Wiersze i kolumny

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub usuwanie wartości zduplikowanych

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub usuwanie wartości zduplikowanych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Excel, istnieje kilka sposobów do filtrowania z uwzględnieniem wartości unikatowe — lub usuwanie wartości zduplikowanych:

 • Aby filtrować w celu znalezienia wartości unikatowych, kliknij danych > Sortowanie i filtrowanie > Zaawansowane.
  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 • Aby usunąć zduplikowane wartości, kliknij przycisk dane > Narzędzia danych > Usuń duplikaty.
  Usuwanie duplikatów

 • Aby wyróżnić wartości unikatowych lub zduplikowanych, użyj polecenia Formatowania warunkowego w grupie Style na karcie Narzędzia główne .

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych i usuwanie wartości zduplikowanych są dwa podobne zadania, ponieważ celem jest do przedstawienia listy wartości unikatowych. Istnieje jednak różnica krytyczna: podczas filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych zduplikowane wartości są tylko tymczasowo ukryte. Jednak usuwanie wartości zduplikowanych oznacza, że zostaną trwale usunięte zduplikowanych wartości.

Wartość zduplikowana występuje w którym są identyczne do wszystkich wartości w innym wierszu wszystkie wartości w co najmniej jeden wiersz. Porównanie zduplikowanych wartości zależy od tego, co to jest wyświetlana w komórce — nie źródłowych wartości przechowywanej w komórce. Na przykład jeśli masz tę samą wartość daty w różnych komórkach, raz w formacie "2006-3-8", a drugi jako "8 marca 2006", wartości są unikatowe.

Sprawdzić przed usunięciem duplikatów: Przed usunięciem wartości zduplikowanych, jest dobrym pomysłem jest pierwszej próby filtrowania — lub formatowanie warunkowe na — wartości unikatowe, aby potwierdzić, że osiągnąć wyniki można się spodziewać.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Kliknij pozycję dane > Zaawansowane (wgrupaSortowanie i filtrowanie ).

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 3. W polu Filtr zaawansowany podręcznego wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby filtrować zakres komórek lub tabeli w miejscu:

 • Kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

Aby skopiować wyniki filtru do innej lokalizacji:

 • Kliknij przycisk Kopiuj do innej lokalizacji.

 • W polu Kopiuj do wprowadź odwołanie do komórki.

 • Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo ukryć okno podręczne, zaznacz komórkę w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Rozwiń Obraz przycisku .

 • Zaznacz tylko unikatowe rekordy, a następnie kliknij przycisk OK.

Unikatowe wartości z zakresu skopiuje do nowej lokalizacji.

Gdy usuwanie wartości zduplikowanych Jedynym efektem są wartości w zakresie komórek lub tabeli. Inne wartości spoza zakresu komórek lub tabeli nie zmieni ani przenieść.  Po usunięciu duplikatów pierwsze wystąpienie wartość na liście są przechowywane, ale inne identycznych wartościach zostaną usunięte.

Dane zostaną trwale usunięte, dlatego przed usunięciem wartości zduplikowanych warto skopiować oryginalny zakres komórek lub oryginalną tabelę do innego arkusza lub skoroszytu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie dane kliknij pozycję Usuń duplikaty (w grupie Narzędzia danych ).

  Usuwanie duplikatów
 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W obszarze kolumnyzaznacz jedną lub więcej kolumn.

  • Aby szybko zaznaczyć wszystkie kolumny, kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

  • Aby szybko usunąć zaznaczenie wszystkich kolumn, kliknij pozycję Usuń zaznaczenie.

   Jeśli zakres komórek lub tabeli zawiera wiele kolumn, aby wybrać tylko kilka kolumn, może ułatwić kliknij pozycję Usuń zaznaczenie, a następnie w obszarze kolumnywybierz tych kolumn.

   Uwaga: Dane zostaną usunięte z wszystkich kolumn, nawet jeśli nie wybierzesz wszystkich kolumn na tym etapie. Na przykład po wybraniu kolumna 1 i kolumnaobliczeniowa2, ale nie Kolumna3 "klucz" umożliwia znalezienie duplikatów jest wartością zarówno kolumna 1 & kolumnaobliczeniowa2.  Jeśli duplikat znajduje się w tych kolumn, a następnie można usunąć cały wiersz, łącznie z innych kolumn w tabeli lub zakresu.

 4. Kliknij przycisk OK, a zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, ile zduplikowanych wartości zostały usunięte lub liczby wartości unikatowych. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć komunikat.

 5. Ofnij zmiany, kliknij Cofnij (lub naciskając klawisze Ctrl + Z na klawiaturze).

Nie można usunąć zduplikowane wartości z danych konspektu, które przedstawiono lub, który zawiera sumy częściowe. Aby usunąć duplikaty, należy usunąć konspektu i sumy częściowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz konspektu listy danych w arkuszu i Usuwanie sum częściowych.

Uwaga: Pól w obszarach Wartości raportu w formie tabeli przestawnej nie można formatować warunkowo na podstawie wartości unikatowych lub zduplikowanych.

Szybkie formatowanie

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij małą strzałkę przy Użyciu formatowania warunkowego, a następnie kliknij pozycję Reguły wyróżniania komóreki wybierz Duplikujące się wartości.
  Zduplikowane wartości

 3. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, a następnie wybierz format.

Formatowanie zaawansowane

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę formatowania Warunkowego, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami , aby wyświetlić okno podręczne Menedżer reguł formatowania warunkowego .
  Menu Formatowanie warunkowe z podświetloną pozycją Zarządzaj regułami

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij przycisk Nowa reguła , aby wyświetlić okno podręczne Nowa reguła formatowania .

  • Aby zmienić format warunkowy, zacznij od zapewnienie, że odpowiedni arkusz lub tabela została wybrana z listy Pokaż reguły formatowania dla . W razie potrzeby wybierz inny zakres komórek, klikając przycisk Zwiń Obraz przycisku w oknie podręcznym dotyczy tymczasowo ukryć go. Wybierz nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie rozwiń węzeł okna podręcznego ponownie Obraz przycisku . Zaznacz regułę, a następnie kliknij przycisk Edytuj regułę , aby wyświetlić okno podręczne Edytowanie reguły formatowania .

 4. W obszarze Wybierz typ regułykliknij przycisk Formatuj tylko wartości unikatowe lub zduplikowane.

 5. Na liście Formatuj wszystkieEdytuj opis reguływybierz pozycję unikatowe lub zduplikowane.

 6. Kliknij Format , aby wyświetlić okno podręczne Formatuj komórki .

 7. Zaznacz liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia formatu, który ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki spełnia warunek, a następnie kliknij przycisk OK. Możesz wybrać więcej niż jeden format. Formaty, które możesz wybrać są wyświetlane w panelu Podgląd .

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×