Exchange 2010 koniec Przewodnik po pomocy technicznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na 14 stycznia 2020programu Exchange Server 2010 górny koniec pomocy technicznej. Jeśli jeszcze tego nie już rozpoczęta migracji z programu Exchange 2010 do usługi Office 365 lub Exchange 2016, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie.

Jakie ma koniec średniej pomocy technicznej?

Exchange Server, takich jak niemal wszystkich produktów firmy Microsoft, ma cyklu świadczenia pomocy technicznej, w którym firma Microsoft udostępnia nowe funkcje, poprawki, poprawki zabezpieczeń i tak dalej. Ten cykl życia zwykle trwa 10 lat od daty początkowej wersji produktu, a na koniec tego cyklu życia nosi nazwę produktu koniec pomocy technicznej. Gdy Exchange 2010 osiągnie końca pomocy technicznej na 14 stycznia 2020, firma Microsoft nie jest już udostępni:

 • pomoc techniczną w zakresie mogących wystąpić problemów;

 • poprawki błędów dotyczące wykrytych problemów, które mogą wpłynąć na stabilność i użyteczność serwera;

 • poprawki zabezpieczeń dotyczące wykrytych luk, które mogą narazić serwer na naruszenie bezpieczeństwa;

 • aktualizacje stref czasowych.

Instalacji programu Exchange 2010 nadal będą uruchamiane po tej daty. Jednak ze względu na zmiany wymienione powyżej, zalecamy jak najwcześniej migracji z programu Exchange 2010.

Aby uzyskać więcej informacji na temat się końcu obsługi serwerów pakietu Office 2010 zobacz zasobów, aby pomóc w przypadku uaktualniania pakiet Office 2007 lub 2010 serwerów i klientów.

Jakie opcje są dostępne?

Z programu Exchange 2010 osiągnięcia końca pomocy technicznej to doskonałe czasu na zapoznanie się opcjami i przygotować plan migracji. Można:

 • Migrowanie do usługi Office 365 przy użyciu jednorazowej, ekspresowa lub migracji hybrydowych;

 • Migrowanie serwery Exchange 2010 do nowszej wersji programu Exchange na serwerach lokalnego.

W poniższych sekcjach opisano szczegółowo poszczególne opcje.

Migrowanie do usługi Office 365

Migrowanie poczty e-mail do usługi Office 365 jest opcjach najlepszych i najłatwiejszym ułatwiające zrezygnować z wdrożeniem programu Exchange 2010. Migracji do usługi Office 365 można wprowadzić pojedynczy przeskoku z technologii stare do stanu techniki funkcji, takich jak:

 • funkcje zgodności, na przykład zasady przechowywania, archiwum miejscowe, archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym, miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i nie tylko;

 • Zespołów firmy Microsoft;

 • Power BI;

 • priorytetowa skrzynka odbiorcza;

 • analiza Delve;

 • interfejsy API usługi REST umożliwiające programowy dostęp do poczty e-mail, kalendarzy, kontaktów i tak dalej.

Nowe funkcje i możliwości są najpierw dodawane do usługi Office 365, dzięki czemu Ty i Twoi użytkownicy zwykle mogą od razu zacząć z nich korzystać. Oprócz uzyskania nowych funkcji nie będziesz też musieć martwić się o inne aspekty, takie jak:

 • zakup i obsługa sprzętu;

 • płacenie za ogrzewanie i chłodzenie serwerów;

 • regularne aktualizowanie poprawek zabezpieczeń, produktów i strefy czasowej;

 • obsługę miejsca do magazynowania i oprogramowania w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności;

 • uaktualnianie do nowej wersji programu Exchange — w usłudze Office 365 zawsze masz najnowszą wersję programu Exchange.

Jak należy przeprowadzić migrację do usługi Office 365?

