Formatowanie obiektu (okienko Kolor linii)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwagi: 

  • Zmiana opcji w oknie dialogowym zmiany są natychmiast zastosowane do kształtu, co ułatwia zobaczyć efekty zmian w kształtu lub innego obiekt bez zamykania okna dialogowego. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, możesz kliknąć pozycję Cofnij Przycisk Cofnij na pasku Narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, które chcesz usunąć.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • Można przenieść to okno dialogowe, aby jednocześnie widzieć i kształt, i okno dialogowe.

Brak linii     Należy kliknąć te opcję, aby linia była przezroczysta lub pozbawiona koloru.

Linia ciągła     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do linii kolor i przezroczystość.

Linia gradientowa     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do linii wypełnienie gradient.

Linia ciągła

Kolor     Aby wybrać kolor dla linii, należy kliknąć przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, należy kliknąć polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknąć odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utworzyć własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości kształtu, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Linia gradientowa

Wypełnianie gradientowe polega na stopniowym mieszaniu ze sobą dwóch lub większej liczby kolorów wypełnienia.

Diagram przedstawiający kształt z wypełnieniem gradientowym oraz trzy kolory, które tworzą gradient
Trójkolorowe wypełnienie kształtu, w którym kolor jest stopniowo zmieniany

Wstępnie ustawione kolory     Aby wybrać wbudowanego wypełnienia gradientowego w wierszu, kliknij Wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Typ     Aby określić kierunek używany podczas rysowania wypełnienia gradientowego, należy wybrać opcję z listy. Opcja wybrana z listy Typ decyduje o dostępności opcji Kierunek.

Kierunek     Aby wybrać inną progresję kolorów i cieni, należy kliknąć przycisk Kierunek, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. Opcje dostępne po kliknięciu przycisku Kierunek zależą od typu gradientu wybranego z listy Typ.

Kąt     Aby określić kąt, o jaki będzie obracane wypełnienie gradientowe wewnątrz kształtu, należy kliknąć odpowiedni stopień na liście. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy z listy Typ została wybrana pozycja Liniowy.

Stopnie gradientu

Stopnie gradientu reprezentują poszczególne kolory składające się na gradient. Jeśli ma zostać utworzony gradient przechodzący od czerwieni przez zieleń do koloru niebieskiego, należy dodać trzy stopnie gradientu: po jednym dla każdego koloru. Stopnie gradientu są określane przez cztery właściwości: Położenie, Kolor, Jasność i Przezroczystość. Każda z tych wartości dotyczy danego stopnia gradientu, a nie całego wypełnienia.

Suwak stopni gradientu    Wypełnienie gradientowe składa się z kilku stopni gradientu, ale można zmieniać tylko po jednym stopniu naraz. Po kliknięciu stopnia gradientu, który ma zostać poddany edycji, opcje w polach Kolor, Położenie, Jasność i Przezroczystość będą odpowiadać bieżącym ustawieniom tego stopnia gradientu.

Suwak stopni gradientu
Suwak stopni gradientu

Dodaj stopień gradientu      Przycisk Dodaj stopień gradientu Aby dodać stopień gradientu, należy kliknąć przycisk Przycisk Dodaj stopień gradientu , a następnie ustawić odpowiednie opcje w polach Kolor, Jasność i Przezroczystość.

Usuń stopień gradientu      Przycisk Usuń stopnie gradientu Aby usunąć dany stopień gradientu, należy kliknąć go na suwaku, a następnie kliknąć przycisk Przycisk Usuń stopnie gradientu .

Kolor     Aby wybrać kolor używany dla stopnia gradientu, należy kliknąć przycisk Kolor Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, należy kliknąć polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknąć odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utworzyć własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Położenie     Aby ustawić położenie stopnia gradientu, należy wprowadzić liczbę w tym polu lub przesunąć stopień gradientu na suwaku dotyczącym tego gradientu. Położenie stopnia określa miejsce wyświetlania koloru w gradiencie.

Suwak stopni gradientu

Jasność     Należy przesunąć suwak Jasność lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka.

Przezroczystość     Aby określić stopień przejrzystości dla położenia określonego w polu Położenie, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×