FILTRUJ, funkcja

Funkcja FILTRUJ umożliwia filtrowanie zakresu danych na podstawie kryteriów, które zdefiniujesz.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight lub Adobe Flash Player albo program Internet Explorer 9.

Uwaga: 24 września 2018 r.: Funkcja FILTRUJ jest jedną z funkcji w wersji beta i w tej chwili jest dostępna tylko dla niektórych niejawnych testerów pakietu Office. Będziemy nadal optymalizować te funkcje przez kilka kolejnych miesięcy. Gdy będą gotowe, udostępnimy je wszystkim niejawnym testerom pakietu Office i subskrybentom usługi Office 365.

W poniższym przykładzie użyto formuły =FILTRUJ(A5:D20;C5:C20=H2;""), aby zwrócić wszystkie rekordy dla wyrazu „jabłka”, jako wybranego w komórce H2, a w przypadku braku tego wyrazu, aby zwrócić pusty ciąg ("").

Funkcja FILTRUJ — filtrowanie regionu według Produktu (Jabłko)

Funkcja FILTRUJ filtruje tablicę na podstawie tablicy logicznej (Prawda/Fałsz).

=FILTRUJ(tablica;zawiera;[jeśli_puste])

Argument

Opis

Tablica

Wymagane

Tablica lub zakres do sortowania

zawiera

Wymagane

Tablicę logiczną, której wysokość lub szerokość jest taka sama jak tablicy

[jeśli_puste]

Opcjonalnie

Wartość zwracana, jeśli wszystkie wartości w załączonej tablicy są puste (filtr nic nie zwróci)

Uwagi: 

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica źródłowa naszej formuły FILTRUJ ma zakres A5:D20.

  • Funkcja FILTRUJ zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Jeśli Twój zestaw danych ma możliwość zwrócenia wartości pustej, użyj trzeciego argumentu ([jeśli_puste]). W przeciwnym razie zostanie zwrócony błąd #CALC!, ponieważ program Excel obecnie nie obsługuje pustych tablic.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Przykłady

FILTRUJ użyta do zwrócenia wielu kryteriów

W tym przypadku używamy operatora mnożenia (*) w celu zwrócenia wszystkich wartości w zakresie tablicy (A5:D20), które zawierają Jabłka ORAZ leżą w regionie Wschód: =FILTRUJ(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"").

Użycie funkcji FILTRUJ z operatorem mnożenia (*) w celu zwrócenia wszystkich wartości w zakresie tablicy (A5:D20), które zawierają Jabłka ORAZ leżą w regionie Wschód.

FILTRUJ użyta do zwrócenia wielu kryteriów i sortowania

W tym przypadku używamy poprzedniej funkcji FILTRUJ wraz z funkcją SORTUJ w celu zwrócenia wszystkich wartości w zakresie tablicy (A5:D20), które zawierają Jabłka ORAZ leżą w regionie Wschód i dalej sortowania Jednostek w kolejności malejącej: =SORTUJ(FILTRUJ(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"");4;-1)

Użycie funkcji FILTRUJ z funkcją SORTUJ w celu zwrócenia wszystkich wartości w zakresie tablicy (A5:D20), które zawierają Jabłka ORAZ leżą w regionie Wschód i dalej sortowania Jednostek w kolejności malejącej.

W tym przypadku używamy funkcji FILTRUJ wraz z operatorem dodawania (+) w celu zwrócenia wszystkich wartości w zakresie tablicy (A5:D20), które zawierają Jabłka LUB leżą w regionie Wschód i dalej sortowania Jednostek w kolejności malejącej: =SORTUJ(FILTRUJ(A5:D20;(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2);"");4;-1).

Funkcje FILTRUJ i SORTUJ zastosowane razem — filtrowanie według Produktu (Jabłko) LUB Regionu (Wschód)

Zwróć uwagę, że żadne z funkcji nie wymagają odwołań bezwzględnych, ponieważ występują tylko w pojedynczej komórce, a ich wyniki rozlewają się do sąsiadujących komórek.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja SEKWENCJA

Funkcja POJEDYNCZE

Funkcja SORTUJ

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×