Formatowanie wykresu paskowego w widoku wykresu Gantta

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Prosta wygląd pasków wykresu Gantta, ale można uzyskać skomplikowana jak uzyskać złożone projekty. Dostosowywanie pasków na widok Wykres Gantta jest zazwyczaj najpierw menedżera projektu czy utworzyć jasności w projekcie i, aby szybko dodatkowych problemów.

Omówienie formatowania w widoku Wykres Gantta

Widoki wykresu Gantta umożliwia zostanie wyświetlony, w skrócie, informacje o zadaniu w kolumnach i wierszy z odpowiadające pasków wzdłuż osi czasu. Możesz dostosować części wykresu te widoki w programie Project w celu dostosowania potrzeb. Na przykład, możesz zmienić sposób czas wolny jest wyświetlany, być może zechcesz Formatowanie widoku Wykres Gantta szybkie identyfikowanie określonych zadań lub może chcesz dodać tekst do określonych pasków ułatwiające identyfikowanie.

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w jednym widoku wykresu Gantta nie zmienia wyglądu innego widoku Wykres Gantta.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie koloru, kształtu lub deseniu pasków wykresu Gantta

Zmienianie pasków wykresu Gantta, szybko za pomocą stylu

Tworzenie nowego typu paska wykresu Gantta

Dodawanie tekstu do pasków wykresu Gantta

Zmienianie wysokości pasków wykresu Gantta

Zmienianie wyglądu linii łączy między paskami wykresu Gantta

Zmienianie koloru, kształtu lub deseniu pasków wykresu Gantta

Aby zwrócić uwagę na pasków zadań w widoku Wykres Gantta, na przykład punktu kontrolnego lub zadania sumarycznego, można zmienić jego kolor, kształtu lub deseniu, oddzielając je od pozostałych pasków określonego typu.

 1. Stosowanie widoku Wykres Gantta.

 2. Kliknij dwukrotnie dowolne miejsce w części wykresowej widoku wykresu Gantta (ale nie na poszczególne paski), a następnie kliknij polecenie Style pasków.

 3. W polu Nazwa kliknij typ pasek wykresu Gantta (na przykład zadania lub postępu ), który chcesz sformatować, a następnie kliknij kartę Paski.

  Jeśli typ paska wykresu Gantta nie pojawia się w tabeli, możesz utworzyć nowy pasek wykresu Gantta dla żądanego typu zadania.

 4. W obszarze Początek, drugie imię i koniec kliknij kształty, typy lub desenie i kolory paska.

  Niektóre kategorie mają tylko w przypadku uruchomienia kształtu (na przykład punkt kontrolny ), a inne kategorie mają kształt początku, pasek środka zakończyć kształt (na przykład zadań sumarycznych).

Porada: Aby wyróżnić pojedynczy paska wykresu Gantta, zmieniając jego formatowania, prawym przyciskiem myszy na pasku i wybierz kolor wypełnienia.

Zmienianie pasków wykresu Gantta, szybko za pomocą stylu

Za pomocą jednego kliknięcia można zastosować wstępnie zdefiniowanego stylu do wszystkich pasków w widoku Wykres Gantta.

 1. Stosowanie widoku Wykres Gantta. Karta Narzędzia wykresów Gantta będą wyświetlane z kartą Formatowanie poniżej.

 2. Kliknij styl w grupie Style wykresu Gantta.

  Grafika grupy Style wykresu Gantta

Styl będzie natychmiast stosowana do wszystkich pasków w widoku.

Tworzenie nowego typu paska wykresu Gantta

Jeśli chcesz polecić kategorii określonego zadanie, która nie ma własnego paska wykresu Gantta, możesz utworzyć nowy styl paska wykresu Gantta. Na przykład można utworzyć typ paska wykresu Gantta, aby wyświetlić dostępnego zapasu czasu lub Przyciąganie uwagi do zadania opóźnione.

