Formatowanie paska, okno dialogowe

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Formatowanie paska służy do dostosowywania wyglądu poszczególnych pasek wykresu Gantta w części wykresowej widoku Wykres Gantta. Okno to umożliwia zmienianie wyglądu samego paska, początkowego i końcowego kształtu paska oraz tekstu skojarzonego z paskiem.

Style pasków można dostosowywać zarówno w oknie dialogowym Formatowanie paska, jak i w oknie dialogowym Style pasków. Okno dialogowe Formatowanie paska umożliwia dostosowywanie jednego lub kilku wybranych pasków, natomiast okno dialogowe Style pasków — wszystkich pasków spełniających określone warunki (na przykład wszystkich pasków zadań podzielonych lub sumarycznych). Ustawienia zdefiniowane w oknie dialogowym Formatowanie paska zastępują formatowanie stylu paska określone w oknie Style pasków.

O której z poniższych kart mają zostać wyświetlone informacje?

Kształt paska, karta (okno dialogowe Formatowanie paska)

Tekst paska, karta (okno dialogowe Formatowanie paska)

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×