Exchange 2007 koniec Przewodnik po pomocy technicznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na 11 kwietnia 2017programu Exchange Server 2007 osiągnął koniec pomocy technicznej. Jeśli jeszcze tego nie już rozpoczęta migracji z programem Exchange 2007 do usługi Office 365 lub Exchange 2016, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie.

Jakie ma koniec średniej pomocy technicznej?

Exchange Server, takich jak niemal wszystkich produktów firmy Microsoft, ma cyklu świadczenia pomocy technicznej, w którym firma Microsoft udostępnia nowe funkcje, poprawki, poprawki zabezpieczeń i tak dalej. Ten cykl życia zwykle trwa 10 lat od daty początkowej wersji produktu, a na koniec tego cyklu życia nosi nazwę produktu koniec pomocy technicznej. Ponieważ Exchange 2007 osiągnięciu końca pomocy technicznej na 11 kwietnia 2017 firma Microsoft nie udostępnia:

 • pomoc techniczną w zakresie mogących wystąpić problemów;

 • poprawki błędów dotyczące wykrytych problemów, które mogą wpłynąć na stabilność i użyteczność serwera;

 • poprawki zabezpieczeń dotyczące wykrytych luk, które mogą narazić serwer na naruszenie bezpieczeństwa;

 • aktualizacje stref czasowych.

Instalacja programu Exchange 2007 będzie nadal działać po upływie tego terminu. Jednak z powodu zmian wymienionych powyżej, zdecydowanie zalecamy możliwie najszybszą migrację z programu Exchange 2007.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanego zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla serwerów pakietu Office 2007, zobacz Planowanie uaktualnienia serwerów pakietu Office 2007.

Jakie opcje są dostępne?

Teraz, gdy program Exchange 2007 osiągnięciu końca pomocy technicznej, zalecamy zapoznanie się opcjami, a następnie przygotowywanie planu migracji. Można:

 • Przeprowadzenie jednorazowej, etapowej lub hybrydowej migracji do usługi Office 365.

 • Przeprowadzenie migracji serwerów programu Exchange 2007 do nowszej wersji programu Exchange na serwerach lokalnych.

W poniższych sekcjach opisano szczegółowo poszczególne opcje.

Migrowanie do usługi Office 365

Przeprowadzenie migracji poczty e-mail do usługi Office 365 jest najlepszym i najłatwiejszym rozwiązaniem ułatwiającym wycofanie wdrożenia programu Exchange 2007. Dzięki migracji do usługi Office 365 można dokonać skoku technologicznego z czasów sprzed 10 lat do najnowszych funkcji, takich jak:

 • funkcje zgodności, na przykład zasady przechowywania, archiwum miejscowe, archiwizacja w związku z postępowaniem sądowym, miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i nie tylko;

 • grupy usługi Office 365;

 • priorytetowa skrzynka odbiorcza;

 • analiza Delve;

 • interfejsy API usługi REST umożliwiające programowy dostęp do poczty e-mail, kalendarzy, kontaktów i tak dalej.

Nowe funkcje i możliwości są najpierw dodawane do usługi Office 365, dzięki czemu Ty i Twoi użytkownicy zwykle mogą od razu zacząć z nich korzystać. Oprócz uzyskania nowych funkcji nie będziesz też musieć martwić się o inne aspekty, takie jak:

 • zakup i obsługa sprzętu;

 • płacenie za ogrzewanie i chłodzenie serwerów;

 • regularne aktualizowanie poprawek zabezpieczeń, produktów i strefy czasowej;

 • obsługę miejsca do magazynowania i oprogramowania w celu spełnienia wymagań dotyczących zgodności;

 • uaktualnianie do nowej wersji programu Exchange — w usłudze Office 365 zawsze masz najnowszą wersję programu Exchange.

Jak należy przeprowadzić migrację do usługi Office 365?