Porada: Gwiazdka (*) przed nazwę zadania oznacza, że pasek stylu nie będą wyświetlane w legendzie podczas drukowania projektu przy użyciu tego widoku.

 1. Stosowanie widoku Wykres Gantta.

 2. Kliknij dwukrotnie dowolne miejsce w części wykresowej widoku wykresu Gantta (ale nie na poszczególne paski), a następnie kliknij polecenie Style pasków.

 3. Na liście pasków wykresu Gantta zaznacz wiersz poniżej miejsce, w którym chcesz wstawić nowy styl paska wykresu Gantta, a następnie kliknij przycisk Wstaw wiersz.

 4. W kolumnie Nazwa w nowym wierszu wpisz nazwę nowego stylu paska.

 5. W kolumnie Pokaż dla zadań w nowym wierszu wpisz lub wybierz typ zadania ma być reprezentowany przez pasek.

  Jeśli chcesz wykluczyć zadania z określonym typem paska, wpisz nie przed typem zadania. Na przykład można zdefiniować paskiem wpisz jako nie punkt kontrolny, aby wyświetlić tylko zadania, które nie są zadaniami punktów kontrolnych.

  Jeśli chcesz wyświetlać pasek wykresu Gantta dla zadań wielu typów (takich jak zadania, które są punkty kontrolne i krytycznych), wpisz przecinek (,) po kategorii zadania w polu tekstowym, a następnie wpisz lub zaznacz drugą kategorię zadania w polu Pokaż dla zadań.

 6. W kolumnach od i do wpisz lub wybierz pola, które chcesz użyć do umieszczenia punktu początkowego i końcowego nowego paska wykresu Gantta.

  Jeśli chcesz utworzyć symbol reprezentujący pojedynczą datę, wpisz lub zaznacz to samo pole w kolumnach od i do.

 7. Kliknij kartę Paski, a następnie w obszarze Początek, drugie imię i koniec zaznacz kształty, desenie lub typy i kolory paska.

Porada: Aby zaoszczędzić czas, można skopiować istniejący styl paska wykresu Gantta z wieloma atrybutów, a następnie wkleić go w odpowiednie miejsce. W oknie dialogowym Style pasków zaznacz wiersz, który chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Wytnij wiersz. Kliknij przycisk Wklej wiersz, aby przywrócić wycięty wiersz, zaznacz wiersz powyżej miejsce, w którym chcesz wstawić skopiowany wiersz, ponownie kliknij przycisk Wklej wiersz, a następnie zmodyfikuj kopię.

Początek strony

Dodawanie tekstu do pasków wykresu Gantta

Możesz dodać informacje dotyczące projektu, na przykład nazwy zadań i zasobów, wartości procentowe wykonania i rozpocząć dat do pasków w widoku Wykres Gantta.

W większości przypadków chcesz dodać tekst do niektórych rodzajów paski wykresu Gantta.

 1. Stosowanie widoku Wykres Gantta.

 2. Kliknij dwukrotnie dowolne miejsce w części wykresowej widoku wykresu Gantta (ale nie na poszczególne paski), a następnie kliknij polecenie Style pasków.

 3. W tabeli kliknij odpowiedni typ paska wykresu Gantta (na przykład zadania lub postępu ), który chcesz dodać tekst, a następnie kliknij kartę tekst.

 4. W lewej, prawejgórnej, dolnej i wewnątrz pola wpisz lub wybierz pole zawierające dane, które mają być wyświetlane na wykresie Gantta.

  Jeśli chcesz dodać tekst, który jest unikatowy dla każdego zadania, wpisz lub wybierz niestandardowe pole tekstowe, takie jak Tekst1, Tekst2 lub Tekst3. Tekst wprowadzony w tych polach w innych widokach zostaną automatycznie dodane do pasków wykresu Gantta.

Można również dodać tekst do określonego paska wykresu Gantta.

 1. Kliknij dwukrotnie pojedynczy pasek w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie przestrzeń między paskami.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie paska kliknij kartę Tekst paska.

