Eksportowanie tabeli programu Excel do programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz eksportować dane z tabeli programu Excel do listy programu SharePoint. Po wyeksportowaniu listy, program Excel utworzy nową listę programu SharePoint w witrynie. Można następnie pracować z danymi w witrynie, tak jak dla innych listy programu SharePoint.

Uwaga: Eksportowanie tabeli jako listy nie tworzy połączenie danych z listy programu SharePoint. W przypadku aktualizacji tabeli programu Excel po wyeksportowaniu go, aktualizacje nie zostaną uwzględnione na liście programu SharePoint.

Aby wyeksportować tabeli w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel do listy w witrynie programu SharePoint, należy następująco:

 • Witryna programu SharePoint, w której jest tworzona listy.

 • Uprawnienia do tworzenia list w witrynie. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem witryny programu SharePoint.

Aby wyświetlić listę w widoku arkusza danych w witrynie programu SharePoint, które są potrzebne:

 • Excel lub Access. Te programy są wymagane na potrzeby przy użyciu widoku arkusza danych w witrynie programu SharePoint.

  Uwaga: Widok arkusza danych nie jest obsługiwana w 64-bitowej wersji pakietu Microsoft Office. Zaleca się zainstalować 32-bitową wersję pakietu Office, aby móc używać widoku arkusza danych na liście w witrynie programu SharePoint.

Eksportowanie tabeli do listy programu SharePoint

 1. Kliknij wewnątrz tabeli.

 2. Kliknij pozycję Projektowanie > Eksportuj > Eksportuj tabelę do listy programu SharePoint.

  Kreator eksportowania tabeli

 3. W polu Adres wpisz adres (URL) witryny programu SharePoint.

  Ważne: Wpisz wszystkie zasoby, które znajduje się w adres strony sieci Web przed "/ default.aspx". Na przykład jeśli adres jest http://contoso/default.aspx, wpisz http://contoso. Jeśli adres jest http://contoso/teams/accounting/sitepages/home.aspx, wpisz http://contoso/teams/accounting.

  Okno dialogowe kreatora eksportu do programu SharePoint

 4. W Nazwa wpisz unikatową nazwę listy.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis w polu Opis.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Możesz otrzymać prośbę o wprowadzenie poświadczeń usługi Office 365 i/lub poświadczeń domeny organizacji.

 7. Przejrzyj informacje umieszczone w kolumnach i Typy danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 8. Kliknij przycisk OK.

Komunikat z informacją, że tabela jest opublikowany, pojawi się wraz z Uniform Resource Locator (URL). Kliknij adres URL, aby przejść do listy. Dodaj adres URL jako ulubionego w przeglądarce.

Uwaga: Innym sposobem otwarcia listy jest przejdź do witryny programu SharePoint, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Zawartość witryny.

Obsługiwane typy danych

Niektóre typy danych programu Excel nie można wyeksportować do listy w witrynie programu SharePoint. Po wyeksportowaniu nieobsługiwanych typów danych, te typy danych są konwertowane na typy danych, które są zgodne z listami programu SharePoint. Na przykład formuł, które zostały utworzone w programie Excel są konwertowane na wartości na liście programu SharePoint. Po przekonwertowaniu danych można utworzyć formuły dla kolumn w witrynie programu SharePoint.

Podczas eksportowania tabeli programu Excel w witrynie programu SharePoint, każdej kolumny na liście programu SharePoint jest przypisana jedna z następujących typów danych:

 • Tekst (pojedynczy wiersz)

 • Tekst (wiele wierszy)

 • Waluta

 • Data/godzina

 • Liczba

 • Hiperłącze (URL)

Jeśli kolumna zawiera komórki o różnych typach danych, program Excel stosuje typ danych, który może być używany dla wszystkich komórek w kolumnie. Na przykład jeśli kolumna zawiera liczby i tekst, typem danych na liście programu SharePoint będzie tekst.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×