Formatowanie liczb jako dat lub godzin

Wpisana w komórce data lub godzina jest wyświetlana w domyślnym formacie daty i godziny. Ten domyślny format jest określany na podstawie regionalnych ustawień daty i godziny zastosowanych w Panelu sterowania i jest odpowiednio dostosowywany do zmian wprowadzanych w tych ustawieniach. Liczby można wyświetlać w kilku innych formatach daty i godziny, które w większości nie zależą od ustawień w Panelu sterowania.

W tym artykule

Wyświetlanie liczb jako dat lub godzin

Tworzenie niestandardowego formatu daty lub godziny

Porady dotyczące wyświetlania dat i godzin

Wyświetlanie liczb jako dat lub godzin

Daty i godziny mogą być odpowiednio formatowane podczas pisania. Jeśli na przykład w komórce zostanie wpisana wartość 2/2, program Excel automatycznie zinterpretuje ją jako datę i wyświetli w komórce tekst 02-lut. Jeśli nie jest to pożądane działanie — na przykład komórka ma zawierać tekst 2 lutego 2009 lub 02-02-09 — można wybrać inny format daty w oknie dialogowym Formatowanie komórek, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Podobnie po wpisaniu w komórce wartości 9:30 lub 21:30 program Excel zinterpretuje tę wartość jako godzinę i wyświetli odpowiednio wartość 09:30 lub 21:30. Format godziny również można dostosowywać w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe znajdujący się obok przycisku Liczba.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Liczba

  Okno dialogowe Formatowanie komórek można też wyświetlić, naciskając klawisze CTRL+1.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Data lub Godzina.

  Okno dialogowe Formatowanie komórek

 3. Na liście Typ kliknij format daty lub godziny, którego chcesz użyć.

  Uwaga: Formaty daty i godziny, które rozpoczynają się od gwiazdki (*), uwzględniają zmiany ustawień regionalnych daty i godziny dokonywane w Panelu sterowania. Formaty bez gwiazdki są niezależne od ustawień w Panelu sterowania.

 4. Aby wyświetlać daty i godziny w formacie innego języka, w polu Ustawienia regionalne (lokalizacja) kliknij ustawienie języka, którego chcesz używać.

  Wybrane pole Ustawienia regionalne w oknie dialogowym Formatowanie komórek

  Liczba w aktywnej komórce zaznaczenia w arkuszu jest wyświetlana w polu Przykład, dzięki czemu można przeglądać wybrane opcje formatowania liczb.

  Wybrane pole Przykład w oknie dialogowym Formatowanie komórek

Początek strony

Tworzenie niestandardowego formatu daty lub godziny

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe obok pozycji Liczba.

  Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Liczba

  Okno dialogowe Formatowanie komórek można też wyświetlić, naciskając klawisze CTRL+1.

 2. W polu Kategoria kliknij pozycję Data lub Godzina, a następnie wybierz format liczb, którego styl jest najbardziej podobny do tworzonego formatu. Tworzenie niestandardowych formatów liczb łatwiej rozpocząć na podstawie istniejącego formatu, niż od pustego formatu.

 3. W polu Kategoria kliknij pozycję Niestandardowa. W polu Typ zostanie wyświetlony kod formatu odpowiadający formatowi daty lub godziny, który został wybrany w kroku 3. Wbudowanych formatów dat i godzin nie można zmieniać ani usuwać, więc nie musisz martwić się o zastąpienie istniejącego formatu.

