Formatowanie liczb jako tekstu w programie Excel dla komputerów Mac

W programie Excel niektóre liczby mogą być traktowane jako tekst, jeśli zostanie dla nich wybrany format tekstowy zamiast formatu liczbowego. Formatu tekstowego należy na przykład użyć dla numerów kart kredytowych lub innych kodów liczbowych składających się z 16 lub więcej cyfr, ponieważ w programie Excel maksymalna dokładność wynosi 15 cyfr i każda następna cyfra jest zaokrąglana w dół do zera, co nie zawsze jest oczekiwanym wynikiem.

Liczbę sformatowaną jako tekst można łatwo odróżnić po tym, że jest wyrównana do lewej, a nie do prawej strony komórki.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający liczby, które chcesz sformatować jako tekst.

  Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, należy kliknąć dowolną komórkę arkusza.

  Porada: Można także zaznaczyć puste komórki, sformatować je jako tekst i wprowadzić liczby. Te liczby zostaną wówczas sformatowane jako tekst.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne.

 3. Kliknij strzałkę w polu Format liczb, a następnie kliknij przycisk pozycję Tekst.

  Formatowanie liczb jako tekstu

Porady

 • Aby liczby przechowywane jako tekst zawierały miejsca dziesiętne, może być konieczne użycie separatorów dziesiętnych podczas wpisywania tych liczb.

 • Domyślnie cyfra zero występująca na początku wprowadzanych liczb (takich jak kody produktów) jest usuwana przez program Excel. Jeśli jednak oczekiwania są inne, można utworzyć niestandardowy format liczb wymuszający zachowywanie zer wiodących. Na przykład po wpisaniu lub wklejeniu w arkuszu dziesięciocyfrowego kodu produktu w postaci 0784367998 w programie Excel zostanie on zmieniony na liczbę 784367998. Aby tego uniknąć, można utworzyć niestandardowy format liczb zawierający kod 0000000000, dzięki czemu w programie Excel będzie wyświetlanych wszystkich dziesięć cyfr kodu produktu włącznie z zerem wiodącym.

 • Czasami liczby mogą być sformatowane i przechowywane w komórkach jako tekst, co może powodować problemy z obliczeniami lub błędy w porządku sortowania. Taka sytuacja może mieć miejsce po zaimportowaniu lub skopiowaniu liczb z bazy danych lub innego źródła danych. W takim przypadku konieczne jest przekonwertowanie liczb przechowywanych jako tekst z powrotem na liczby.

 • Liczbę można również przekonwertować na tekst za pomocą funkcji TEKST, która pozwala dokładnie określić format liczby.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×