Przejdź do głównej zawartości

Eksportowanie obrazów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obrazy eksportuje się, gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego zapisania wielu obrazów w nowej lokalizacji lub pod innymi nazwami, w innych rozmiarach lub w innych formatach plików.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj, aby otworzyć okienko zadańEksportuj.

 2. Aby wybrać lokalizację eksportu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastąpić wiele obrazów wybranymi wersjami, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Oryginalne lokalizacje.

  • Aby wyeksportować obrazy do nowej lokalizacji, wyczyść pole wyboru Oryginalne lokalizacje i wpisz nazwę ścieżki w polu tekstowym lub kliknij przycisk Przeglądaj.

 3. Aby wyeksportować obrazy pod innymi nazwami, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyeksportować obrazy z zachowaniem oryginalnych nazw plików, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Oryginalne nazwy plików.

  • Aby wyeksportować obrazy pod innymi nazwami przy użyciu domyślnej kolejności numerowania, wpisz nową nazwę w polu tekstowym.

  • Aby wyeksportować obrazy pod innymi nazwami przy użyciu niestandardowej kolejności sortowania, kliknij przycisk Zmień nazwę, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 4. Aby wyeksportować obrazy w formacie różnym od oryginalnego, wybierz inny format pliku z listy Eksportuj w tym formacie pliku.

 5. Aby wyeksportować obraz w rozmiarze innym niż oryginalny, wybierz jedną z opcji z listy Eksportuj z tym rozmiarem.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office