W zależności od organizacji masz kilka opcji, które pomogą Ci przejść do usługi Office 365. Podczas wybierania opcji migracji należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, takich jak liczba stanowisk lub skrzynek pocztowych, które należy przenieść, czas trwania migracji i możliwość skorzystania z bezproblemowej integracji między lokalną instalacją i usługą Office 365 podczas migracji. W tej tabeli pokazano opcje migracji i najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas wybierania konkretnej metody.

Opcja migracji

Rozmiar organizacji

Czas trwania

Migracja jednorazowa

Mniej niż 150 stanowisk

Tydzień lub krócej

Express migracji

Mniej niż 150 stanowisk

Kilka tygodni lub mniej

Pełna migracja hybrydowa

Więcej niż 150 stanowisk

Kilka tygodni lub więcej

Poniższe sekcje zawierają przegląd tych metod. Aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych metod, zobacz Wybieranie ścieżki migracji.

Migracja jednorazowa

W przypadku migracji jednorazowej o wcześniej wybranej dacie i godzinie zostaje przeprowadzona migracja do usługi Office 365 wszystkich skrzynek pocztowych, grup dystrybucyjnych, kontaktów i tak dalej. Po zakończeniu zostają wyłączone wszystkie lokalne serwery programu Exchange i rozpoczyna się wyłączne korzystanie z usługi Office 365.

Metoda migracji jednorazowej jest doskonałym rozwiązaniem dla małych organizacji, które nie mają zbyt wiele skrzynek pocztowych, chcą szybko przejść do usługi Office 365 i nie chcą korzystać ze skomplikowanych pozostałych metod. Ta metoda ma jednak pewne ograniczenia — migracja powinna zakończyć się w ciągu tygodnia, a użytkownicy będą musieli ponownie skonfigurować swoje profile programu Outlook. Mimo że podczas migracji jednorazowej można obsłużyć do 2000 skrzynek pocztowych, zdecydowanie zalecamy migrowanie za pomocą tej metody maksymalnie 150 skrzynek pocztowych. Jeśli spróbujesz przeprowadzić migrację więcej niż 150 skrzynek pocztowych, może zabraknąć Ci czasu na przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych przed ostatecznym terminem, a Twoi pracownicy pomocy technicznej IT mogą zostać przytłoczeni nawałem próśb użytkowników o pomoc w ponownym skonfigurowaniu programu Outlook.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem migracji jednorazowej, weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Usługi Office 365, musisz połączyć się z serwerami Exchange 2010 przy użyciu Outlook Anywhere przez port TCP 443;

 • Wszystkie lokalne skrzynki pocztowe zostaną przeniesione do usługi Office 365.

 • Konieczne będzie konto administratora lokalnego z dostępem do odczytu zawartości skrzynek pocztowych użytkowników.

 • Exchange 2010 zaakceptowane domeny, których chcesz użyć na potrzeby usługi Office 365 do dodania jako zweryfikowanych domen w usłudze;

 • Od momentu rozpoczęcia migracji do czasu rozpoczęcia fazy zakończenia usługa Office 365 będzie okresowo synchronizowała lokalne skrzynki pocztowe ze skrzynkami pocztowymi w usłudze Office 365. Dzięki temu nie musisz się martwić, że podczas migracji pozostaną jakieś wiadomości e-mail w lokalnych skrzynkach pocztowych.

 • Użytkownicy otrzymają nowe tymczasowe hasła dla swoich kont usługi Office 365. Będą je musieli zmienić po pierwszym zalogowaniu do swoich skrzynek pocztowych.

 • Konieczne jest posiadanie licencji usługi Office 365 obejmującej usługę Exchange Online dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Użytkownicy będą musieli skonfigurować nowy profil programu Outlook na wszystkich swoich urządzeniach i ponownie pobrać pocztę e-mail. Ilość danych poczty pobieranych przez program Outlook może być różna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ilości poczty przechowywanej w trybie offline.

Więcej informacji na temat funkcji migracji jednorazowej zawierają następujące artykuły:

Express migracji

Ekspresowa migracji jest jednym miejsce, w którym masz kilka kilkuset skrzynek pocztowych chcesz przeprowadzić migrację do usługi Office 365, możesz przeprowadzić migrację w ciągu kilku tygodni i nie potrzebujesz żadnych funkcji migracji hybrydowych zaawansowane, takie jak informacje z kalendarza udostępnionego wolny/zajęty.