 3. W lewej, prawejgórnej, dolnej i wewnątrz pola wpisz lub wybierz pole zawierające dane, które mają być wyświetlane na wykresie Gantta.

  Jeśli chcesz dodać tekst, który jest unikatowy dla każdego zadania, wpisz lub wybierz niestandardowe pole tekstowe, takie jak Tekst1, Tekst2 lub Tekst3. Tekst wprowadzony w tych polach w innych widokach zostanie automatycznie dodany do pasków wykresu Gantta. Nie możesz dodać tekst do pasków wykresu Gantta bez wprowadzania tekstu do niestandardowego pola tekstowego.

 • Aby zmienić format dat na paskach wykresu Gantta, kliknij polecenie Układ w grupie Format, a następnie kliknij odpowiedni format daty w polu format daty.

 • Kliknij inne słupki, aby dodać informacje o projekcie, uważaj wskazywały pasków, a nie przestrzeń między nimi. Jeśli więcej niż jeden pasek jest wyświetlany dla każdego zadania, może być wyświetlana tylko informacje dla najwyższego paska, klikając pasek w grupie Style pasków.

Początek strony

Zmienianie wysokości pasków wykresu Gantta

Aby ułatwić przeglądanie pasków w wykres części widoku Wykres Gantta, można dopasować wysokość pasków wykresu Gantta.

 1. Stosowanie widoku Wykres Gantta. Karta Narzędzia wykresów Gantta będą wyświetlane z kartą Formatowanie poniżej.

 2. W grupie Format kliknij polecenie Układ.

  Grafika grupy Formatowanie

  Porada: Możesz też kliknąć dwukrotnie w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie na poszczególne paski.

 3. W polu Wysokość paska kliknij odpowiedni rozmiar w punktach.

Zmienianie wyglądu linii łączy między paskami wykresu Gantta

Podczas łączenia zadań projektu wyświetla linie łączy w widoku Wykres Gantta, które pokazują zależności między zadaniami połączonych zadań. Możesz zmienić sposób linie łączy są wyświetlane lub ukrywanie linii łączy.

 1. Stosowanie widoku Wykres Gantta. Karta Narzędzia wykresów Gantta będą wyświetlane z kartą Formatowanie poniżej.

 2. W grupie Format kliknij polecenie Układ.

  Grafika grupy Formatowanie

  Porada: Możesz też kliknąć dwukrotnie linię łącza między zadaniami w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie na poszczególne paski.

 3. W obszarze łącza kliknij typ linii łącza, który ma być używany. Jeśli wybierzesz pierwszego typu łącza linie łączy nie będą wyświetlane.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić relację między zadaniami (na przykład zmienić współzależność Zakończenie rozpoczęcie na Współzależność Rozpoczęcie rozpoczęcie), należy zmienić typ współzależności zadań.

Początek strony

Poniższe instrukcje dotyczą programu Microsoft Project 2007.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie koloru, kształtu lub deseniu pasków wykresu Gantta

Tworzenie nowego typu paska wykresu Gantta

Dodawanie tekstu do pasków wykresu Gantta

Wyświetlanie nazw zadań dla poszczególnych pasków wykresu Gantta na pasek zadania sumarycznego (rzutowanie)

Zmienianie wysokości pasków wykresu Gantta

Zmienianie wyglądu linii łączy między paskami wykresu Gantta

Porada: Widoki wykresu Gantta automatycznie za pomocą kreatora można sformatować. Możesz natychmiast zmienić formatowanie elementów, takich jak podzadania ścieżka krytyczna, Wyświetl linie łączy między zadania zależne lub wybieranie opcji kolorów i deseni dla pasków wykresu Gantta przedstawiających zadania sumaryczne lub punktów kontrolnych. Aby uruchomić kreatora, w Format menu, kliknij pozycję Kreator wykresu Gantta.

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w jednym widoku wykresu Gantta nie zmienia wyglądu innego widoku wykresu Gantta.