 4. W polu Typ wprowadź odpowiednie zmiany w formacie. W tym celu możesz korzystać z dowolnych kodów zawartych w poniższych tabelach:

  Dni, miesiące i lata   

Aby wyświetlić

Użyj tego kodu

Miesiące w formacie 1–12

m

Miesiące w formacie 01–12

mm

Miesiące w formacie sty–gru

mmm

Miesiące w formacie styczeń–grudzień

mmmm

Miesiące jako pierwszą literę miesiąca

mmmmm

Dni miesiąca w formacie 1–31

d

Dni miesiąca w formacie 01–31

dd

Dni tygodnia w formacie n–so

ddd

Dni tygodnia w formacie niedziela–sobota

dddd

Lata w formacie 00–99

rr

Lata w formacie 1900–9999

rrrr

Użycie kodu „m” bezpośrednio po kodzie „g” albo „gg” lub bezpośrednio przed kodem „ss” spowoduje, że w programie Excel zostaną wyświetlone minuty, a nie miesiąc.

Godziny, minuty i sekundy

Aby wyświetlić

Użyj tego kodu

Godziny w formacie 0–23

g

Godziny w formacie 00–23

gg

Minuty w formacie 0–59

m

Minuty w formacie 00–59

mm

Sekundy w formacie 0–59

s

Sekundy w formacie 00–59

ss

Godziny jako 4 AM

g AM/PM

Czas jako 4:36 PM

g:mm AM/PM

Czas jako 4:36 P

g:mm:ss A/P

Upływający czas w godzinach; na przykład 25,02

[g]:mm

Upływający czas w minutach; na przykład 63:46

[mm]:ss

Upływający czas w sekundach

[ss]

Ułamki sekund

g:mm:ss,00

AM i PM     Jeśli format zawiera symbol AM lub PM, godzina jest godziną zegara dwunastogodzinnego, gdzie „AM” lub „A” wskazuje czas od północy do południa, a „PM” lub „P” wskazuje czas od południa do północy. Bez tych symboli godziny są oparte na zegarze dwudziestoczterogodzinnym. Kod „m” lub „mm” musi pojawić się bezpośrednio za kodem „g” lub „gg” lub bezpośrednio przed kodem „ss”. W przeciwnym razie program Excel wyświetli miesiąc, a nie minuty.

Tworzenie niestandardowych formatów liczb może być trudne dla osób, które nigdy jeszcze tego nie zrobiły. Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych formatów liczb można znaleźć w temacie Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb.

Początek strony

Porady dotyczące wyświetlania dat i godzin

 • Aby szybko użyć domyślnego formatu daty lub godziny, kliknij komórkę zawierającą datę bądź godzinę, a następnie naciśnij odpowiednio klawisze CTRL+SHIFT+# lub klawisze CTRL+SHIFT+@.

 • Jeśli po zastosowaniu formatowania daty lub godziny w komórce jest wyświetlana wartość #####, to prawdopodobnie ta komórka jest za wąska, żeby wyświetlić dane. Aby zwiększyć szerokość kolumny, kliknij dwukrotnie prawą krawędź kolumny zawierającej odpowiednie komórki. Spowoduje to automatyczne dopasowanie rozmiaru kolumny do liczby. Innym sposobem jest przeciągnięcie prawej krawędzi kolumny do uzyskania żądanego rozmiaru kolumny.

 • Próba usunięcia formatu daty lub godziny przez wybranie pozycji Ogólne na liście Kategoria spowoduje, że w programie Excel będzie wyświetlany kod liczbowy. Gdy ponownie zostanie wprowadzona data lub godzina, w programie Excel będzie wyświetlana wpisana wartość w domyślnym formacie daty lub godziny. Aby wprowadzić wartość daty lub godziny w określonym formacie, na przykład Styczeń 2010, można ją sformatować jako tekst, wybierając pozycję Tekst na liście Kategoria.

 • Aby szybko wstawić bieżącą datę w arkuszu, wybierz dowolną pustą komórkę i naciśnij klawisze CTRL+; (średnik), a następnie (jeśli to konieczne) naciśnij klawisz ENTER. Aby wstawić datę, która przy każdym otwarciu arkusza lub przeliczeniu formuły będzie zmieniana na bieżącą datę, wpisz w pustej komórce wartość =DZIŚ(), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×