Formatowanie elementów wykresu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zmienić format poszczególnych elementów wykresu, takich jak obszar wykresu, obszar kreślenia, seria danych, osie, tytuły, etykiety danych lub legenda.

Dwa zestawy narzędzia są dostępne dla formatowania elementów wykresu: okienko zadań formatowanie i na Wstążce narzędzia wykresów. Większość kontrolki użyj opcji w okienku zadań Formatowanie.

Formatowanie wykresu za pomocą okienka zadań formatowanie

Wybierz element wykresu (na przykład serii danych, osie lub tytuły), kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Formatuj < element wykresu >. Okienko Formatowanie pojawia się przy użyciu opcji, które są dostosowane do wybranego elementu wykresu.

Okienko zadań Formatowanie osi

Klikając małe ikony u góry okienka powoduje przejście do innych części okienka z większej liczby opcji. Kliknięcie elementu wykresu, zobaczysz, że okienko zadań automatycznie aktualizuje do nowego elementu wykresu.

Na przykład aby sformatować oś:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy oś wykresu, a następnie kliknij polecenie Formatuj oś.

  Menu formatowania osi wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

 2. W okienku zadań Formatowanie osi wprowadź odpowiednie zmiany.

  Możesz przenieść okienko zadań lub zmienić jego rozmiar, aby praca z nim była łatwiejsza. Kliknij znak pagonu w prawym górnym rogu.

  Górna część okienka Formatowanie osi z wyróżnionym znakiem pagonu

  • Wybierz pozycję Przenieś, a następnie przeciągnij okienko w nowe miejsce.

  • Wybierz pozycję Rozmiar, a następnie przeciągnij krawędź okienka w celu zmiany rozmiaru.

Formatowanie wykresu przy użyciu wstążki

 1. Na wykresie kliknij, aby wybrać element wykresu, który chcesz sformatować.

 2. Na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia wykresów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, aby zastosować kolor wypełnienia różnych lub gradient, obraz lub Tekstura do elementu wykresu.

   Przycisk Wypełnienie kształtu

  • Kliknij przycisk Kontury kształtu, aby zmienić kolor, grubość lub styl element wykresu.

   Przycisk Kontury kształtu

  • Kliknij przycisk Efekty kształtów dotyczyć element wykresu, takie jak cienie, skosy i obrót 3-w specjalnych efektów wizualnych.

   Przycisk Efekty kształtów

  • Aby zastosować styl kształt wstępnie zdefiniowany w grupie Style kształtów na karcie Formatowanie kliknij odpowiedni styl. Aby wyświetlić wszystkie style dostępne kształtu, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

   Grupa Style kształtów

  • Aby zmienić formatowanie tekstu wykresu, zaznacz tekst, a następnie wybierz odpowiednią opcję na wyświetlonym minipasku narzędzi. Lub na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka wybierz formatowanie, którego chcesz użyć.

  • Aby użyć style tekstu WordArt, aby sformatować tekst, zaznacz tekst, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt, wybierz styl tekstu WordArt, aby zastosować. Aby wyświetlić wszystkie dostępne style, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

   Grupa style tekstu WordArt

Okno dialogowe Formatowanie < Element wykresu > umożliwia wprowadzanie zmian w formatowaniu, lub możesz zastosować style kształtów wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy. Możesz także sformatować tekst w elemencie wykresu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie formatu zaznaczonego elementu wykresu

Zmienianie stylu kształtu zaznaczonego elementu wykresu

Zmienianie formatowania tekstu w zaznaczonym elemencie wykresu

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą opcji formatowania tekstu

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą stylów tekstu WordArt

Zmienianie formatu zaznaczonego elementu wykresu

 1. Na wykresie kliknij element, który chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

   Porada: Zamiast używania poleceń wstążki można także kliknąć prawym przyciskiem myszy element wykresu, kliknąć polecenie Formatuj <element wykresu> w menu skrótów, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie <elementu wykresu> kliknij kategorię, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  Ważne: W zależności od zaznaczonego elementu wykresu w tym oknie dialogowym dostępne są różne opcje formatowania.

 4. Po wybraniu różne opcje w oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do zaznaczonego elementu wykresu. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć polecenie Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 5. Istnieje możliwość cofnięcia wielu zmian dotyczących jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian dotyczących innej opcji tego okna dialogowego.

 6. To okno dialogowe można przenieść, aby jednocześnie widzieć wykres i okno dialogowe.

Początek strony

Zmienianie stylu kształtu zaznaczonego elementu wykresu

Na wykresie kliknij element, który chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

  Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl kształtu, na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij odpowiedni styl.