Migracja Express doskonale nadaje się do organizacji, które trzeba poświęcić nieco czasu na migrację swoich skrzynek pocztowych do usługi Office 365, ale nadal planowanie migracji w ciągu kilku tygodni. Możesz wyświetlić niektóre z zalet bardziej zaawansowane migracji pełny hybrydowych bez wiele złożoności. Można kontrolować, ile, a które skrzynki pocztowe są migrowane w danym momencie; Skrzynki pocztowe usługi Office 365 zostanie utworzony przy użyciu nazwy użytkownika i hasła konta lokalnego; i w przeciwieństwie do jednorazowej migracji użytkowników nie jest konieczne ponowne tworzenie ich profilów programu Outlook.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem migracji etapowej, weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Usługi Office 365, musisz połączyć się z serwerami Exchange 2010 przy użyciu Outlook Anywhere przez port TCP 443;

 • Musisz wykonać synchronizacji katalogów jednorazowego między serwerów usługi Active Directory w lokalnej i usługi Office 365;

 • Użytkownicy będą mogli logować się do ich skrzynek pocztowych w usłudze Office 365 przy użyciu tę samą nazwę użytkownika i hasło, które były używane podczas migracji została skrzynkę pocztową;

 • Konieczne jest posiadanie licencji usługi Office 365 obejmującej usługę Exchange Online dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Użytkownicy nie muszą konfigurować nowego profilu programu Outlook na większości swoich urządzeń (niektóre starsze telefony z systemem Android mogą wymagać nowego profilu) i nie będą musieli ponownie pobierać swojej poczty e-mail.

Aby dowiedzieć się więcej na temat migracji etapowej, zapoznaj się Użyj minimalnego hybrydowe, aby szybko przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych programu Exchange do usługi Office 365

Pełna migracja hybrydowa

Pełna migracja hybrydowa jest przydatna w przypadku organizacji mających od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy skrzynek pocztowych, z których wszystkie, lub tylko część, ma zostać przeniesiona do usługi Office 365. Ponieważ tego typu migracje trwają zwykle dłużej, metoda hybrydowa oferuje następujące funkcje:

 • Pokazywanie w kalendarzu użytkowników lokalnych informacji o czasie wolnym/zajętym użytkowników usługi Office 365 i odwrotnie.

 • Wyświetlanie ujednoliconej globalnej listy adresowej zawierającą adresatów zarówno lokalnych, jak i z usługi Office 365.

 • Przeglądanie pełnych kart adresatów programu Outlook dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy są użytkownikami lokalnymi, czy w usłudze Office 365;

 • Zabezpieczanie komunikacji e-mail między lokalnymi serwerami programu Exchange i usługą Office 365 przy użyciu protokołu TLS i certyfikatów.

 • Traktowanie wiadomości przesyłanych między lokalnymi serwerami programu Exchange i usługą Office 365 jako wewnętrznych, co pozwala im na:

  • prawidłowe wartościowanie i przetwarzanie wiadomości przez agentów transportu i zgodności jako wiadomości wewnętrznych,

  • pominięcie filtrów spamu.

Pełne migracje hybrydowe są najlepszym rozwiązaniem dla organizacji, które godzą się na pozostawanie w konfiguracji hybrydowej przez wiele miesięcy. Organizacje te mogą korzystać z funkcji wymienionych wcześniej w tej sekcji, z funkcji synchronizacji katalogu oraz lepiej zintegrowanych funkcji zgodności, a także mają możliwość przenoszenia skrzynek pocztowych do/z usługi Office 365 w trybie online. Usługa Office 365 staje się rozszerzeniem Twojej lokalnej organizacji.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem pełnej migracji hybrydowej, weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Pełne migracje hybrydowe nie są odpowiednie dla wszystkich typów organizacji. Ze względu na złożoność pełnej migracji hybrydowej organizacje mające mniej niż kilkaset skrzynek pocztowych zwykle nie odczują korzyści, które równoważyłyby nakład wysiłków i kosztów związanych z jej konfigurowaniem. Jeśli Twoja organizacja jest właśnie taką organizacją, to zamiast migracji hybrydowej zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie migracji jednorazowej lub etapowej.