Zmienianie koloru, kształtu lub deseniu pasków wykresu Gantta

Aby zwrócić uwagę na pasków zadań w widoku wykresu Gantta, na przykład punktu kontrolnego lub zadania sumarycznego, można zmienić jego kolor, kształtu lub deseniu, oddzielając je od pozostałych pasków określonego typu.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W Format menu kliknij polecenie Style pasków.

  Możesz też kliknąć dwukrotnie w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie na poszczególne paski.

 3. W polu Nazwa kliknij typ pasek wykresu Gantta (na przykład zadania lub postępu ), który chcesz sformatować, a następnie kliknij kartę Paski.

  Jeśli typ paska wykresu Gantta nie pojawia się w tabeli, możesz utworzyć nowy pasek wykresu Gantta dla żądanego typu zadania.

 4. W obszarze Początek, drugie imię i koniec kliknij kształty, typy lub deseń i kolory paska.

  Niektóre kategorie mają tylko w przypadku uruchomienia kształtu (na przykład punkt kontrolny ), a inne osoby mają kształt początku, pasek środka zakończyć kształt (na przykład zadań sumarycznych).

Możesz również zmienić kolor, kształt lub deseń danego paska wykresu Gantta, zamiast typu paska, który chcesz wyróżnić określonych zadań w planie.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wybierz zadanie, którego pasek wykresu Gantta, które chcesz zmienić.

  Możesz również kliknąć dwukrotnie poszczególne pasek z prawej strony widoku wykresu Gantta, ale nie przestrzeń między paskami.

 3. W Format menu kliknij pasek, a następnie kliknij kartę Kształt paska.

 4. W obszarze Początek, drugie imię i koniec zaznacz kształty, typy lub deseń i kolory paska.

Kliknij dwukrotnie inne słupki formatowania komórek, uważaj wskazywały pasków, a nie przestrzeń między nimi. Jeśli dla każdego zadania jest wyświetlana więcej niż jeden pasek, klikając pasek menu Format można sformatować najwyższego paska.

 • Indywidualne formatowanie paska zastępuje formatowanie dla określonej kategorii zadań pasków wykresu Gantta. Na przykład jeśli w Format menu kliknij polecenie Style pasków i formatowanie pasków wykresu Gantta dla zadania niekrytyczne jako kolor czarny, możesz nadal w Format menu kliknij pozycję pasek i formatowanie paska zaznaczonego zadania niekrytyczne jako czerwony. Polecenia paska wpływa tylko na pasku, które można wybrać.

 • Formatowania zastosowanego do jednego paska nie można skopiować i wkleić do innych projektów.

Tworzenie nowego typu paska wykresu Gantta

Jeśli chcesz polecić kategorii określonego zadanie, która nie ma własnego paska wykresu Gantta, możesz utworzyć nowego paska wykresu Gantta. Na przykład można utworzyć typ paska wykresu Gantta, aby wyświetlić dostępnego zapasu czasu lub Przyciąganie uwagi do zadania opóźnione.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W Format menu kliknij polecenie Style pasków.

  Możesz też kliknąć dwukrotnie w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie na poszczególne paski.

 3. Na liście pasków wykresu Gantta zaznacz wiersz poniżej miejsce, w którym chcesz wstawić nowy styl paska wykresu Gantta, a następnie kliknij przycisk Wstaw wiersz.

 4. W kolumnie Nazwa w nowym wierszu wpisz nazwę nowego stylu paska.

 5. W kolumnie Pokaż dla zadań w nowym wierszu wpisz lub wybierz typ zadania ma być reprezentowany przez pasek.

  Jeśli chcesz wykluczyć zadania z określonym typem paska, wpisz nie przed typem zadania. Na przykład można zdefiniować paskiem wpisz jako nie punkt kontrolny, aby wyświetlić tylko zadania, które nie są zadaniami punktów kontrolnych.

  Jeśli chcesz wyświetlać pasek wykresu Gantta dla zadań wielu typów (takich jak zadania, które są punkty kontrolne i krytycznych), wpisz przecinek (,) po kategorii zadania w polu tekstowym, a następnie wpisz lub zaznacz drugą kategorię zadania w polu Pokaż dla zadań.