W zależności od organizacji masz kilka opcji, które pomogą Ci przejść do usługi Office 365. Podczas wybierania opcji migracji należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, takich jak liczba stanowisk lub skrzynek pocztowych, które należy przenieść, czas trwania migracji i możliwość skorzystania z bezproblemowej integracji między lokalną instalacją i usługą Office 365 podczas migracji. W tej tabeli pokazano opcje migracji i najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas wybierania konkretnej metody.

Opcja migracji

Rozmiar organizacji

Czas trwania

Migracja jednorazowa

Mniej niż 150 stanowisk

Tydzień lub krócej

Migracja etapowa

Więcej niż 150 stanowisk

Kilka tygodni

Pełna migracja hybrydowa

Od kilkuset do kilku tysięcy stanowisk

Co najmniej kilka miesięcy

Poniższe sekcje zawierają przegląd tych metod. Aby dowiedzieć się więcej o każdej z tych metod, zobacz Wybieranie ścieżki migracji.

Migracja jednorazowa

W przypadku migracji jednorazowej o wcześniej wybranej dacie i godzinie zostaje przeprowadzona migracja do usługi Office 365 wszystkich skrzynek pocztowych, grup dystrybucyjnych, kontaktów i tak dalej. Po zakończeniu zostają wyłączone wszystkie lokalne serwery programu Exchange i rozpoczyna się wyłączne korzystanie z usługi Office 365.

Metoda migracji jednorazowej jest doskonałym rozwiązaniem dla małych organizacji, które nie mają zbyt wiele skrzynek pocztowych, chcą szybko przejść do usługi Office 365 i nie chcą korzystać ze skomplikowanych pozostałych metod. Ta metoda ma jednak pewne ograniczenia — migracja powinna zakończyć się w ciągu tygodnia, a użytkownicy będą musieli ponownie skonfigurować swoje profile programu Outlook. Mimo że podczas migracji jednorazowej można obsłużyć do 2000 skrzynek pocztowych, zdecydowanie zalecamy migrowanie za pomocą tej metody maksymalnie 150 skrzynek pocztowych. Jeśli spróbujesz przeprowadzić migrację więcej niż 150 skrzynek pocztowych, może zabraknąć Ci czasu na przeniesienie wszystkich skrzynek pocztowych przed ostatecznym terminem, a Twoi pracownicy pomocy technicznej IT mogą zostać przytłoczeni nawałem próśb użytkowników o pomoc w ponownym skonfigurowaniu programu Outlook.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem migracji jednorazowej, weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Usługa Office 365 będzie musiała połączyć się z Twoimi serwerami programu Exchange 2007 przy użyciu programu Outlook Anywhere na porcie TCP 443.

 • Wszystkie lokalne skrzynki pocztowe zostaną przeniesione do usługi Office 365.

 • Konieczne będzie konto administratora lokalnego z dostępem do odczytu zawartości skrzynek pocztowych użytkowników.

 • Domeny zaakceptowane przez program Exchange 2007, których chcesz używać w usłudze Office 365, muszą być dodane jako zweryfikowane domeny w usłudze.

 • Od momentu rozpoczęcia migracji do czasu rozpoczęcia fazy zakończenia usługa Office 365 będzie okresowo synchronizowała lokalne skrzynki pocztowe ze skrzynkami pocztowymi w usłudze Office 365. Dzięki temu nie musisz się martwić, że podczas migracji pozostaną jakieś wiadomości e-mail w lokalnych skrzynkach pocztowych.

 • Użytkownicy otrzymają nowe tymczasowe hasła dla swoich kont usługi Office 365. Będą je musieli zmienić po pierwszym zalogowaniu do swoich skrzynek pocztowych.

 • Konieczne jest posiadanie licencji usługi Office 365 obejmującej usługę Exchange Online dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Użytkownicy będą musieli skonfigurować nowy profil programu Outlook na wszystkich swoich urządzeniach i ponownie pobrać pocztę e-mail. Ilość danych poczty pobieranych przez program Outlook może być różna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ilości poczty przechowywanej w trybie offline.

