Filtrowanie danych na liście

Excel dla Office 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po przefiltrowaniu listy część zawartości jest tymczasowo ukrywana. Filtry umożliwiają szybkie znajdowanie danych i pracę z podzbiorami danych w zakresie lub tabeli.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka pokazująca, że kolumna jest odfiltrowana w kolumnie, która zawiera wartości, które mają być filtrowane.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie wprowadź kryteria filtru.

  Wybieranie pozycji Wybierz w polu Filtry

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka pokazująca, że kolumna jest odfiltrowana w kolumnie, która zawiera wartości, które mają być filtrowane.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie wprowadź kryteria filtru.

  Wybieranie pozycji Wybierz w polu Filtry

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź liczbę, której chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Wybieranie pozycji I bądź Lub w polu Filtry w celu dodania większej liczby kryteriów

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Zamiast filtrowania można użyć formatowania warunkowego, aby wyróżnić najwyższe i najniższe liczby spośród danych.

Dane można szybko filtrować według kryteriów wizualnych, takich jak kolor czcionki lub komórki albo zestawy ikon. Filtrowanie można stosować, gdy użyto formatowania komórek, stylów komórki lub formatowania warunkowego.

 1. W zakresie komórek lub kolumnie tabeli kliknij komórkę zawierającą kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę, według których mają zostać przefiltrowane dane.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr w menu podręcznym Według kolorów wybierz pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki, a następnie kliknij kolor.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie, którą chcesz przefiltrować, istnieje pusta komórka.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie, która zawiera wartości, które mają być filtrowane.

 4. W obszarze (Zaznacz wszystko) przewiń w dół i zaznacz pole wyboru (Puste).

  Uwagi: 

  • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

  • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

  • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wartości do odfiltrowania

  Co należy kliknąć

  Wiersze zawierające określony tekst

  Zawiera lub Równa się.

  Wiersze niezawierające określonego tekstu

  Nie zawiera lub Nie równa się.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Wybieranie pozycji I bądź Lub w polu Filtry w celu dodania większej liczby kryteriów

  Czynność

  Pozycja do kliknięcia

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowany element

  Co należy kliknąć

  Ciąg na początku wiersza tekstu

  Zaczyna się od.

  Ciąg na końcu wiersza tekstu

  Kończy się na.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie zaczynają się danym ciągiem

  Nie zaczyna się od.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie kończą się danym ciągiem

  Nie kończy się na.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Wybieranie pozycji I bądź Lub w polu Filtry w celu dodania większej liczby kryteriów

  Czynność

  Pozycja do kliknięcia

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

Symbole wieloznaczne ułatwiają tworzenie kryteriów.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie, która zawiera wartości, które mają być filtrowane.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz i wybierz dowolną opcję.

 5. W polu tekstowym wprowadź kryteria zawierające symbol wieloznaczny.

  Na przykład jeśli chcesz utworzyć filtr, który uwzględnia zarówno słowo „szef”, jak i „szew”, wpisz sze?.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Użyj

  Aby znaleźć

  ? (znak zapytania)

  Dowolny pojedynczy znak

  Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

  * (gwiazdka)

  Dowolna liczba znaków

  Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  ~ (tylda)

  Znak zapytania lub gwiazdka

  Na przykład gdzie~? Umożliwia znalezienie ciągu „gdzie?”

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Usuwanie określonych kryteriów filtru

Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie, która zawiera filtr, a następnie kliknij przycisk Wyczyść filtr.

Usuwanie wszystkich filtrów zastosowanych do zakresu lub tabeli

Zaznacz kolumny zakresu lub tabeli, do których zastosowano filtry, a następnie na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

Usuwanie lub ponowne stosowanie strzałek filtru w zakresie lub tabeli

Zaznacz kolumny zakresu lub tabeli, do których zastosowano filtry, a następnie na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

Aby filtrować dane, zostanie wyświetlone tylko dane, które spełniają podane kryteria. Dane, które nie spełnia kryteriów tego są one ukryte. Po filtrować dane, można skopiować, znajdowanie, edytowanie, formatowanie, wykresu i drukować podzbiór przefiltrowane dane.

