Filtrowanie danych wyświetlanych w formancie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Ustaw filtr dla pola listy, pola listy rozwijanej lub pola kombi

Ustaw filtr dla sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej

Omówienie

Podczas projektowania szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath można ograniczyć dostępnych opcji, które użytkownicy mogą podczas wypełniania formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza za pomocą filtrów. Filtr jest zestaw warunków zastosowanego do danych w celu wyświetlenia podzbioru danych. Korzystanie z filtrów, aby wyświetlić podzestaw danych z źródło danych, który powoduje zmniejszenie liczby rekordów wyświetlanych w formancie.

Stosowanie filtru w dowolnym momencie możesz wyświetlić podzestaw danych, który został zwrócony przez kwerendę, która jest na podstawie kryteriów wybranego przez użytkownika. Aby kryterium może być elementu, który wybrano innego formantu (na przykład pole listy, pole kombi, pole listy rozwijanej lub pola tekstowego), powiązaną z polem w źródle danych.

Załóżmy, że trzeba utworzyć szablon formularza, który będzie używany do śledzenia produktów od kilku dostawców. Po wyświetleniu wszystkich produktów z wszystkich dostawców, lista może być bardzo długa. Aby rozwiązać ten problem, używając filtru, który umożliwia użytkownikom z listy wybierz dostawcę i wyświetlić tylko jego produktów. Gdy użytkownik wybierze dostawcę w polu listy, filtr jest stosowana do tabeli powtarzanej, aby pokazać tylko produkty od wybranego dostawcy. Jeśli użytkownik wybierze innego dostawcy, tabeli powtarzanej jest aktualizowana produktów z innego dostawcę.

Porada: Jeśli wiesz, użytkownicy wymaga jednolity podzbiór wynik kwerendy, zmodyfikuj kwerendę zwraca tylko ten podzbiór zamiast pobrać wszystkie dane za pomocą kwerendy, a następnie stosowanie filtru w celu utworzenia podzbiór. Użytkownicy będą daje osiągać krótsze czasy ładowania formularza i poświęcać mniej czasu trwa oczekiwanie na wyniki kwerendy, ponieważ kwerenda zwraca tylko dane z zewnętrznego źródła, które są potrzebne.

Aby wyświetlić użytkowników, że filtr jest stosowany do danych, gdy użytkownik przesuwa wskaźnik myszy nad filtrowane dane pojawi się ikona filtru Ikona filtru .

Ponieważ filtry ograniczyć liczbę elementów, które są wyświetlane dla użytkownika, można je stosować tylko dla następujących typów kontrolek:

 • Lista pól

 • Pola listy rozwijanej

 • Pola kombi

 • Tabele powtarzane

 • Sekcji powtarzającej się

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Filtry można używać tylko w szablonach formularzy, które służą do wypełniania w programie InfoPath. Filtry nie są dostępne w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Jeśli korzystasz z pola listy i tabelę powtarzaną w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, rozważ użycie formatowania warunkowego zamiast filtrów. Łącza do dodatkowych informacji na temat sposobu używania formatowania warunkowego w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Ustaw filtr dla pola listy, pola listy rozwijanej lub pola kombi

Aby skonfigurować filtru w polu listy, potrzebne pola listy, pola listy rozwijanej lub formant pola kombi w szablonie formularza powiązanej z źródło danych zawierające połączenie danych. Nie można filtrować danych, który został wprowadzony ręcznie w formancie przy użyciu okna dialogowego Właściwości formantu.

Ustaw filtr dla pola listy, pola listy rozwijanej lub pola kombi

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, którą chcesz zmodyfikować, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki.

 2. Kliknij kartę dane.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć wartości ze źródła danych, kliknij pozycję Sprawdź wartości w źródle danych formularza.

  • Aby użyć wartości z połączenia danych, kliknij pozycję Sprawdź wartości z zewnętrznego źródła danych, a następnie na liście Źródła danych kliknij połączenie danych, którego chcesz użyć.

 4. Kliknij pozycję Wybierz wyrażenie XPath Obraz przycisku obok pola wpisów.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę zawierającą pola, które zawierają wartości dla formantu, a następnie kliknij Filtrowanie danych.

 6. W oknie dialogowym Filtrowanie danych kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Jeśli chcesz dodać warunek do istniejącego filtru, kliknij filtr, który ma być, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 7. W pierwszym polu w oknie dialogowym Określanie warunków filtrowania kliknij nazwę pola, którego chcesz filtrować dane.

 8. W drugim polu kliknij typ filtru, który ma być używany.

 9. W trzecim polu kliknij typ warunku, który chcesz zastosować do filtru, a następnie wpisz warunek.

 10. Aby skonfigurować więcej niż jeden warunek filtru, kliknij pozycję i, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować do filtru istniejący warunek i nowy warunek, kliknij pozycję i, a następnie dodaj nowe warunku.