Obraz Wstążki programu Excel

Porada: Aby wyświetlić wszystkie style dostępne kształtu, kliknij przycisk więcej przycisk Przycisk Więcej .

Aby zastosować inne wypełnienie kształtu, kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby użyć innego koloru wypełnienia, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  Porada: Przed zastosowaniem innego koloru można szybko wyświetlić podgląd wpływu tego koloru na wygląd wykresu. Po wskazaniu koloru zaznaczony element wykresu jest wyświetlany na wykresie w tym kolorze.

 • Aby usunąć kolor z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

 • Aby użyć koloru wypełnienia, który nie jest dostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia. W oknie dialogowym Kolory określić kolor, którego chcesz użyć na karcie Standardowe lub niestandardowe, a następnie kliknij przycisk OK.
  Niestandardowe kolory wypełnienia tworzonych są dodane w obszarze Ostatnio używane kolory, dzięki czemu można używać ich ponownie.

 • Aby wypełnić kształt obrazem, kliknij polecenie Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 • Aby użyć efektu gradientu koloru wypełnienia, kliknij pozycję gradientu, a następnie w obszarze zmiany, kliknij styl gradientu, którego chcesz użyć.
  Dla dodatkowych stylów gradientu kliknij Więcej gradientów, a następnie w kategorii Wypełnienie kliknij pozycję Opcje gradientu, których chcesz użyć.

 • Aby użyć wypełnienia teksturą, kliknij polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, której chcesz użyć.

Aby zastosować inne kontury kształtu, kliknij polecenie Kontury kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby użyć innego koloru konturu, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

 • Aby usunąć kolor konturu z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij pozycję Brak konturu.

  Uwaga: Jeśli zaznaczony element jest linią, przestanie ona być widoczna na wykresie.

 • Aby użyć koloru konturu, który nie jest dostępny w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe, kliknij pozycję Więcej kolorów konturów. W oknie dialogowym Kolory określić kolor, którego chcesz użyć na karcie Standardowe lub niestandardowe, a następnie kliknij przycisk OK.
  Kolorów konturów niestandardowych, tworzonych przez siebie są dodane w obszarze Ostatnio używane kolory, dzięki czemu można używać ich ponownie.

 • Aby zmienić grubość linii lub obramowania, kliknij pozycję Grubość, a następnie kliknij grubość linii, którego chcesz użyć.
  Dla dodatkowych lub styl obramowania opcje stylu linii kliknij przycisk Więcej linii, a następnie kliknij odpowiednie obramowanie lub styl opcje stylu linii, których chcesz użyć.

 • Aby użyć linii kreskowanej lub obramowanie, kliknij pozycję kreski, a następnie kliknij typ łącznika, który ma być używany.
  Typ kreskowania dodatkowych opcji kliknij przycisk Więcej linii, a następnie kliknij typ łącznika, który ma być używany.

 • Aby dodać strzałki do linii, kliknij strzałki, a następnie kliknij przycisk Styl strzałki, którego chcesz użyć. Nie można użyć strzałki style obramowań.
  Strzałka dodatkowe lub styl obramowania opcji stylu kliknij przycisk Więcej strzałek, a następnie kliknij ustawienie strzałki, którego chcesz użyć.

Aby zastosować inny efekt kształtów, kliknij pozycję Efekty kształtów, kliknij dostępny efekt, a następnie wybierz typ efektu.

Uwaga: Dostępność efektów kształtów zależy od zaznaczonego elementu wykresu. Efekty ustawienia wstępnego, odbicia i skosu nie są dostępne dla wszystkich elementów wykresu.

Początek strony

Zmienianie formatowania tekstu w zaznaczonym elemencie wykresu

Aby sformatować tekst w elementach wykresu, można użyć zwykłych opcji formatowania tekstu lub zastosować format WordArt.

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą opcji formatowania tekstu

 1. Kliknij element wykresu zawierający tekst, który chcesz sformatować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Obraz Wstążki programu Excel

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przyciski formatowania, których chcesz użyć.

   Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą stylów tekstu WordArt

 1. Na wykresie kliknij element zawierający tekst, który chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl tekstu WordArt, kliknij odpowiedni styl.

   Porada: Aby wyświetlić wszystkie dostępne style tekstu WordArt, kliknij pozycję więcej przycisk Przycisk Więcej .

  • Aby zastosować niestandardowy styl tekstu WordArt, kliknij przycisk Wypełnienie tekstu, Kontury tekstu lub Efekty tekstowe, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×