Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Zalecenia dotyczące plików wideo

PowerPoint 2010: wmv

PowerPoint 2011 dla komputerów Mac: .mpg

Nowsze wersje PowerPoint: pliki .mp4 zakodowane przy użyciu H.264 wideo i AAC audio

Zalecenia dotyczące plików audio

PowerPoint 2010: wav, wma

PowerPoint 2011 dla komputerów Mac: .wav

Nowsze wersje PowerPoint: pliki .m4a zakodowane przy użyciu AAC audio

Te nazwy i formaty wydają się skomplikowane, ale możesz łatwo przeprowadzać konwersję na te formaty i używać ich, znając tylko ich nazwy — nie musisz wiedzieć nic więcej.

Porada: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video and audio!

Obsługiwane formaty

Obsługiwane formaty plików wideo

Format pliku

Rozszerzenie

Plik wideo systemu Windows (niektóre pliki avi mogą wymagać dodatkowych koderów-dekoderów)

asf

Plik wideo systemu Windows (niektóre pliki avi mogą wymagać dodatkowych koderów-dekoderów)

avi

Plik MP4 Video*

mp4, m4v, mov

Plik filmowy

mpg lub mpeg

Obiekt multimedialny Adobe Flash**

swf

Plik Windows Media Video

wmv

*Tylko program PowerPoint 2013 i nowsze wersje. 32-bitowa wersja programu PowerPoint 2010 może odtwarzać pliki mp4 lub mov tylko, jeśli na komputerze jest zainstalowany program QuickTime Player. (Przeczytaj Pobieranie programu QuickTime dla systemu Windows w witrynie firmy Apple, aby uzyskać więcej informacji). Program PowerPoint 2013 i nowsze wersje wymagają zainstalowanego programu QuickTime Player w celu odtwarzania plików wideo MP4 w jednym wypadku: podczas korzystania z systemu Windows 7 uruchomionego na maszynie wirtualnej (VM). 

**Program Adobe Flash nie jest dostępny w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Office używasz?

Obsługiwane formaty plików dźwiękowych

Format pliku

Rozszerzenie

Plik dźwiękowy AIFF

aiff

Plik dźwiękowy AU

au

Plik MIDI

mid lub midi

Plik dźwiękowy MP3

mp3

Plik AAC (Advanced Audio Coding) — MPEG-4 Audio*

m4a, mp4

Plik Windows Audio

wav

Plik Windows Media Audio

wma

*Tylko program PowerPoint 2013 i nowsze wersje. 32-bitowa wersja programu PowerPoint 2010 może odtwarzać pliki .mp4 lub .mov tylko, jeśli na komputerze jest zainstalowany program QuickTime Player. (Przeczytaj Pobieranie programu QuickTime dla systemu Windows w witrynie firmy Apple, aby uzyskać więcej informacji).

Informacje dodatkowe

Dźwięk ze sklepu iTunes Store może nie być odtwarzany po udostępnieniu

Pliki muzyczne kupione w sklepie iTunes Store można odtwarzać tylko na autoryzowanych komputerach, więc osoby, którym jest udostępniana prezentacja, mogą nie mieć możliwości odtwarzania plików programu iTunes.

Nowsze wersje programu PowerPoint dla systemu macOS

Formaty plików wideo obsługiwane w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac, PowerPoint 2019 dla komputerów Mac oraz PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac i

Format pliku

Rozszerzenie

Film w formacie AVI (niektóre pliki avi mogą wymagać dodatkowych koderów-dekoderów)

avi lub vfw

Film w formacie MPEG-4

mp4, mpg4

Film w formacie Apple MPEG-4

m4v

Film w formacie MPEG

mpg, mpeg, mpe, m75, m15

Plik wideo MPEG-2

m2v

Strumień transportu MPEG-2

ts

Film programu QuickTime

mov lub qt

Film w formacie DVI

dif

Formaty plików dźwiękowych obsługiwane w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac, PowerPoint 2019 dla komputerów Mac i PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac

Format pliku

Rozszerzenie

Plik dźwiękowy AIFF

aiff lub aif

Plik dźwiękowy AU

au lub snd

Plik dźwiękowy MP3

mp3 lub mpga

Dźwięk MP2

mp2

Plik dźwiękowy MPEG-4

mp4 lub mpg4

Plik dźwiękowy Waveform

wav, wave, bwf

Dźwięk usługi Audible.com

aa lub aax

Dźwięk w formacie Apple MPEG-4

m4a

Plik AAC (Advanced Audio Coding) — MPEG-2 Audio

aac lub adts

Format CoreAudio firmy Apple

caf

Dzwonek

m4r

Dźwięk w formacie AC-3

ac3

Dźwięk w formacie Enhanced AC-3

eac3, ec3

Pliki programu Windows Media (wmv i wma) nie są obsługiwane w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac lub PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac. Jednak jeśli na komputerze Mac jest zainstalowany program Flip4Mac i na slajdzie jest już wstawiony plik wmv lub wma, program PowerPoint zaproponuje przekształcenie go na miejscu w plik mp4 lub mp3. Zapoznaj się z zawartością strony pobierania programu Flip4Mac, aby sprawdzić, czy ten dodatek obsługuje Twoją wersję systemu macOS.

PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Formaty plików wideo obsługiwane w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Format pliku

Rozszerzenie

Film w formacie AVI

avi, vfw

Film w formacie DVI

dif

Film w formacie MPEG

mpg, mpeg, mpe, m75, m15

Plik wideo MPEG-2

m2v

Strumień transportu MPEG-2

ts

Film w formacie MPEG-4

Film w formacie Apple MPEG-4

mp4, mpg4

m4v

Film programu QuickTime

mov, qt

Plik Windows Media Video*

wmv*

* Format Windows Media (.wmv) wymaga zainstalowania wtyczki Flip4Mac do odtwarzania w systemie macOS. Zapoznaj się z zawartością strony pobierania programu Flip4Mac, aby sprawdzić, czy ten dodatek obsługuje Twoją wersję systemu macOS.

Formaty plików audio obsługiwane w programie PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Format pliku

Rozszerzenie

Dźwięk w formacie AC-3

Dźwięk w formacie Enhanced AC-3

ac3

eac3, ec3

Apple Lossless Audio

m4a

Dźwięk w formacie AU

au, snd

Dźwięk usługi Audible.com

aa, aax

Audio Interchange File Format

aif, aiff, aifc

QuickTime Movie Sound^

mov, moov, qt

Plik Core Audio

caf

MPEG Audio Layer-2

mp2

MPEG Audio Layer-3

mp3, mpga

MPEG-4 Audio

mp4, mpg4, m4a

Dzwonek

m4r

Windows Media Audio*

wma, asf

Plik dźwiękowy Windows Waveform

wave, wav, bwf

^Pliki w formacie QTVR (QuickTime Virtual Reality) z rozszerzeniem mov lub qt nie są odtwarzane w prezentacji programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac.

* Format Windows Media (.wmv) wymaga zainstalowania wtyczki Flip4Mac do odtwarzania w systemie macOS. Zapoznaj się z zawartością strony pobierania programu Flip4Mac, aby sprawdzić, czy ten dodatek obsługuje Twoją wersję systemu macOS.

Wstawianie pliku do slajdu

Po przekonwertowaniu pliku multimedialnego do odpowiedniego formatu z prawidłowym kodowaniem wróć do slajdu programu PowerPoint, do którego chcesz wstawić plik wideo lub audio. Na karcie wstążki Wstawianie kliknij pozycję Audio lub Wideo. (Aby poznać wszystkie szczegółowe informacje na temat wstawiania pliku multimedialnego, zobacz Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera lub Dodawanie klipu audio do pokazu slajdów).

Dźwięk ze sklepu iTunes Store może nie być odtwarzany po udostępnieniu

Pliki muzyczne kupione w sklepie iTunes Store można odtwarzać tylko na autoryzowanych komputerach i osoby, którym jest udostępniana prezentacja, mogą nie mieć możliwości odtwarzania plików programu iTunes.

Obsługiwane formaty plików wideo

Format pliku

Rozszerzenie

Plik MP4 Video

mp4, m4v, mov

Plik filmowy

mpg lub mpeg

Obsługiwane formaty plików dźwiękowych

Format pliku

Rozszerzenie

Plik dźwiękowy AIFF

aiff

Plik dźwiękowy AU

au

Plik dźwiękowy MP3

mp3

Plik AAC (Advanced Audio Coding) — MPEG-4 Audio

m4a, mp4

Obsługiwane formaty plików wideo

Format pliku

Rozszerzenie

Plik MP4 Video

mp4

VP8, VP9

mkv

Obsługiwane formaty plików dźwiękowych

Format pliku

Rozszerzenie

Plik dźwiękowy MP3

mp3

Plik Windows Audio

wav

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

mid, midi

W aplikacjach PowerPoint Mobile i PowerPoint dla systemu Windows Phone 10 możesz odtwarzać następujące formaty audio i wideo, ale nie możesz odtwarzać filmów z serwisu YouTube.