  • Aby zastosować do filtru istniejący warunek albo nowy warunek, kliknij opcję lub, a następnie dodaj dodatkowe warunku.

 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okna dialogowe.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + B. Szablon formularza zostanie otwarty w nowym oknie.

 13. W oknie podglądu wybierz różne wartości w formancie filtru, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

  Filtr nie działa prawidłowo

  Jeśli wartości w formancie, który zawiera filtr są poprawne, albo ponieważ nie istnieją wartości za dużo lub za mało wartości spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Jeśli używasz wielu warunków w filtrze, usunąć wszystkich z wyjątkiem jednego warunku w celu sprawdzenia, czy prawidłowe wartości są zwracane z jednego warunku. Jeśli pierwszy warunek zwraca prawidłowe wartości, dodać inny warunek i należy je przetestować.

  • Filtry rozróżnienie wielkich i małych liter. Jeśli chcesz wyświetlić dane, które rozpoczynają się od znaku wielkich i małych liter, Tworzenie filtru przy użyciu warunku wielkiej litery, zaznacz lub w oknie dialogowym Określ warunek filtru, a następnie utwórz warunku małą literę.

  • Jeśli filtrowanych wartości są dokładnie przeciwne z czynności, które się spodziewać, na przykład produktów z całego ekranu dostawców zamiast produktów z jednego dostawcy, Zmień typ filtru w warunku. Na przykład jeśli warunek korzysta z typ filtru jest równe i występują zbyt wiele produktów, użyj typ filtru nie równa się.

Początek strony

Ustaw filtr dla sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej

Aby skonfigurować filtru w sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej, należy dołączyć do tabeli lub sekcji w szablonie formularza, która spełnia następujące wymagania:

 • Sekcja powtarzana lub tabela jest powiązana z powtarzającego się pola lub grupy.

 • Sekcja powtarzana lub tabela zawiera co najmniej jeden formant powiązany z pola, które zawiera połączenia danych.

Na przykład służy formantu pola tekstowego w sekcji powtarzanej do wyświetlania danych w polu.

Ustaw filtr dla sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę Tabela powtarzana lub Sekcja powtarzana, która pojawia się poniżej tabeli lub sekcji w szablonie formularza, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki.

 2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

 3. Kliknij opcję Filtruj dane.

 4. W oknie dialogowym Filtrowanie danych kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga: Aby dodać warunek do istniejącego filtru, kliknij filtr, który ma być, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 5. W pierwszym polu w oknie dialogowym Określanie warunków filtrowania kliknij nazwę pola, którego chcesz filtrować dane.

 6. W drugim polu kliknij typ filtru, który ma być używany.

 7. W trzecim polu kliknij typ warunku, który chcesz zastosować do filtru, a następnie wpisz warunek.

 8. Aby skonfigurować więcej niż jeden warunek filtru, kliknij pozycję i, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować do filtru istniejący warunek i nowy warunek, kliknij pozycję i, a następnie dodaj nowe warunku.

  • Aby zastosować do filtru istniejący warunek albo nowy warunek, kliknij opcję lub, a następnie dodaj dodatkowe warunku.

 9. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zamknąć otwarte okna dialogowe i powrócić do okna dialogowego Właściwości formantu.

 10. Aby wyświetlić filtr specjalne ikona Ikona filtru do użytkownika, co oznacza, że dane w sekcji powtarzanej lub tabeli powtarzanej zostały przefiltrowane, kliknij przycisk Pokaż ikonę filtru, aby wskazać odfiltrowane elementy na karcie Wyświetlanie w sterowania Właściwości okno dialogowe.

 11. Aby przetestować filtr i upewnij się, że działa poprawnie, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy. Szablon formularza zostanie otwarty w nowym oknie.

 12. W oknie podglądu wybierz różne wartości w formancie filtru, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

  Filtr nie działa prawidłowo

  Jeśli wartości w formancie, który zawiera filtr są poprawne, albo ponieważ nie istnieją wartości za dużo lub za mało wartości spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Jeśli używasz wielu warunków w filtrze, usunąć wszystkich z wyjątkiem jednego warunku w celu sprawdzenia, czy prawidłowe wartości są zwracane z jednego warunku. Jeśli pierwszy warunek zwraca prawidłowe wartości, dodać inny warunek i należy je przetestować.

  • Filtry rozróżnienie wielkich i małych liter. Jeśli chcesz wyświetlić dane, które rozpoczynają się od znaku wielkich i małych liter, Tworzenie filtru przy użyciu warunku wielkiej litery, zaznacz lub w oknie dialogowym Określ warunek filtru, a następnie utwórz warunku małą literę.

  • Jeśli filtrowanych wartości są dokładnie przeciwne z czynności, które się spodziewać, na przykład produktów z całego ekranu dostawców zamiast produktów z jednego dostawcy, Zmień typ filtru w warunku. Na przykład jeśli warunek korzysta z typ filtru jest równe i występują zbyt wiele produktów, użyj typ filtru nie równa się.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×