Przejdź do głównej zawartości

Formatowanie Autokształtu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W oknie dialogowym Formatowanie Autokształtu można zmienić kolor, deseniu, konspekt, rozmiar i inne opcje.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie wypełnienia kształtu i konspekt (kolory i linie)

Wybierz pozycję wypełnienie

Zmienianie koloru konturu i stylu

Specjalne opcje dla kształtów strzałek

Zmienianie rozmiaru

Zmienianie układu

Zmienianie opcji obrazu

Zmień opcje pola tekstowego

Dodawanie tekstu alternatywnego

Zmienianie wypełnienia kształtu i konspekt (kolory i linie)

Aby wypełnić kształt z pełnym kolorem, kliknij kolor, którego chcesz. Aby dodać wiele kolorze tła, kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

Wybierz pozycję wypełnienie

Kolor    Kliknij odpowiedni kolor, który ma, kliknij pozycję Brak wypełnienia, aby kształt ten sam kolor jako tła strony, lub kliknij pozycję Więcej kolorów, aby utworzyć kolor niestandardowy.

Efekty wypełnienia    Wybieranie między gradientu, który łączy się z jednym cień do innego, tekstury, deseniu lub obrazu.

 • Gradientu Kliknij kartę Gradient, aby dodać począwszy odcieni lub kolory.

  • W obszarze Kolory kliknij jeden kolor, dwa kolory lub wstępnie ustawionych, a następnie kliknij kolorów lub kombinacje wstępnie ustawionego koloru, które mają z wyświetlonej listy.

  • W obszarze Przezroczystość Przesuń suwaki, aby ustawić poziomy przezroczystości dla obu końcach gradient.

  • W obszarze Style cieniowania kliknij odpowiedni kierunek gradiencie przepływ.

  • W obszarze warianty kliknij wersję odpowiedni styl cieniowanie. Widać, jak wygląda w polu przykład

  • Zaznacz pole wyboru Obróć z kształtem, aby zachować orientację gradientu do kształtu, w przypadku obracania kształtu.

 • Tekstury    Kliknij teksturę, której chcesz, lub kliknij pozycję Inna tekstura, aby wybrać jeden z własnych obrazów.

 • Wzór    Kliknij deseń, który ma być używany. Na liście pierwszego planu kliknij kolor, którego chcesz użyć w deseniu. Na liście Tło kliknij odpowiedni kolor tła. Można wyświetlić podgląd kolorów w polu przykład.

 • Obraz    Kliknij przycisk Wybierz obraz, przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 • Aby upewnić się, że obraz proporcje obiektu podczas zmieniania rozmiaru kształtu, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji obrazu.

  • Aby zachować orientacji obrazu do kształtu, w przypadku obracania kształtu, zaznacz pole wyboru Obróć z kształtem.

Przezroczystość    Jeśli chcesz można było widoczne kształtu, możesz za pomocą suwaka lub wprowadź wartość procentową, aby ustawić poziom przezroczystości.

Zmienianie koloru konturu i stylu

Kolor linii    W obszarze Linia kliknij listę Kolor, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Linie przerywane określające    Aby użyć linii kreskowanej usługi kontury kształtu, kliknij pozycję Lista kreskowana, a następnie kliknij żądany typ linii.

Styl linii    Kliknij pozycję z listy stylów, a następnie kliknij styl linii i grubość linii, który ma.

Weight (waga)    Aby dopasować szerokość linii wybranego stylu, wprowadź nową wartość w polu Waga.

Specjalne opcje dla kształtów strzałek

Jeśli do Autokształtu znajduje się strzałka, można ustawić styl początku strzałkę i stylu zakończenia. W zależności od wybranych style możesz również zmienić rozmiar początek i koniec strzałki.

Początek strony

Zmiana rozmiaru

Kliknij kartę rozmiar, aby ustawić opcje zmiany rozmiaru i. Można ustawić określony rozmiar (bezwzględne) lub pomiaru można ustawić jako wartość procentową strony dokumentu lub marginesu.

Na karcie rozmiar można także ustawić obrotu i skali kształtu.

Wartości wysokości i szerokości    W obszarach Wysokość i Szerokość możesz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij pozycję bezwzględnymi i wprowadź odpowiedni rozmiar.

 • Kliknij opcję względne, a następnie wprowadź wartość procentową. Następnie na liście względem kliknij pozycję Strona, lub kliknij pozycję marginesu rozmiar Autokształtu jest względem.

Obracanie    W polu Obrót wprowadź liczbę stopni obrotu Autokształtu zgodnie z ruchem wskazówek. Na przykład wprowadzanie o 90 stopni Obracanie kształtu o ćwierć obrotu do ruchu wskazówek zegara.

Skala    Zmienić wysokość lub szerokość przez wartość procentową. Aby zmienić zarówno w tym samym czasie, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji. Zaznacz pole wyboru względem oryginalnego rozmiaru obrazu, aby wprowadzić zmiany na podstawie oryginalnego wymiarów. Jeśli pole wyboru względem oryginalnego rozmiaru nie jest dostępny, kliknij przycisk Resetuj.