 6. W kolumnach od i do wpisz lub wybierz pola, które chcesz użyć do umieszczenia punktu początkowego i końcowego nowego paska wykresu Gantta.

  Jeśli chcesz utworzyć symbol reprezentujący pojedynczą datę, wpisz lub zaznacz to samo pole w kolumnach od i do.

 7. Kliknij kartę Paski, a następnie w obszarze Początek, drugie imię i koniec zaznacz kształty, desenie lub typy i kolory paska.

Porada: Aby zaoszczędzić czas, można skopiować istniejący styl paska wykresu Gantta z wieloma atrybutów, a następnie wkleić go w odpowiednie miejsce. W oknie dialogowym Style pasków zaznacz wiersz, który chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Wytnij wiersz. Kliknij przycisk Wklej wiersz, aby przywrócić wycięty wiersz, zaznacz wiersz poniżej miejsce, w którym chcesz wstawić skopiowany wiersz, ponownie kliknij przycisk Wklej wiersz, a następnie zmodyfikuj kopię.

Początek strony

Dodawanie tekstu do pasków wykresu Gantta

Możesz dodać informacje dotyczące projektu, na przykład nazwy zadań i zasobów, wartości procentowe wykonania i rozpocząć dat do pasków w widoku wykresu Gantta.

W większości przypadków chcesz dodać tekst do niektórych rodzajów paski wykresu Gantta.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W Format menu kliknij polecenie Style pasków.

  Możesz też kliknąć dwukrotnie w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie na poszczególne paski.

 3. W tabeli kliknij odpowiedni typ paska wykresu Gantta (na przykład zadania lub postępu ), który chcesz dodać tekst, a następnie kliknij kartę tekst.

 4. W lewej, prawejgórnej, dolnej i wewnątrz pola wpisz lub wybierz pole zawierające dane, które mają być wyświetlane na wykresie Gantta.

  Jeśli chcesz dodać tekst, który jest unikatowy dla każdego zadania, wpisz lub wybierz niestandardowe pole tekstowe, takie jak Tekst1, Tekst2 lub Tekst3. Tekst wprowadzony w tych polach w innych widokach zostaną automatycznie dodane do pasków wykresu Gantta.

Można również dodać tekst do określonego paska wykresu Gantta.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wybierz zadanie, którego pasek wykresu Gantta, aby dodawać adnotacje.

 3. W Format menu kliknij pasek, a następnie kliknij kartę Tekst paska.

  Możesz również kliknąć dwukrotnie poszczególne pasek w części wykresowej widoku wykresu Gantta, ale nie przestrzeń między paskami.

 4. W lewej, prawejgórnej, dolnej i wewnątrz pola wpisz lub wybierz pole zawierające dane, które mają być wyświetlane na wykresie Gantta.

  Jeśli chcesz dodać tekst, który jest unikatowy dla każdego zadania, wpisz lub wybierz niestandardowe pole tekstowe, takie jak Tekst1, Tekst2 lub Tekst3. Tekst wprowadzony w tych polach w innych widokach zostanie automatycznie dodany do pasków wykresu Gantta. Nie możesz dodać tekst do pasków wykresu Gantta bez wprowadzania tekstu do niestandardowego pola tekstowego.

 • Aby zmienić format dat na paskach wykresu Gantta, w Format menu kliknij polecenie Układ, a następnie kliknij odpowiedni format daty w polu format daty.

 • Kliknij inne słupki, aby dodać informacje o projekcie, uważaj wskazywały pasków, a nie przestrzeń między nimi. Jeśli więcej niż jeden pasek jest wyświetlany dla każdego zadania, mogą być wyświetlane tylko informacje dla najwyższego paska, klikając pasek menu Format.

