Eksportowanie notatek z programu OneNote w formacie PDF

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz udostępnić komuś swoje notatki, ale nie zamierzasz dawać mu pełnego dostępu do każdej z nich, możesz wyeksportować notatki w formacie Adobe PDF (Portable Document Format). Na przykład możesz udostępnić materiały informacyjne współpracownikowi, który nie ma programu OneNote lub nie powinien oglądać innych notatek w Twoim notesie, bądź też załączyć notatki robocze do określonego raportu. W takich sytuacjach funkcja zapisywania notatek w formacie PDF może być bardzo przydatna.

Uwaga: Gdy udostępniasz notes innym użytkownikom, każda osoba mająca dostęp może edytować jego zawartość, dodawać informacje i wprowadzać zmiany. Jeśli natomiast zapisujesz notatki w formacie PDF, tworzysz ich statyczną migawkę, a wszelkie zmiany wprowadzone później w programie OneNote nie powodują modyfikacji pliku PDF.

 1. Na stronie, którą chcesz wyeksportować, wybierz pozycję Plik > Eksportuj.

 2. W obszarze Eksportuj bieżący element określ, co chcesz wyeksportować.

 3. Wybierz pozycję PDF (*.pdf) > Eksportuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób eksportowania strony notatek w programie OneNote 2016.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 5. Nadaj plikowi nazwę i wybierz pozycję Zapisz.

Porada: Jeśli ma być możliwe do pracy nad tym samym notatki lub notesu innym osobom, a nie tylko udostępniania statycznej migawkę notatek, możesz przenieść notesu do usługi OneDrive. Jeśli nie chcesz utworzyć plik PDF, możesz notatek w wiadomości e-mail, Drukowanie strony notateklub Udostępnianie notatek podczas spotkania.

Uwaga:  Gdy udostępniasz notes innym użytkownikom, każda osoba mająca dostęp może edytować jego zawartość, dodawać informacje i wprowadzać zmiany. Jeśli natomiast zapisujesz notatki w formacie PDF, tworzysz ich statyczną migawkę, a wszelkie zmiany wprowadzone później w programie OneNote nie powodują modyfikacji pliku PDF.

 1. Na stronie, którą chcesz wyeksportować kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. W obszarze Eksportuj bieżący element określ, co chcesz wyeksportować.

 3. Wybierz pozycję Plik PDF (*.pdf) i kliknij pozycję Eksportuj.

  Możesz wyeksportować notatki w innych formatach, jak PDF, XPS lub dokument programu Word.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 5. Nadaj plikowi nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

Porada:  Jeśli zamiast tworzenia statycznej migawki notatek lub notesu chcesz mieć możliwość pracy nad nimi z innymi użytkownikami, możesz udostępnić notesy w usłudze OneDrive. Jeśli nie chcesz tworzyć pliku PDF, możesz notatki wysłać w wiadomości e-mail bądź wydrukować albo udostępnić w trakcie spotkania.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×