 • Usługi Office 365, musisz połączyć się z serwerem Exchange 2010 przy użyciu Outlook Anywhere przez port TCP 443;

 • Konieczne będzie skonfigurowanie synchronizacji katalogów przy użyciu usługi Azure Active Directory Connect (AADConnect) między lokalnymi serwerami usługi Active Directory i usługą Office 365.

 • Użytkownicy będą mogli logować się do swoich skrzynek pocztowych w usłudze Office 365 przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła, których używali podczas logowania do sieci lokalnej (wymagana jest usługa Azure Active Directory Connect z synchronizacją haseł i/lub usługi federacyjne Active Directory).

 • Konieczne jest posiadanie licencji usługi Office 365 obejmującej usługę Exchange Online dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Użytkownicy nie muszą konfigurować nowego profilu programu Outlook na większości swoich urządzeń (niektóre starsze telefony z systemem Android mogą wymagać nowego profilu) i nie będą musieli ponownie pobierać swojej poczty e-mail.

Jeśli uważasz, że pełna migracja hybrydowa jest odpowiednia dla Ciebie, zapoznaj się z następującymi zasobami pomocnymi podczas migrowania:

Migrowanie do nowszej wersji programu Exchange Server

Gdy zdecydowanie podejrzenie się, że można uzyskać najlepsze wyniki wartość i użytkownika polegającą na migracji do usługi Office 365, również zrozumienie się niektóre organizacje muszą zachować swoje wiadomości e-mail lokalnego. Może to być spowodowane przepisami, aby mieć pewność, dane nie są przechowywane w centrum danych znajdującego się w innym kraju i tak dalej. Jeśli chcesz zachować swoje wiadomości e-mail lokalnie, możesz przeprowadzić migrację środowiska Exchange 2010 do programu Exchange 2013 lub 2016 programu Exchange.

Zaleca się przeprowadzenie migracji do programu Exchange 2016, jeśli nie jest możliwa migracja do usługi Office 365. Program Exchange 2016 zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania znajdujące się w poprzednich wersjach programu Exchange, a jego środowisko jest najbardziej zbliżone do środowiska dostępnego w usłudze Office 365 (chociaż niektóre funkcje są dostępne tylko w usłudze Office 365). Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych funkcji:

Wersja programu Exchange

Funkcje

Exchange 2013

 • Uproszczona architektura i zmniejszona do trzech liczba ról serwera (Skrzynka pocztowa, Dostęp klientów i Transport graniczny)

 • Zasady ochrony przed utratą danych (DLP) ułatwiające zapobieganie wyciekom poufnych informacji

 • Znacznie ulepszone środowisko programu Outlook Web App

Exchange 2016

Funkcje programu Exchange 2013 oraz...

 • Jeszcze większe uproszczenie ról serwerów do dwóch: Skrzynka pocztowa i Transport graniczny

 • Ulepszone zasady ochrony przed utratą danych oraz integracja z programem SharePoint

 • Większa niezawodność bazy danych

 • Współpraca nad dokumentami w trybie online

Do której wersji przeprowadzić migrację?

Na początek zalecamy przyjęcie założenia, że będzie przeprowadzana migracja do programu Exchange 2016. Następnie należy skorzystać z następujących informacji w celu potwierdzenia lub wykluczenia wyboru programu Exchange 2016. Jeśli z jakichś przyczyn nie można przeprowadzić migracji do programu Exchange 2016, należy powtórzyć tę samą procedurę z programem Exchange 2013 i tak dalej.