Uwaga: Po kliknięciu przycisku Resetuj kształt przyjmie oryginalnego rozmiaru, które nie mogą być ten sam rozmiar, że po wstawieniu w dokumencie.

Początek strony

Zmienianie układu

Styl otaczania    Kliknij odpowiednią opcję, aby określić sposób zawijania tekstu wokół Autokształt.

 • Równo z tekstem    Opcję Równo z tekstem umieści Autokształtu, gdy kliknij miejsce w dokumencie, tak jakby kształt jest taki sam jak tekst. Wysokość wiersza dopasuje aby zrobić miejsce dla kształtu. Autokształt zachowa położeniu względem tekstu wokół niego.

 • Kwadratowy    Opcja Ramka tworzy kształt prostokąta, który otacza tekst.

 • Przylegające    Opcja przyległe powoduje zawijanie tekstu w blisko krawędzi Autokształtu.

  Uwaga: Jeśli do autokształtu jest kwadrat lub prostokąt, to będzie wyglądało opcja Ramka.

 • Za tekstem    Opcja za tekstem pozwala tekst przepływ nad Autokształt.

 • Przed tekstem    Opcja przed tekstem pozwala Autokształtu do przestawne nad tekst.

Wyrównanie w poziomie    Kliknij odpowiednią opcję, aby umieścić Autokształt na stronie. Autokształt zachowa tej pozycji względem strony, nawet jeśli dodasz więcej tekstu wokół niego.

Zaawansowane    Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do opcji bardziej precyzyjne położenie kształtu i zawijanie tekstu. Można na przykład, zaznacz pole wyboru Przenieś obiekt z tekstem, aby przechowywać obraz z tekstem, do którego jest zakotwiczony, nawet jeśli dodasz więcej tekstu nad nim.

Początek strony

Zmienianie opcji obrazu

Jeśli możesz wypełnić Autokształt z obrazem, możesz dostosować obraz wprowadzania zmian na karcie obraz w oknie dialogowym Formatowanie Autokształtu.

Formant obrazu    Na liście Kolor kliknij pozycję Automatyczny, Skala odcieni szarości (stopniowanych przejść między czarno -białe), Czarno -biały (nie stopniowanych przejść) lub Rozmycie. Za pomocą suwaka Dostosuj jasność i kontrast obrazu.

Kompresowanie    Kliknij przycisk Kompresuj, aby zmienić rozdzielczość obrazu na wydruku lub sieć Web/Ekran. Możesz również sprawdzić Usuń przycięte części obrazów Aby jeszcze bardziej zmniejszyć rozmiar obrazu dodaje do pliku.

Resetowanie    Kliknij przycisk Resetuj, aby powrócić do oryginalnych kolorów obrazu.

Początek strony

Zmień opcje pola tekstowego

Aby dodać tekst do kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij pozycję Dodaj tekst. Po dodaniu tekstu, możesz zmienić sposób wyświetlania tekstu wewnątrz kształtu za pomocą opcji na karcie pola tekstowego w oknie dialogowym Formatowanie Autokształtu.

Margines wewnętrzny    Ustaw odległość między tekst i lewej, prawej, górnej i dolnej krawędzi pola tekstowego.

Uwaga: W zależności od Autokształtu krawędzią pola tekstowego mogą nie odpowiadać krawędzi Autokształtu.

Wyrównanie w pionie    Kliknij odpowiednią opcję, aby ustawić położenie tekstu do góry, do środka lub do dołu pola tekstowego.

Zawijanie tekstu w Autokształcie    Zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w Autokształcie, aby zachować Autokształt ten sam rozmiar. Wyczyszczenie tego pola wyboru powoduje rozszerzenie pola tekstowego, a Autokształt zmienia rozmiar, aby zezwalały na polu tekstowym większą.

Zmienianie rozmiaru Autokształtu do tekstu    Zaznacz pole wyboru Dopasuj rozmiar Autokształtu do tekstu, aby zmienić wysokość Autokształtu. Autokształt staje się wysokość lub krótszy czas, w zależności od ilości tekstu w polu tekstowym.

Formatuj objaśnienie    Autokształt w przypadku objaśnienia liniowego, możesz kliknąć pozycję Formatuj objaśnienie spowoduje zmianę długości linii i inne opcje.

Konwertuj na ramkę    W razie potrzeby zawiera komentarze, przypisy dolne lub przypisy końcowe lub niektóre pola Autokształt można przekonwertować na ramkę. Po przekonwertowaniu prostokąt może się zmienić kształt.

Początek strony

Dodawanie tekstu alternatywnego

Jeśli kształt zawiera tekst, program Word automatycznie umieszcza tekst w polu Tekst alternatywny. Jeśli kształt nie zawiera tekstu lub jeśli chcesz zmienić tekst alternatywny, kliknij kartę tekst alternatywny.

W polu tekst alternatywny wpisz tekst, który ma być dostępne dla czytników ekranu lub wyświetlanie obrazu jest wyłączone.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×