Formatowanie obiektu (okienko Wypełnienie)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Termin „wypełnienie” dotyczy wnętrza kształtu.

W przypadku dodawania efektu wypełnienia do kształtów w grafice SmartArt zobacz Zmienianie koloru kształtu, obramowania kształtu lub całej grafiki SmartArt.

Uwagi: 

  • Po zmianie opcji w tym oknie dialogowym zmiany są natychmiast zastosowane do kształtu, co ułatwia zobaczyć efekty zmian w grafice SmartArt, kształt lub innych obiekt bez zamykania okna dialogowego. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, możesz kliknąć pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku Narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, które chcesz usunąć.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • Można przenieść to okno dialogowe, aby jednocześnie widzieć i kształt, i okno dialogowe.

Brak wypełnienia     Należy kliknąć tę opcję, aby kształt był przezroczysty bądź bez koloru lub aby usunąć wypełnienie z kształtu.

Wypełnienie pełne     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do kształtu kolor i przezroczystość.

Wypełnienie gradientowe     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do kształtu wypełnienie gradient.

Wypełnienie obrazem lub teksturą     Należy kliknąć tę opcję, aby użyć obrazu jako wypełnienia kształtu lub aby dodać teksturę do kształtu.

Wypełnienie deseniem     Należy kliknąć tę opcję, aby jako wypełnienia kształtu użyć powtarzającego się wzoru, na przykład linii pionowych lub poziomych, kropek, kresek albo pasków.

Wypełnienie tłem slajdu (dotyczy tylko programu PowerPoint)    Należy kliknąć te opcję, aby użyć tła prezentacji jako wypełnienia kształtów, linii lub znaków.

Wypełnienie pełne

Kolor wypełnienia

Kolor     Aby wybrać kolor dla kształtu, należy kliknąć przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, należy kliknąć polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknąć odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utworzyć własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Przezroczystość     Aby określić poziom przezroczystości kształtu, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Wypełnienie gradientowe

Wypełnianie gradientowe polega na stopniowym mieszaniu ze sobą dwóch lub większej liczby kolorów wypełnienia.

Diagram przedstawiający kształt z wypełnieniem gradientowym oraz trzy kolory, które tworzą gradient
Trójkolorowe wypełnienie kształtu, w którym kolor jest stopniowo zmieniany

Wstępnie ustawione kolory     Aby wybrać wbudowane wypełnienie gradientowe dla linii, należy kliknąć przycisk Wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Typ     Aby określić kierunek używany podczas rysowania wypełnienia gradientowego, należy wybrać opcję z listy. Opcja wybrana z listy Typ decyduje o dostępności opcji Kierunek.

Kierunek     Aby wybrać inną progresję kolorów i cieni, należy kliknąć przycisk Kierunek, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. Opcje dostępne po kliknięciu przycisku Kierunek zależą od typu gradientu wybranego z listy Typ.

Kąt     Aby określić kąt, o jaki będzie obracane wypełnienie gradientowe wewnątrz kształtu, należy kliknąć odpowiedni stopień na liście. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy z listy Typ została wybrana pozycja Liniowy.

Stopnie gradientu

Stopnie gradientu reprezentują poszczególne kolory składające się na gradient. Jeśli ma zostać utworzony gradient przechodzący od czerwieni przez zieleń do koloru niebieskiego, należy dodać trzy stopnie gradientu: po jednym dla każdego koloru. Stopnie gradientu są określane przez cztery właściwości: Położenie, Kolor, Jasność i Przezroczystość. Każda z tych wartości dotyczy danego stopnia gradientu, a nie całego wypełnienia.

Suwak stopni gradientu    Wypełnienie gradientowe składa się z kilku stopni gradientu, ale można zmieniać tylko po jednym stopniu naraz. Po kliknięciu stopnia gradientu, który ma zostać poddany edycji, opcje w polach Kolor, Położenie, Jasność i Przezroczystość będą odpowiadać bieżącym ustawieniom tego stopnia gradientu.

Suwak stopni gradientu
Suwak stopni gradientu

Dodaj stopień gradientu      Przycisk Dodaj stopień gradientu Aby dodać stopień gradientu, należy kliknąć przycisk Przycisk Dodaj stopień gradientu , a następnie ustawić odpowiednie opcje w polach Kolor, Jasność i Przezroczystość.