Obsługiwane formaty plików wideo

Format pliku

Rozszerzenie

Plik Windows Media

asf

Plik wideo systemu Windows (niektóre pliki avi mogą wymagać dodatkowych koderów-dekoderów)

avi

Plik MP4 Video

mp4, m4v, mov

Plik filmowy

mpg lub mpeg

Adobe Flash Media

swf

Plik Windows Media Video

wmv

Obsługiwane formaty plików dźwiękowych

Format pliku

Rozszerzenie

Plik dźwiękowy AIFF

aiff

Plik dźwiękowy AU

au

Plik MIDI

mid lub midi

Plik dźwiękowy MP3

mp3

Plik AAC (Advanced Audio Coding) — MPEG-4 Audio*

m4a, mp4

Plik Windows Audio

wav

Plik Windows Media Audio

wma

Nieprawidłowy format? Konwertowanie i ponowne wstawianie pliku

Jeśli program PowerPoint nie pozwala na wstawienie pliku wideo ani dźwiękowego, przekonwertuj go na zalecany format:

 1. Przejdź do trybu online do witryny CloudConvert.com.

 2. Kliknij przycisk Select Files (Wybierz pliki). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Przejdź do folderu zawierającego plik wideo lub dźwiękowy, który chcesz przekonwertować.

  W oknie dialogowym wybierz plik multimedialny, który chcesz przekonwertować

  Ewentualnie, aby wybrać plik przechowywany w chmurze, wybierz strzałkę obok przycisku Select Files (Wybierz pliki) i wybierz system chmury (Box, Dropbox, Dysk Google lub OneDrive), w którym jest przechowywany Twój plik multimedialny.

 3. Zaznacz plik multimedialny, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 4. Na stronie będzie widoczna nazwa wybranego pliku multimedialnego i jego format.

  Wybór pliku podany na stronie
 5. Kliknij przycisk formatu ( Przycisk Format ) i wybierz odpowiedni format pliku multimedialnego.

  Opcje pod przyciskiem Format pozwalają określić, na który format multimediów chcesz przeprowadzić konwersję
 6. Kliknij przycisk Conversion Options (Opcje konwersji): Przycisk Conversion Options (Opcje konwersji)

 7. Wybierz Video Codec (Koder-dekoder wideo) lub Audio Codec (Koder-dekoder audio).

  Okno dialogowe Conversion Options (Opcje konwersji) z opcjami dla koderów-dekoderów dźwięku i wideo

  W oknie dialogowym są dostępne inne opcje do wyboru dla osób mających więcej wiedzy z zakresu plików multimedialnych.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Teraz na stronie internetowej zostanie wyświetlone podsumowanie konwersji: Format wejściowy jest wymieniony po lewej stronie, a format, na który plik zostanie przekonwertowany, po prawej stronie.

 9. Kliknij czerwony przycisk Start Conversion (Rozpocznij konwersję) u dołu strony.

  Przycisk Start Conversion (Rozpocznij konwersję)

  Po zakończeniu konwersji na stronie zostanie wyświetlony zielony przycisk Download (Pobierz).

 10. Kliknij przycisk Download (Pobierz).

  Po zakończeniu procesu konwersji zostanie wyświetlony zielony przycisk Pobierz umożliwiający skopiowanie przekonwertowanego pliku multimedialnego z powrotem na komputer

  Plik zostanie skopiowany do folderu Pobrane systemu Windows. Potem możesz go stamtąd przenieść do dowolnego folderu. Jest on gotowy do wstawienia do prezentacji programu PowerPoint.

  Przekonwertowany plik jest kopiowany do folderu Pobrane na komputerze

(Witryna CloudConvert.com jest niezależna od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela jakichkolwiek gwarancji, dorozumianych ani innych, co do wydajności i niezawodności tej usługi).

Wróć do slajdu programu PowerPoint, na którym chcesz wstawić plik wideo lub dźwiękowy. Na wstążce paska narzędzi na karcie Wstawianie w grupie Multimedia wybierz strzałkę pod pozycją Dźwięk lub Wideo, a następnie wybierz odpowiednie polecenie służące do wstawiania pliku.

Na karcie Wstawianie wstążki programu PowerPoint wybierz pozycję Dźwięk lub Wideo

Aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące wstawiania pliku multimedialnego, zobacz:

Zobacz też

Dodawanie dźwięku do prezentacji

Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera

Osadzanie lub tworzenie linku do klipu wideo w witrynie YouTube

Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

Klipy wideo programu PowerPoint 2016 nie są odtwarzane na monitorze pomocniczym

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×