Formatowanie obiektu (okienko Wypełnienie)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Termin „wypełnienie” dotyczy wnętrza kształtu lub linii.

Jeśli chcesz dodać tło do grafiki SmartArt, zobacz Formatowanie tła grafiki SmartArt. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania efektów wypełnienia do kształtów w grafice SmartArt zobacz Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt.

Uwagi: 

  • Podczas zmieniania opcji w tym oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do kształtu, dzięki czemu można łatwo zobaczyć efekty zmian w grafice SmartArt lub kształcie bez zamykania okna dialogowego. Jednak przez to, że zmiany są stosowane natychmiast, nie można kliknąć w tym oknie dialogowym przycisku Anuluj. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć przycisk Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, która ma zostać usunięta.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • Można przenieść to okno dialogowe, aby jednocześnie widzieć i kształt, i okno dialogowe.

Brak wypełnienia     Należy kliknąć tę opcję, aby kształt był przezroczysty bądź bez koloru lub aby usunąć wypełnienie z kształtu.

Wypełnienie pełne     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do kształtu kolor i przezroczystość.

Wypełnienie gradientowe     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do kształtu wypełnienie gradient.

Wypełnienie obrazem lub teksturą     Należy kliknąć tę opcję, aby użyć obrazu jako wypełnienia kształtu lub aby dodać teksturę do kształtu.

Dotyczy tylko Microsoft Office PowerPoint 2007

Wypełnienie tła slajdów     Aby użyć tła prezentacji jako wypełnienie kształtu, wierszy i znaków, zaznacz to pole wyboru.

Pełne wypełnienie

Kolor     Aby wybrać kolor dla kształtu, należy kliknąć przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknąć odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, należy kliknąć polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknąć odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utworzyć własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Przezroczystość     Aby określić poziom przezroczystości kształtu, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Wypełnienie gradientowe

Wstępnie ustawione kolory     Aby wybrać wbudowane wypełnienie gradientowe, należy kliknąć przycisk Wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Typ     Aby określić kierunek używany podczas rysowania wypełnienia gradientowego, należy wybrać opcję z listy. Opcja wybrana z listy Typ decyduje o dostępności opcji Kierunek.

Kierunek     Aby wybrać inną progresję kolorów i cieni, należy kliknąć przycisk Kierunek, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. Opcje dostępne po kliknięciu przycisku Kierunek zależą od typu gradientu wybranego z listy Typ.

Kąt     Aby określić kąt obrotu wypełnienia gradientowego w kształcie, należy wprowadzić odpowiednią wartość w stopniach. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy z listy Typ została wybrana pozycja Liniowy.

Stopnie gradientu

Stopnie gradientu obejmują położenie, kolor i wartość przezroczystości. Wartość przezroczystości jest stosowana do stopnia gradientu, a nie do całego wypełnienia. Stopnie gradientu służą do tworzenia gradientów nieliniowych. Na przykład po utworzeniu gradientu zawierającego przejście od koloru czerwonego, przez zielony, do niebieskiego należy dodać trzy stopnie gradientu — po jednym dla każdego koloru. Aby zaś utworzyć gradient widoczny tylko w rogu kształtu, należy użyć stopni gradientu w celu utworzenia gradientu nieliniowego.

Lista stopni     Wypełnienie gradientowe składa się z kilku stopni gradientu, ale można zmieniać tylko po jednym stopniu. Po kliknięciu na tej liście stopnia gradientu, który ma być edytowany, opcje położenia, koloru i przezroczystości będą odpowiadać ustawieniom tego stopnia gradientu.

Dodaj     Aby dodać stopień gradientu, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie ustawić odpowiednio opcje Położenie stopnia, Kolor i Przezroczystość.

Usuń     Aby usunąć stopień gradientu, należy kliknąć na liście pozycję Stopień numer odpowiadającą stopniowi, który ma zostać usunięty, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Położenie stopnia     Aby ustawić lokalizację zmiany koloru i przezroczystości w wypełnieniu gradientowym, należy przesunąć suwak Położenie stopnia lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka.