Tabela z zastosowanym filtrem pierwsze 4 elementów

Filtrowanie czterech najwyższych wartości

Filtry są dodatku. Oznacza to, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na bieżący filtr, a także zmniejsza podzestawu danych. Można tworzyć złożone filtry, filtrując na więcej niż jedną wartość, formatowanie więcej niż jeden lub więcej niż jedno kryterium. Na przykład można filtrować na wszystkich liczb większych niż 5, które można również poniżej średniej. Ale niektóre filtry (górnego i dolnego dziesięć, powyżej lub poniżej średniej) są oparte na oryginalny zakres komórek. Na przykład podczas filtrowania najwyższych wartości dziesięć pojawi się najwyższych wartości dziesięć całej listy nie górny dziesięć wartości podzestaw ostatnio filtr.

W programie Excel można utworzyć trzy typy filtrów: według wartości, według formatu lub według kryteriów. Ale każdego z tych typów filtr jest wzajemnie wykluczających się. Na przykład można filtrować według koloru komórki lub na liście liczb, ale nie według obu. Można filtrować według ikon lub filtru niestandardowego, ale nie według obu.

Filtry ukrywanie danych zewnętrznych. W ten sposób można skupić się na tylko co chcesz wyświetlić. Natomiast gdy sortujesz dane danych jest grupowany w niektórych kolejności. Aby uzyskać więcej informacji o sortowaniu zobacz Sortowanie danych na liście.

Aby filtrować, należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Gdy zastosujesz filtr do kolumny, jedynymi filtrami dostępnymi dla pozostałych kolumn są wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

Uwaga: Używając znaleźć do wyszukiwania filtrowane dane, tylko tych danych, która jest wyświetlana jest przeszukiwana; dane, które nie jest wyświetlane nie jest przeszukiwana. Aby wyszukać wszystkie dane, wyczyść wszystkie filtry.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Do filtrowania z uwzględnieniem

  Kliknij pozycję

  Górny liczb przez wartość

  10 głównych.

  Numery dołu według wartości

  10 najgorszych.

  Górny liczby o wartość procentową

  10 pierwszych kliknij elementy, a następnie w menu podręcznym kliknij pozycję Procent.

  Dolnej liczby o wartość procentową

  10 dołu, kliknij pozycję elementy, a następnie w menu podręcznym kliknij pozycję Procent.

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Zamiast filtrowania można użyć warunkowe, formatowanie, aby dopasować najwyższe i najniższe liczby spośród danych. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu warunkowym zobacz Wyróżnianie punktów danych przy użyciu formatowania warunkowego.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Do filtrowania z uwzględnieniem

  Kliknij pozycję

  Liczb większych lub mniejszych niż dana liczba określonego

  Większe lub mniejsze niż.

  Numery równe lub nie równa się określony numer

  Jest równe lub nie równa się.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź liczbę, której chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Kryteria filtrowania

  Cel

  Pozycja do kliknięcia

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Zamiast filtrowania można użyć warunkowe, formatowanie, aby dopasować najwyższe i najniższe liczby spośród danych. Aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu warunkowym zobacz Wyróżnianie punktów danych przy użyciu formatowania warunkowego.

Dane można szybko filtrować według kryteriów wizualnych, takich jak kolor czcionki lub komórki albo zestawy ikon. Filtrowanie można stosować, gdy użyto formatowania komórek, stylów komórki lub formatowania warunkowego.

 1. W zakresie komórek lub kolumnie tabeli kliknij komórkę zawierającą kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę, według których mają zostać przefiltrowane dane.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr w menu podręcznym Według kolorów wybierz pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki, a następnie kliknij kolor.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie, którą chcesz przefiltrować, istnieje pusta komórka.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie, która zawiera wartości, które mają być filtrowane.

 4. W obszarze (Zaznacz wszystko) przewiń w dół i zaznacz pole wyboru (Puste).

  Uwagi: 

  • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

  • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

  • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wartości do odfiltrowania

  Co należy kliknąć

  Wiersze zawierające określony tekst

  Zawiera lub Równa się.