Więcej informacji na temat funkcji migracji jednorazowej zawierają następujące artykuły:

Migracja etapowa

Migracja etapowa umożliwia przeniesienie od kilkuset do kilku tysięcy skrzynek pocztowych do usługi Office 365. Cały proces trwa co najmniej tydzień i nie są w nim wykorzystywane żadne zaawansowane funkcje migracji hybrydowej, takie jak udostępniane informacje o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu.

Migracja etapowa to doskonałe rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują więcej czasu na przeprowadzenie migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365, ale mimo to planują zakończyć migrację w ciągu kilku tygodni. Skrzynki pocztowe można migrować „partiami”, dzięki czemu wiadomo, jak wiele skrzynek pocztowych i które z nich są migrowane w danej chwili. W jednej partii można na przykład zmigrować skrzynki pocztowe użytkowników z tego samego działu, aby mieć pewność, że wszystkie zostaną przeniesione w tym samym czasie. Skrzynki pocztowe kadry kierowniczej można też pozostawić do zmigrowania jako ostatnie. Podobnie jak w przypadku migracji jednorazowej użytkownicy będą musieli ponownie utworzyć swoje profile programu Outlook.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem migracji etapowej, weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Usługa Office 365 będzie musiała połączyć się z Twoimi serwerami programu Exchange 2007 przy użyciu programu Outlook Anywhere na porcie TCP 443.

 • Konieczne będzie konto administratora lokalnego z dostępem do odczytu zawartości skrzynek pocztowych użytkowników.

 • Domeny zaakceptowane przez program Exchange 2007, których chcesz używać w usłudze Office 365, muszą być dodane jako zweryfikowane domeny w usłudze.

 • Konieczne będzie utworzenie pliku CSV zawierającego pełne nazwy i adresy e-mail wszystkich skrzynek pocztowych, które będą migrowane w jednej partii. Konieczne będzie też dołączenie nowego hasła dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej i wysłanie tych haseł do poszczególnych użytkowników. Użytkownicy zostaną poproszeni o zmianę tego hasła podczas pierwszego logowania do swoich nowych skrzynek pocztowych usługi Office 365.

 • Od momentu rozpoczęcia partii migracji do czasu rozpoczęcia fazy zakończenia usługa Office 365 będzie okresowo synchronizowała lokalne skrzynki pocztowe zawarte w partii ze skrzynkami pocztowymi w usłudze Office 365. Dzięki temu nie musisz się martwić, że podczas migracji pozostaną jakieś wiadomości e-mail w lokalnych skrzynkach pocztowych.

 • Użytkownicy otrzymają nowe tymczasowe hasła dla swoich kont usługi Office 365. Będą je musieli zmienić po pierwszym zalogowaniu do swoich skrzynek pocztowych.

 • Konieczne jest posiadanie licencji usługi Office 365 obejmującej usługę Exchange Online dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Użytkownicy będą musieli skonfigurować nowy profil programu Outlook na wszystkich swoich urządzeniach i ponownie pobrać pocztę e-mail. Ilość danych poczty pobieranych przez program Outlook może być różna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ilości poczty przechowywanej w trybie offline.

Więcej informacji na temat funkcji migracji etapowej zawierają następujące artykuły:

Pełna migracja hybrydowa

Pełna migracja hybrydowa jest przydatna w przypadku organizacji mających od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy skrzynek pocztowych, z których wszystkie, lub tylko część, ma zostać przeniesiona do usługi Office 365. Ponieważ tego typu migracje trwają zwykle dłużej, metoda hybrydowa oferuje następujące funkcje:

 • Pokazywanie w kalendarzu użytkowników lokalnych informacji o czasie wolnym/zajętym użytkowników usługi Office 365 i odwrotnie.

 • Wyświetlanie ujednoliconej globalnej listy adresowej zawierającą adresatów zarówno lokalnych, jak i z usługi Office 365.

 • Przeglądanie pełnych kart adresatów programu Outlook dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, czy są użytkownikami lokalnymi, czy w usłudze Office 365;

 • Zabezpieczanie komunikacji e-mail między lokalnymi serwerami programu Exchange i usługą Office 365 przy użyciu protokołu TLS i certyfikatów.