Kolor     Aby wybrać kolor używany dla stopnia gradientu, należy kliknąć przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknąć odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, należy kliknąć polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknąć odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utworzyć własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości kształtu w określonym położeniu stopnia, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Obróć z kształtem     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obrócić wypełnienie gradientowe zgodnie z obrotem kształtu.

Wypełnienie obrazem lub teksturą

Tekstura     Aby wybrać teksturę wbudowaną, należy kliknąć ten przycisk, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Wstaw z

Plik     Aby wstawić obraz z pliku, należy kliknąć ten przycisk, a następnie zlokalizować obraz, który ma zostać dodany. Należy kliknąć dwukrotnie obraz, aby go wstawić.

Schowek     Aby wkleić obraz ze Schowka lub innego programu, należy skopiować obraz, a następnie kliknąć ten przycisk.

Obiekt clipart     Aby wstawić obiekt clipart, należy kliknąć ten przycisk, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisać słowo opisujące odpowiedni klip albo całą nazwę klipu bądź jej część. Jeśli w wyszukiwaniu mają zostać uwzględnione obiekty clipart dostępne w witrynie Office Online, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office Online, kliknąć przycisk Przejdź, a następnie kliknąć klip, aby go wstawić.

Rozmieść obraz jako teksturę     Wypełnienie obrazem można rozciągnąć, tak aby obraz zajmował całe wybrane kształty, lub rozmieścić (powtarzając w poziomie i w pionie) w celu wypełnienia kształtu. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby jako tekstury kształtu użyto wielu kopii jednego obrazu.

Opcje rozciągania

Przesunięcia

Wartość Przesunięcia pozwala określać, jakie skalowanie jest potrzebne, aby dopasować obraz do kształtu względem lewej strony, prawej strony, góry i dołu kształtu. Liczby dodatnie powodują przesuwanie krawędzi obrazu w kierunku środka kształtu, a liczby ujemne powodują przesuwanie krawędzi obrazu poza kształt.

W lewo     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od lewej krawędzi kształtu, należy wpisać liczbę w tym polu.

W prawo     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od prawej krawędzi kształtu, należy wpisać liczbę w tym polu.

W górę     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od górnej krawędzi kształtu, należy wpisać liczbę w tym polu.

W dół     Aby określić wartość procentową dotyczącą odległości obrazu lub tekstury od dolnej krawędzi kształtu, należy wpisać liczbę w tym polu.

Opcje rozmieszczania

Poniższe opcje pozwalają określać współczynnik skalowania dla wypełnienia teksturą.

Oś X przesunięcia     Aby przesunąć całe wypełnienie rozmieszczonymi obrazami w lewo (liczby ujemne) lub w prawo (liczby dodatnie), należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś Y przesunięcia     Aby przesunąć całe wypełnienie rozmieszczonymi obrazami w górę (liczby ujemne) lub w dół (liczby dodatnie), należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś X skalowania     Aby określić wartość procentową skalowania oryginalnego obrazu w poziomie, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś Y skalowania     Aby określić wartość procentową skalowania oryginalnego obrazu w pionie, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Wyrównanie     Wyrównanie opisuje położenie kotwicy, od której zaczyna się rozmieszczanie obrazu. Aby określić położenie rozmieszczonego obrazu lub tekstury, należy wybrać opcję z listy.

Typ odbicia lustrzanego     Aby określić, czy na kolejnych fragmentach w poziomie lub w pionie ma być wyświetlane odbicie lustrzane lub przerzucony obraz innego fragmentu, należy wybrać opcję z listy.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości obrazu lub tekstury, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Obróć z kształtem     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obrócić zastosowanie obrazu lub tekstury zgodnie z obrotem kształtu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×