  Wiersze niezawierające określonego tekstu

  Czy zawiera lub Czy nie równa.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Kryteria filtrowania

  Cel

  Pozycja do kliknięcia

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby filtrować f lub

  Co należy kliknąć

  Ciąg na początku wiersza tekstu

  Zaczyna się od.

  Ciąg na końcu wiersza tekstu

  Kończy się na.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie zaczynają się danym ciągiem

  Nie zaczyna się od.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie kończą się danym ciągiem

  Nie kończy się na.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Kryteria filtrowania

  Cel

  Pozycja do kliknięcia

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

Symbole wieloznaczne ułatwiają tworzenie kryteriów.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie, która zawiera wartości, które mają być filtrowane.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz i wybierz dowolną opcję.

 5. W polu tekstowym wprowadź kryteria zawierające symbol wieloznaczny.

  Na przykład jeśli chcesz utworzyć filtr, który uwzględnia zarówno słowo „szef”, jak i „szew”, wpisz sze?.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Użyj

  Aby znaleźć

  ? (znak zapytania)

  Dowolny pojedynczy znak

  Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

  * (gwiazdka)

  Dowolna liczba znaków

  Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  ~ (tylda)

  Znak zapytania lub gwiazdka

  Na przykład gdzie~? Umożliwia znalezienie ciągu „gdzie?”

 • Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Usuwanie filtru, który zostanie zastosowany do jednej kolumny w zakresie lub tabeli

  Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz filtrować, a następnie kliknij przycisk Wyczyść filtr.

  Usuwanie wszystkich filtrów zastosowanych do zakresu

  Z menu dane kliknij przycisk Wyczyść filtry.

  Usuwanie wszystkich filtrów zastosowanych do tabeli

  Zaznacz kolumny tabeli, która ma zastosowano filtry, a następnie z menu dane, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

  Usuwanie lub ponowne stosowanie strzałek filtru w zakresie lub tabeli

  Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

Aby filtrować dane, zostanie wyświetlone tylko dane, które spełniają podane kryteria. Dane, które nie spełnia kryteriów tego są one ukryte. Po filtrować dane, można skopiować, znajdowanie, edytowanie, formatowanie, wykresu i drukować podzbiór przefiltrowane dane.

Tabela z zastosowanym filtrem pierwsze 4 elementów

Filtrowanie czterech najwyższych wartości

Filtry są dodatku. Oznacza to, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na bieżący filtr, a także zmniejsza podzestawu danych. Można tworzyć złożone filtry, filtrując na więcej niż jedną wartość, formatowanie więcej niż jeden lub więcej niż jedno kryterium. Na przykład można filtrować na wszystkich liczb większych niż 5, które można również poniżej średniej. Ale niektóre filtry (górnego i dolnego dziesięć, powyżej lub poniżej średniej) są oparte na oryginalny zakres komórek. Na przykład podczas filtrowania najwyższych wartości dziesięć pojawi się najwyższych wartości dziesięć całej listy nie górny dziesięć wartości podzestaw ostatnio filtr.

W programie Excel można utworzyć trzy typy filtrów: według wartości, według formatu lub według kryteriów. Ale każdego z tych typów filtr jest wzajemnie wykluczających się. Na przykład można filtrować według koloru komórki lub na liście liczb, ale nie według obu. Można filtrować według ikon lub filtru niestandardowego, ale nie według obu.

Filtry ukrywanie danych zewnętrznych. W ten sposób można skupić się na tylko co chcesz wyświetlić. Natomiast gdy sortujesz dane danych jest grupowany w niektórych kolejności. Aby uzyskać więcej informacji o sortowaniu zobacz Sortowanie danych na liście.

Aby filtrować, należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Gdy zastosujesz filtr do kolumny, jedynymi filtrami dostępnymi dla pozostałych kolumn są wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

Uwaga: Używając znaleźć do wyszukiwania filtrowane dane, tylko tych danych, która jest wyświetlana jest przeszukiwana; dane, które nie jest wyświetlane nie jest przeszukiwana. Aby wyszukać wszystkie dane, wyczyść wszystkie filtry.

Zobacz też

Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów

Sortowanie danych na liście

Wyróżnianie wzorców i trendów przy użyciu formatowania warunkowego

Wyróżnianie danych przy użyciu pasków danych, skal kolorów i zestawów ikon

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×