 • Traktowanie wiadomości przesyłanych między lokalnymi serwerami programu Exchange i usługą Office 365 jako wewnętrznych, co pozwala im na:

  • prawidłowe wartościowanie i przetwarzanie wiadomości przez agentów transportu i zgodności jako wiadomości wewnętrznych,

  • pominięcie filtrów spamu.

Pełne migracje hybrydowe są najlepszym rozwiązaniem dla organizacji, które godzą się na pozostawanie w konfiguracji hybrydowej przez wiele miesięcy. Organizacje te mogą korzystać z funkcji wymienionych wcześniej w tej sekcji, z funkcji synchronizacji katalogu oraz lepiej zintegrowanych funkcji zgodności, a także mają możliwość przenoszenia skrzynek pocztowych do/z usługi Office 365 w trybie online. Usługa Office 365 staje się rozszerzeniem Twojej lokalnej organizacji.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem pełnej migracji hybrydowej, weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Pełne migracje hybrydowe nie są odpowiednie dla wszystkich typów organizacji. Ze względu na złożoność pełnej migracji hybrydowej organizacje mające mniej niż kilkaset skrzynek pocztowych zwykle nie odczują korzyści, które równoważyłyby nakład wysiłków i kosztów związanych z jej konfigurowaniem. Jeśli Twoja organizacja jest właśnie taką organizacją, to zamiast migracji hybrydowej zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie migracji jednorazowej lub etapowej.

 • Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu Exchange 2007, konieczne będzie wdrożenie co najmniej jednego serwera programu Exchange 2013 i użycie go jako „serwera hybrydowego”. Ten serwer będzie komunikował się z usługą Office 365 w imieniu serwerów programu Exchange 2007.

 • Usługa Office 365 będzie musiała łączyć się z „serwerem hybrydowym” przy użyciu programu Outlook Anywhere na porcie TCP 443.

 • Konieczne będzie skonfigurowanie synchronizacji katalogów przy użyciu usługi Azure Active Directory Connect (AADConnect) między lokalnymi serwerami usługi Active Directory i usługą Office 365.

 • Użytkownicy będą mogli logować się do swoich skrzynek pocztowych w usłudze Office 365 przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła, których używali podczas logowania do sieci lokalnej (wymagana jest usługa Azure Active Directory Connect z synchronizacją haseł i/lub usługi federacyjne Active Directory).

 • Konieczne jest posiadanie licencji usługi Office 365 obejmującej usługę Exchange Online dla każdej migrowanej skrzynki pocztowej użytkownika.

 • Użytkownicy nie muszą konfigurować nowego profilu programu Outlook na większości swoich urządzeń (niektóre starsze telefony z systemem Android mogą wymagać nowego profilu) i nie będą musieli ponownie pobierać swojej poczty e-mail.

Jeśli uważasz, że pełna migracja hybrydowa jest odpowiednia dla Ciebie, zapoznaj się z następującymi zasobami pomocnymi podczas migrowania:

Migrowanie do nowszej wersji programu Exchange Server

Mimo że zdecydowanie uważamy, że najlepszą wartość i zadowolenie użytkownika można osiągnąć dzięki migracji do usługi Office 365, rozumiemy również, że niektóre organizacje muszą przechowywać swoją pocztę e-mail lokalnie. Może to być spowodowane wymaganiami prawnymi, w celu zagwarantowania, że dane nie są przechowywane w centrum danych znajdującym się w innym kraju, i tak dalej. Jeśli zdecydujesz się na przechowywanie poczty e-mail lokalnie, możesz zmigrować środowisko programu Exchange 2007 do programu Exchange 2010, Exchange 2013 lub Exchange 2016.

