Formatowanie efektów tekstowych (okienko Obrót 3-W)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Te opcje służą do zmieniania orientacji i perspektywy zaznaczonego obiektu WordArt.

Uwagi: 

  • Podczas zmieniania opcji w tym oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do obiektu WordArt lub tekstu, dzięki czemu można łatwo zobaczyć efekty zmian w obiekcie WordArt lub tekście bez zamykania okna dialogowego. Jednak przez to, że zmiany są stosowane natychmiast, nie można kliknąć w tym oknie dialogowym przycisku Anuluj. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć przycisk Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, która ma zostać usunięta.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • To okno dialogowe można przenieść, aby widzieć równocześnie obiekt WordArt i okno dialogowe.

Ustawienia wstępne     Aby wybrać wbudowany obrót lub efekt perspektywy, należy kliknąć przycisk Ustawienia wstępne, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Obrót

Osie X, Yi Z Definiowanie orientacji (obrót) i położenia kamery (Widok), który jest wyświetlania obiektów. X jest osi poziomej; Y jest to oś pionowa; i Z jest trzeci wymiar głębokości. Wartości dla tych osie są dodatku i aparatu fotograficznego najpierw jest obrócony o wartości X , a następnie wartości Y , a na końcu wartość Z . Gdy używasz przyciski "przesuwanie" zmienić X, Yi wartości Z zawsze zmian względem aparatu bieżące położenie.

Trzy obracane kształty z wyświetlonymi osiami X, Y i Z

X      Aby zmienić orientację osi poziomej, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Za pomocą przycisków strzałek można „posunąć” to położenie w lewo lub w prawo.

W lewo      Aby obrócić oś poziomą w lewo, należy kliknąć ten przycisk.

W prawo      Aby obrócić oś poziomą w prawo, należy kliknąć ten przycisk.

Y      Aby zmienić orientację osi pionowej, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Za pomocą przycisków strzałek można „posunąć” to położenie w górę lub w dół.

W górę      Aby obrócić oś pionową w górę, należy kliknąć ten przycisk.

W dół      Aby obrócić oś pionową w dół, należy kliknąć ten przycisk.

Z     Ten wymiar pozwala umieszczać obiekty wyżej lub niżej niż inne obiekty. Aby zmienić położenie osi Z, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Za pomocą przycisków strzałek można „posunąć” to położenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara     Aby zmienić położenie osi Z zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy kliknąć ten przycisk.

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara     Aby zmienić położenie osi Z przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, należy kliknąć ten przycisk.

Perspektywa     Opisuje, w jakim stopniu perspektywa (zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru zależnie od głębokości) jest stosowana do obiektu WordArt lub innego obiektu. Aby zmienić sposób wyświetlania głębokości, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Najmniejsza liczba (0) jest jednoznaczna z użyciem kamery równoległej, a największa liczba (120) daje w wyniku najbardziej uwydatnioną perspektywę, podobną do efektu uzyskiwanego za pomocą kamery szerokokątnej.

Zawęź pole widzenia     Aby zmniejszyć stopień perspektywy, należy kliknąć ten przycisk.

Rozszerz pole widzenia     Aby zwiększyć stopień perspektywy, należy kliknąć ten przycisk.

Tekst

Zachowaj tekst płaski     Aby uniemożliwić obracanie tekstu wewnątrz obiektu WordArt podczas obracania obiektu WordArt, należy kliknąć opcję Zachowaj tekst płaski. Po zaznaczeniu tej opcji tekst jest zawsze na górze obiektu WordArt. Po wyczyszczeniu tej opcji tekst wewnątrz obiektu WordArt porusza się zgodnie z przednią powierzchnią obiektu WordArt podczas jego obracania.

Położenie obiektu

Odległość od podłoża     Aby przenieść obiekt WordArt lub tekst do tyłu albo do przodu w przestrzeni 3-W, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Resetuj     Aby usunąć obrót 3-W i efekty perspektywy oraz przywrócić ustawienia domyślne, należy kliknąć ten przycisk.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×