Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści w programie Word dla komputerów Mac

Po utworzeniu spisu treści w programie Word możesz dostosować jego wygląd. Możesz na przykład wybrać liczbę poziomów nagłówków, które mają być uwzględnione, i zdecydować, czy między wpisami a numerami stron mają być widoczne linie. Możesz również zmienić formatowanie tekstu, a program Word zachowa je, bez względu na to, ile razy spis treści będzie aktualizowany.

Formatowanie spisu treści

 1. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  Kliknięcie pozycji Niestandardowy spis treści u dołu listy stylów spisu treści

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany w oknie dialogowym Spis treści. Podgląd zmian będzie wyświetlany w polu po prawej stronie.

  Okno dialogowe Spis treści

  • Aby dodać linie między wpisami a numerami stron, wybierz styl linii na liście Znaki wiodące tabulacji. Aby usunąć wszystkie linie, kliknij pozycję (brak).

  • Aby całkowicie zmienić wygląd spisu treści, na liście Formaty kliknij odpowiedni format.

 3. Kliknij przycisk OK.

Formatowanie tekstu w spisie treści

Możesz zmienić wygląd tekstu na poszczególnych poziomach spisu treści.

 1. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  Kliknięcie pozycji Niestandardowy spis treści u dołu listy stylów spisu treści

 2. W oknie dialogowym Spis treści w obszarze Formaty kliknij pozycję Z szablonu.

 3. W dolnej części okna dialogowego kliknij przycisk Modyfikuj.

 4. W oknie dialogowym Styl na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 5. W oknie dialogowym Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Powtórz kroki 4 i 5 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w spisie treści.

Zmienianie lub dodawanie poziomów w spisie treści

Najczęściej spotykanym sposobem zmiany liczby poziomów wyświetlanych w spisie treści jest zamiana istniejącego spisu treści na spis treści zawierający odpowiednie poziomy. Szybszym, ale bardziej skomplikowanym technicznie sposobem jest edytowanie informacji kodu pola.

Porada: Jeśli chcesz zmienić poziom pojedynczego wpisu w spisie treści, zmień poziom nagłówka danego tekstu w treści dokumentu.

Zastępowanie spisu treści

 1. Kliknij pozycję Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

  Kliknij pozycję Spis treści na karcie Odwołania, aby wyświetlić menu, a następnie kliknij pozycję Niestandardowy spis treści.
 2. W oknie dialogowym Spis treści na liście Pokaż poziomy wybierz odpowiednią liczbę poziomów, a następnie kliknij przycisk.OK.

  W oknie dialogowym Spis treści na karcie Spis treści wybierz ustawienia spisu treści dokumentu.

  Na przykład kliknięcie liczby 2 spowoduje, że cały tekst z zastosowanym stylem Nagłówek 1 i stylem Nagłówek 2 zostanie wyświetlony w spisie treści.

 3. Po wyświetleniu monitu z pytaniem o to, czy zamienić istniejący spis treści, kliknij przycisk Tak.

Edytowanie informacji kodu pola

Program Word automatycznie wstawia kody pól, gdy użytkownik korzysta z określonych poleceń. Na przykład, gdy używane jest polecenie Dodaj numery stron, program Word wstawia pole PAGE. Gdy używane jest polecenie Utwórz spis treści, program Word wstawia pole TOC. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów pól, zobacz Kody pól w programie Word.

Aby szybko zmienić liczbę poziomów nagłówków uwzględnianych w spisie treści, możesz edytować odpowiednie informacje kodu pola.

 1. Kliknij pierwszą pozycję w pierwszym wierszu po tytule w spisie treści, przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij, a następnie kliknij pozycję Przełącz kody pól.

  Porada: Jeśli przytrzymasz naciśnięty klawisz Control i klikniesz w wierszu spisu treści, a następnie przełączysz kody pól, program Word wyświetli kod pola dla tego wiersza. Aby wyświetlić kod pola dla całego spisu, należy przytrzymać naciśnięty klawisz Control i kliknąć na początku lub końcu wiersza.

  Informacje kodu pola zostaną wyświetlone w nawiasach klamrowych i zastąpią nagłówki normalnie wyświetlane w spisie treści.

  Przełączenie wyświetlania kodów pól pozwala edytować ustawienia bezpośrednio.
 2. Zmień liczby ujęte w cudzysłów. Na przykład jeśli chcesz, aby były wyświetlane tylko dwa poziomy, zmień wartość "1-3" na "1-2".

 3. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij w kodzie pola, a następnie kliknij pozycję Przełącz kody pól, aby przywrócić wyświetlanie spisu treści.

 4. Aby zaktualizować spis treści i zobaczyć wprowadzone zmiany, kliknij pozycje Odwołania > Aktualizuj spis.

  Na karcie Odwołania kliknij pozycję Aktualizuj spis, aby zaktualizować spis treści dokumentu.

Zobacz też

Tworzenie spisu treści

Aktualizowanie spisu treści

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×