Zaleca się przeprowadzenie migracji do programu Exchange 2016, jeśli nie jest możliwa migracja do usługi Office 365. Program Exchange 2016 zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania znajdujące się w poprzednich wersjach programu Exchange, a jego środowisko jest najbardziej zbliżone do środowiska dostępnego w usłudze Office 365 (chociaż niektóre funkcje są dostępne tylko w usłudze Office 365). Poniżej znajduje się podsumowanie dostępnych funkcji:

Wersja programu Exchange

Funkcje

Exchange 2010

 • Kontrola dostępu oparta na rolach (uprawnienia bez list ACL)

 • Zasady skrzynek pocztowych programu Outlook Web Access

 • Możliwość udostępniania informacji o czasie wolnym/zajętym w kalendarzu, a także udzielanie pełnomocnictw do korzystania z kalendarza między organizacjami

Exchange 2013

Funkcje programu Exchange 2010 oraz...

 • Uproszczona architektura i zmniejszona do trzech liczba ról serwera (Skrzynka pocztowa, Dostęp klientów i Transport graniczny)

 • Zasady ochrony przed utratą danych (DLP) ułatwiające zapobieganie wyciekom poufnych informacji

 • Znacznie ulepszone środowisko programu Outlook Web App

Exchange 2016

Funkcje programu Exchange 2013 oraz...

 • Jeszcze większe uproszczenie ról serwerów do dwóch: Skrzynka pocztowa i Transport graniczny

 • Ulepszone zasady ochrony przed utratą danych oraz integracja z programem SharePoint

 • Większa niezawodność bazy danych

 • Współpraca nad dokumentami w trybie online

Do której wersji przeprowadzić migrację?

Na początek zalecamy przyjęcie założenia, że będzie przeprowadzana migracja do programu Exchange 2016. Następnie należy skorzystać z następujących informacji w celu potwierdzenia lub wykluczenia wyboru programu Exchange 2016. Jeśli z jakichś przyczyn nie można przeprowadzić migracji do programu Exchange 2016, należy powtórzyć tę samą procedurę z programem Exchange 2013 i tak dalej.

Kwestia

Więcej informacji

Koniec daty pomocy technicznej

Przykład programu Exchange 2007 w każdej wersji programu Exchange występują końca okresu pomocy technicznej:

 • Exchange 2010    — styczeń 2020 r.

 • Exchange 2013    — kwiecień 2023 r.

 • Exchange 2016    — październik 2025 r.

Wcześniejszej na koniec okresu pomocy technicznej, wcześniej musisz przeprowadzanie migracji innego. Stycznia 2020 jest znacznie wyżej niż sądzisz!

Ścieżka migracji do programu Exchange 2010 i 2013

Poniżej przedstawiono główne fazy migracji do programu Exchange 2010 lub Exchange 2013:

 1. Instalowanie programu Exchange 2010 lub 2013 w organizacji korzystającej z istniejącej instalacji programu Exchange 2007

 2. Przenoszenie usług i pozostałej infrastruktury do programu Exchange 2010 lub 2013

 3. Przenoszenie skrzynek pocztowych i folderów publicznych do programu Exchange 2010 lub 2013

 4. Likwidowanie pozostałych serwerów programu Exchange 2007

Ścieżka migracji do programu Exchange 2016

Poniżej przedstawiono główne fazy migracji do programu Exchange 2016:

 1. Instalowanie programu Exchange 2013 w organizacji korzystającej z istniejącej instalacji programu Exchange 2007

 2. Przenoszenie usług i pozostałej infrastruktury do programu Exchange 2013

 3. Przenoszenie skrzynek pocztowych i folderów publicznych do programu Exchange 2013

 4. Likwidowanie pozostałych serwerów programu Exchange 2007

 5. Instalowanie programu Exchange 2016 w organizacji korzystającej z istniejącej instalacji programu Exchange 2013

 6. Przenoszenie skrzynek pocztowych, folderów publicznych, usług i pozostałej infrastruktury do programu Exchange 2016 (kolejność nie ma znaczenia)

 7. Likwidowanie pozostałych serwerów programu Exchange 2013

Uwaga: Migrowanie z programu Exchange 2013 do programu Exchange 2016 jest proste. Obie wersje mają niemal identyczne wymagania sprzętowe. Dzięki temu oraz dzięki wysokiej zgodności tych wersji można odbudować zakupiony serwer programu Exchange 2013 i zainstalować na nim program Exchange 2016. Funkcja przenoszenia skrzynek pocztowych w trybie online spowoduje, że większość użytkowników nawet nie zauważy przeniesienia swoich skrzynek pocztowych z serwera i ponownego ich umieszczenia na serwerze programu Exchange 2016 po jego odbudowaniu.