Początek strony

Wyświetlanie nazw zadań dla poszczególnych pasków wykresu Gantta na pasek zadania sumarycznego (rzutowanie)

Jeśli chcesz wyświetlić nazwy zadań lub punkty kontrolne istotnych zadań na pasek zadania sumarycznego, możesz rzutowanie tylko wybrane zadania. Rzutowanie zadań w ten sposób są wyświetlane tylko pasków zadań sumarycznych z podzadaniami rzutowane; nie są wyświetlane zadania, które nie są określone jako rzutowane na pasek zadania sumarycznego.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wybierz zadanie, które ma być rzutowane na jego pasek zadania sumarycznego.

 3. Kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Ogólne.

 4. Zaznacz pole wyboru Rzutowanie paska wykresu Gantta do podsumowania, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz szybko wyświetlić przeglądu zaplanowanych dat zakończenia podzadań. Na pasek zadania sumarycznego zadania rzutowane są reprezentowane przez paski i daty punktów kontrolnych są reprezentowane przez romby. Jeśli chcesz rzutowanie dodatkowe informacje do zadania sumarycznego, kontynuuj tę procedurę.

 5. W menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Makra.

 6. Na liście Nazwa makra kliknij Formatowanie_rzutowania, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 7. W zestawienie oknie dialogowym Formatowanie, kliknij żądany typ formatowania.

  • Aby wyświetlić podzadania jako paski nad paskami zadań sumarycznych, kliknij pozycję Paski.

  • Aby wyświetlić podzadania jako punkty kontrolne nad paskami zadań sumarycznych, kliknij pozycję punkty kontrolne.

   Makro ma zastosowanie widoku Rzutowanie pasków lub widok Rzutowanie z zadań sumarycznych i podzadań rzutowane, które zostały wybrane.

   Uwagi: 

   • W celu cofnięcia rzutowania zadań, tak aby nie były widoczne na ich pasek zadania sumarycznego, wyczyść pole wyboru Rzutowanie paska wykresu Gantta do podsumowania.

   • Aby wyświetlić nazwy zadań, a także ich daty rozpoczęcia z paskami zadań sumarycznych, należy zastosować widok Rzutowanie dat punktów kontrolnych. W menu Widok kliknij polecenie Więcej widoków, kliknij Rzutowanie dat na liście Widoki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

   • Jeśli pasek zadania sumarycznego jest nieczytelny i wyświetlane daty zakończenia podzadań, można ukryć pasek zadania sumarycznego i wyświetlać rzutowane podzadania. Wybierz zadanie sumaryczne, kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Ukryj pasek zadania.

   • Aby rzutowanie wszystkie podzadania na ich paski zadań sumarycznych, wybierz Układ w Format menu, a następnie zaznacz pole wyboru zawsze Rzutowanie pasków wykresu Gantta.

Zmienianie wysokości pasków wykresu Gantta

Aby ułatwić przeglądanie pasków w wykres części widoku Wykres Gantta, można dopasować wysokość pasków wykresu Gantta.

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W Format menu kliknij polecenie Układ.

 3. W polu Wysokość paska kliknij odpowiedni rozmiar w punktach.

Zmienianie wyglądu linii łączy między paskami wykresu Gantta

Podczas łączenia zadań projektu wyświetla linie łączy w widoku wykresu Gantta, które pokazują zależności między zadaniami połączonych zadań. Możesz zmienić sposób linie łączy są wyświetlane lub ukrywanie linii łączy.

Linie łączy między paskami Wykresu Gantta

 1. Zastosuj widok wykresu Gantta.

 2. W Format menu kliknij polecenie Układ.

 3. W obszarze łącza kliknij typ linii łącza, który ma być używany. Jeśli wybierzesz pierwszego typu łącza linie łączy nie będą wyświetlane.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić relację między zadaniami (na przykład zmienić współzależność Zakończenie rozpoczęcie na Współzależność Rozpoczęcie rozpoczęcie), należy zmienić typ współzależności zadań.

Początek strony

Zobacz też

Pokazywanie nazw zadań obok pasków wykresu Gantta

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×