 (wszystkie wersje)

Microsoft Works

wks

Format plików programu Microsoft Works (wszystkie wersje)

DBF 2

dbf

Format plików programu DBASE II

Format WQ1

wq1

Format plików programu Quattro Pro dla systemu MS-DOS

WB1, WB3

wb1, wb3

Programy Quattro Pro 5.0 i 7.0 dla systemu Windows

Formaty plików nieobsługiwane w programie Excel Starter

Ponadto wymienione poniżej formaty plików nie są już obsługiwane w programie Excel Starter. Nie można otwierać ani zapisywać plików w tych formatach.

Format

Rozszerzenie

Dodatek programu Microsoft 97–2003

xla

Dodatek programu Excel

xlam

Nazwa źródła danych

dsn

Baza danych MDE programu Access

mde

Połączenie danych pakietu Office

odc

Plik Microsoft Data Link

udl

Otwieranie lub wyświetlanie nieobsługiwanych formatów plików

Jeśli dany format plików nie jest obsługiwany w programie Excel, można spróbować wykonać następujące czynności:

  • Poszukaj w Internecie firmy produkującej konwertery formatów plików nieobsługiwanych w programie Excel.

  • Zapisz plik w formacie obsługiwanym przez inny program, a następnie wyeksportuj plik z tego programu do formatu obsługiwanego przez program Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Tematy pokrewne

Formatowanie i funkcje programu Excel, które nie są transferowane do innych formatów plików

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×