Współistnienie wersji

Migrowanie do wersji:

 • Exchange 2016    — programu Exchange 2016 nie można zainstalować w organizacji, w której działa serwer programu Exchange 2007. Najpierw należy przeprowadzić migrację do programu Exchange 2010 lub 2013 (zdecydowanie zalecamy program Exchange 2013), usunąć wszystkie serwery programu Exchange 2007, a następnie przeprowadzić migrację do programu Exchange 2016.

 • Exchange 2010 lub Exchange 2013    — program Exchange 2010 lub Exchange 2013 można zainstalować w organizacji korzystającej z istniejącej instalacji programu Exchange 2007. Umożliwia to zainstalowanie jednego lub kilku serwerów programu Exchange 2010 bądź 2013 i przeprowadzenie migracji.

Sprzęt serwera

Wymagania sprzętowe dotyczące serwera zmieniły się względem programu Exchange 2007. Należy się upewnić, że sprzęt, który ma być używany, jest zgodny. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących sprzętu w zależności od wersji można znaleźć poniżej:

Najprawdopodobniej okaże się, że dzięki znacznej poprawie wydajności programu Exchange oraz zwiększonej mocy obliczeniowej i pojemności magazynu w nowszych serwerach, potrzebna będzie mniejsza liczba serwerów do obsługi takiej samej liczby skrzynek pocztowych.

Wersja systemu operacyjnego

Minimalne obsługiwane wersje systemu operacyjnego w zależności od wersji:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

 • Exchange 2010    Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji systemu operacyjnego, zobacz Matryca możliwości obsługi programu Exchange.

Poziom funkcjonalności lasu usługi Active Directory

Minimalne poziomy funkcjonalności lasu usługi Active Directory w zależności od wersji:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

 • Exchange 2010    Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych poziomów funkcjonalności lasu, zobacz Matryca możliwości obsługi programu Exchange.

Wersje klientów pakietu Office

Minimalne obsługiwane wersje klientów pakietu Office w zależności od wersji:

 • Exchange 2016    Office 2010 (z najnowszymi aktualizacjami)

 • Exchange 2013    Office 2007 z dodatkiem SP3

 • Exchange 2010    Office 2003

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi klientów pakietu Office, zobacz Matryca możliwości obsługi programu Exchange.

Jak przeprowadzić migrację?

Jeśli zapadła decyzja o pozostawieniu poczty e-mail na serwerze lokalnym, następujące zasoby mogą ułatwić przeprowadzenie migracji:

Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy?

Jeśli przeprowadzasz migrację do usługi Office 365, możesz się kwalifikować do korzystania z usługi Microsoft FastTrack. Usługa FastTrack zapewnia najlepsze rozwiązania, narzędzia i zasoby umożliwiające maksymalnie bezproblemową migrację do usługi Office 365. A co najważniejsze, przez proces migracji, począwszy od etapu planowania i projektowania aż do przeniesienia ostatniej skrzynki pocztowej, przeprowadzi Cię rzeczywisty inżynier pomocy technicznej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o usłudze FastTrack, zobacz Microsoft FastTrack.

Jeśli napotkasz problemy podczas migracji do usługi Office 365 (i nie korzystasz z usługi FastTrack) lub podczas migracji do nowszej wersji programu Exchange Server, tutaj znajdziesz pomoc. Oto kilka zasobów, z których możesz skorzystać:

Tematy pokrewne

Zasoby pomocne w uaktualnianiu serwerów i klientów pakietu Office 2007
Grupa poświęcona wycofywaniu pakietu Office (w społeczności technicznej firmy Microsoft)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×