Kwestia

Więcej informacji

Koniec daty pomocy technicznej

Przykład programu Exchange 2010 w każdej wersji programu Exchange występują końca okresu pomocy technicznej:

 • Exchange 2013    — kwiecień 2023 r.

 • Exchange 2016    — październik 2025 r.

Wcześniejszej na koniec okresu pomocy technicznej, wcześniej musisz przeprowadzanie migracji innego. 2023 kwietnia jest wiele wyżej niż sądzisz!

Ścieżkę migracji do programu Exchange 2013 lub 2016

Poniżej przedstawiono ogólne fazy w celu migracji do programu Exchange 2013:

 1. Instalowanie programu Exchange 2013 lub 2016 w istniejącej organizacji programu Exchange 2010

 2. Przenoszenie usług i innych infrastruktury do programu Exchange 2013 lub 2016

 3. Przenoszenie skrzynek pocztowych i folderów publicznych do programu Exchange 2013 lub 2016

 4. Zlikwidować pozostałe serwery Exchange 2010

Współistnienie wersji

Podczas migracji do programu Exchange 2013 lub 2016 programu Exchange, możesz zainstalować obu wersji do istniejącej organizacji programu Exchange 2010. Dzięki temu będzie można zainstalować jeden lub więcej serwerów programu Exchange 2013 lub 2016 programu Exchange i wykonać migrację.

Sprzęt serwera

Wymagania sprzętowe serwera zostały zmienione z programu Exchange 2010. Konieczne będzie upewnij się, że sprzęt, który ma być używany jest zgodny. Można znaleźć więcej informacji na temat wymagania sprzętowe dla każdej wersji poniżej:

Najprawdopodobniej okaże się, że dzięki znacznej poprawie wydajności programu Exchange oraz zwiększonej mocy obliczeniowej i pojemności magazynu w nowszych serwerach, potrzebna będzie mniejsza liczba serwerów do obsługi takiej samej liczby skrzynek pocztowych.

Wersja systemu operacyjnego

Minimalne obsługiwane wersje systemu operacyjnego w zależności od wersji:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji systemu operacyjnego, zobacz Matryca możliwości obsługi programu Exchange.

Poziom funkcjonalności lasu usługi Active Directory

Minimalne poziomy funkcjonalności lasu usługi Active Directory w zależności od wersji:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych poziomów funkcjonalności lasu, zobacz Matryca możliwości obsługi programu Exchange.

Wersje klientów pakietu Office

Minimalne obsługiwane wersje klientów pakietu Office w zależności od wersji:

 • Exchange 2016    Office 2010 (z najnowszymi aktualizacjami)

 • Exchange 2013    Office 2007 z dodatkiem SP3

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi klientów pakietu Office, zobacz Matryca możliwości obsługi programu Exchange.

Jak przeprowadzić migrację?

Jeśli zapadła decyzja o pozostawieniu poczty e-mail na serwerze lokalnym, następujące zasoby mogą ułatwić przeprowadzenie migracji:

Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy?

Jeśli przeprowadzasz migrację do usługi Office 365, możesz się kwalifikować do korzystania z usługi Microsoft FastTrack. Usługa FastTrack zapewnia najlepsze rozwiązania, narzędzia i zasoby umożliwiające maksymalnie bezproblemową migrację do usługi Office 365. A co najważniejsze, przez proces migracji, począwszy od etapu planowania i projektowania aż do przeniesienia ostatniej skrzynki pocztowej, przeprowadzi Cię rzeczywisty inżynier pomocy technicznej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o usłudze FastTrack, zobacz Microsoft FastTrack.

Jeśli napotkasz problemy podczas migracji do usługi Office 365 (i nie korzystasz z usługi FastTrack) lub podczas migracji do nowszej wersji programu Exchange Server, tutaj znajdziesz pomoc. Oto kilka zasobów, z których możesz skorzystać:

Tematy pokrewne

Zasoby, aby pomóc w przypadku uaktualniania pakiet Office 2007 lub 2010 serwerów i klientów
Grupa Wycofywanie pakietu Office (społeczność techniczna firmy Microsoft)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×