Usuń stopień gradientu      Przycisk Usuń stopnie gradientu Aby usunąć dany stopień gradientu, należy kliknąć go na suwaku, a następnie kliknąć przycisk Przycisk Usuń stopnie gradientu .

Kolor     Aby wybrać kolor używany dla stopnia gradientu, należy kliknąć przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, należy kliknąć polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknąć odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utworzyć własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Położenie     Aby ustawić położenie stopnia gradientu, należy wprowadzić liczbę w tym polu lub przesunąć stopień gradientu na suwaku dotyczącym tego gradientu. Położenie stopnia określa miejsce wyświetlania koloru w gradiencie.

Suwak stopni gradientu

Jasność     Należy przesunąć suwak Jasność lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka.

Przezroczystość     Aby określić stopień przejrzystości dla położenia określonego w polu Położenie, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Obróć z kształtem     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obrócić wypełnienie gradientowe zgodnie z obrotem kształtu.

Wypełnienie obrazem lub teksturą

Tekstura     Aby wybrać teksturę wbudowaną, należy kliknąć ten przycisk, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Wstaw z

Plik     Aby wstawić obraz z pliku, należy kliknąć ten przycisk, a następnie zlokalizować obraz, który ma zostać dodany. Należy kliknąć dwukrotnie obraz, aby go wstawić.

Schowek     Aby wkleić obraz ze Schowka lub innego programu, należy skopiować obraz, a następnie kliknąć ten przycisk.

Obiekty ClipArt     Wstawianie obiektów ClipArt, kliknij ten przycisk, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz opisujący klip, lub wpisz nazwę bądź część nazwy pliku klipu. Aby uwzględnić obiektów ClipArt, który jest dostępny w witrynie Office.com w wyszukiwaniu, zaznacz pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office.com, kliknij przycisk Przejdź, a następnie kliknij klip, aby go wstawić.

Rozmieść obraz sąsiadująco jako teksturę     Wypełnienie obrazem można rozciągnąć, tak aby obraz zajmował całe wybrane kształty, lub rozmieścić (powtarzając w poziomie i w pionie) w celu wypełnienia kształtu. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby jako tekstury kształtu użyto wielu kopii jednego obrazu.

Opcje rozmieszczania sąsiadująco

Poniższe opcje pozwalają określać współczynnik skalowania dla wypełnienia teksturą.

Oś X przesunięcia     Aby przesunąć całe wypełnienie rozmieszczonymi obrazami w lewo (liczby ujemne) lub w prawo (liczby dodatnie), należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś Y przesunięcia     Aby przesunąć całe wypełnienie rozmieszczonymi obrazami w górę (liczby ujemne) lub w dół (liczby dodatnie), należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś X skalowania     Aby określić wartość procentową skalowania oryginalnego obrazu w poziomie, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś Y skalowania     Aby określić wartość procentową skalowania oryginalnego obrazu w pionie, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Wyrównanie     Wyrównanie opisuje położenie kotwicy, od której zaczyna się rozmieszczanie obrazu. Aby określić położenie rozmieszczonego obrazu lub tekstury, należy wybrać opcję z listy.

Typ odbicia lustrzanego     Aby określić, czy na kolejnych fragmentach w poziomie lub w pionie ma być wyświetlane odbicie lustrzane lub przerzucony obraz innego fragmentu, należy wybrać opcję z listy.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości obrazu lub tekstury, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Obróć z kształtem     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby obrócić zastosowanie obrazu lub tekstury zgodnie z obrotem kształtu.

Wypełnienie deseniem

Aby jako wypełniania użyć powtarzającego się wzoru, na przykład linii pionowych lub poziomych, kropek, kresek albo pasków, należy kliknąć odpowiedni deseń.

Kolor pierwszego planu     Aby wybrać kolor pierwszego planu wypełnienie deseniem, kliknij przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy Nie można zaktualizować, jeśli zmienisz później dokument motyw.

Kolor tła     Aby wybrać kolor tła wypełnienie deseniem, kliknij przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy Nie można zaktualizować, jeśli zmienisz później dokument motyw.

Wypełnienie tłem slajdu

Dotyczy tylko programu PowerPoint

Należy kliknąć te opcję, aby użyć tła prezentacji jako wypełnienia kształtów, linii lub znaków.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×