Formatowanie obiektu (okienko Przycinanie)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: 

  • Po zmianie opcji w oknie dialogowym zmiany są natychmiast zastosowane do obrazu, co ułatwia zobaczyć skutki zmian na obrazie bez zamykania okna dialogowego. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, możesz cofnąć Obraz przycisku na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij lub naciśnij klawisze CTRL + Z, aby każdą zmianę, którą chcesz usunąć.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • Można przenieść to okno dialogowe, aby jednocześnie widzieć i obraz, i okno dialogowe.

Podczas przycinania obrazu za pomocą niewidocznej maski kształtu jest definiowany obszar obrazu, który „prześwituje”. Ta maska jest niezależna od samego obrazu i można zmienić jej położenie na obrazie lub zmienić położenie obrazu bądź jego rozmiar za maską.

Położenie obrazu

Te opcje pozwalają zmieniać rozmiar lub położenie obrazu względem niewidocznej maski kształtu. Wartości Przesunięcie pozwalają określać, jak przesunąć obraz względem lewej strony, prawej strony, góry i dołu maski kształtu. Liczby dodatnie powodują przesuwanie krawędzi obrazu w kierunku środka kształtu, a liczby ujemne powodują przesuwanie krawędzi obrazu poza kształt.

Szerokość      Aby zmienić szerokość obrazu wyświetlanego w masce kształtu, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Wysokość     Aby zmienić wysokość obrazu wyświetlanego w masce kształtu, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Oś X przesunięcia      Aby przesunąć obraz w lewo względem środka maski kształtu, należy wprowadzić w tym polu liczbę ujemną. Aby przesunąć obraz w prawo względem środka maski kształtu, należy wprowadzić w tym polu liczbę dodatnią.

Oś Y przesunięcia      Aby przesunąć obraz w górę względem środka maski kształtu, należy wprowadzić w tym polu liczbę ujemną. Aby przesunąć obraz w dół względem środka maski kształtu, należy wprowadzić w tym polu liczbę dodatnią.

Pozycja przycięcia

Te opcje pozwalają zmieniać rozmiar maski kształtu lub jej położenie względem pliku. Opcje Szerokość i Wysokość zmieniają rozmiar maski kształtu, a opcje Z lewej i U góry zmieniają położenie maski kształtu w pliku.

Szerokość      Aby zmienić szerokość maski kształtu, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Wysokość     Aby zmienić wysokość maski kształtu, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Z lewej      Aby przesunąć maskę kształtu w lewo w pliku, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

U góry      Aby przesunąć maskę kształtu na początek pliku, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×