Eksportowanie lub usuwanie danych programu Outlook Customer Manager

Program Outlook Customer Manager zostanie wycofany w czerwcu 2020. Po zastosowaniu dodatku Czerwiec 2020 nie będzie można korzystać z programu Outlook Customer Manager, ale można eksportować lub usuwać dane programu Outlook Customer Manager, wykonując czynności opisane w tym artykule.

Eksportowanie danych programu Outlook Customer Manager

Dostępne są dwie opcje eksportowania danych programu Outlook Customer Manager:

 • Korzystanie z dodatku Outlook Customer Manager dla programu Outlook dla systemu Windows — możesz to zrobić w programie Outlook, ale nie wszystkie dane, na przykład relacje między jednostkami, i nie będą dostępne po wycofaniu programu Outlook Customer Manager.

 • Korzystanie z aplikacji Windows PowerShell — musisz użyć skryptu, który wyeksportuje wszystkie dane z aplikacji Outlook Customer Manager.

Jeśli planujesz zaimportować wszystkie dane do innego produktu, zalecamy użycie opcji skryptu programu PowerShell.

Eksportowanie danych programu Outlook Customer Manager z programu Outlook dla systemu Windows

Wykonaj poniższe czynności, aby wyeksportować dane programu Outlook Customer Manager z programu Outlook dla systemu Windows.

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna, jeśli program Outlook Customer Manager zostanie wycofany.

 1. W programie Outlook dla systemu Windows w okienku nawigacji u dołu okienka folderów wybierz pozycję ... i wybierz pozycję Dodatki. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do aplikacji Outlook Customer Manager.

 2. Wybierz typ danych, który chcesz wyeksportować. Możesz wybrać opcję eksportowania kontaktów, firm lub transakcji.

 3. Wybierz przycisk Eksportuj . Możesz wyeksportować wszystko dla danej kategorii lub z bieżącego przefiltrowanego widoku.

 4. Eksport powoduje utworzenie pliku programu Excel opartego na programie Excel (*. xlsx). Plik jest przechowywany w usłudze OneDrive swojego konta służbowego.

 5. Wszystkie pliki dodane do prywatnego kontaktu/firmy/transakcji będą dostępne w dokumentach usługi OneDrive. Wszystkie pliki dodane do udostępnionego kontaktu/firmy/transakcji będą dostępne w folderze dokumenty w grupie Office 365 dla aplikacji Outlook Customer Manager.

Eksportowanie danych programu Outlook Customer Manager za pomocą programu PowerShell

Wykonaj poniższe czynności, aby wyeksportować dane użytkownika w aplikacji Outlook Customer Manager za pomocą skryptu programu PowerShell. Skrypt można uruchomić na komputerze z systemem Windows lub Mac.

Użyj skryptu programu PowerShell OCM-Script. ps1 , aby wyeksportować dane.

Eksportowanie danych programu Outlook Customer Manager za pomocą aplikacji Windows PowerShell

 1. Pobierz skrypt z tej lokalizacji: Eksportowanie danych w aplikacji Outlook Customer Manager.

 2. Pobierz skrypt i Zapisz go na komputerze.

 3. W obszarze pulpit systemu Windows wybierz pozycję Start, a następnie wpisz Program PowerShell.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Windows PowerShell i wybierz pozycję Uruchom jako administrator. Wybierz pozycję tak , aby zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na Twoim urządzeniu.

 5. Na stronie aplikacja środowiska Windows PowerShell przejdź do lokalizacji pliku OCM-Script. ps1 .

 6. Wpisywać

  .\OCM-Script.ps1 export-all-data 

  I wybierz pozycję Enter.

 7. Na stronie poświadczenia programu Windows PowerShell wprowadź adres e-mail i hasło usługi Office 365, a następnie wybierz przycisk OK. Powinien być widoczny uruchomiony skrypt.

 8. Wyeksportowane pliki danych programu Outlook Customer Manager zostaną zapisane w tej samej lokalizacji pliku, w którym zapisano plik OCM-Script. ps1 . Zostaną one zapisane w podfolderze, którego nazwa będzie zawierała adres e-mail oraz datę i godzinę uruchomienia skryptu: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Pliki będą w formacie CSV. Możesz użyć czytnika plików CSV, takiego jak program Microsoft Excel, do wyewidencjonowywania danych.

Eksportowanie danych programu Outlook Customer Manager za pomocą programu Mac PowerShell

Wykonaj poniższe czynności, aby wyeksportować dane użytkownika w aplikacji Outlook Customer Manager przy użyciu skryptu Mac programu PowerShell. Uruchom ten skrypt na komputerze Mac. Użyj skryptu programu PowerShell OCM-Script. ps1 , aby wyeksportować dane.

Przed uruchomieniem tego skryptu musisz zainstalować homebrew.

 1. Pobierz skrypt z tej lokalizacji: Eksportowanie danych w aplikacji Outlook Customer Manager.

 2. Pobierz skrypt i Zapisz go na komputerze.

 3. Na komputerze Mac Otwórz Terminal. Skopiuj i wklej poniższe polecenie, aby zainstalować Homebrew:

  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
 4. Skopiuj i Wklej polecenie poniżej w terminalu, aby zainstalować program PowerShell dla komputerów Mac.

  brew cask install powershell
 5. Wpisywać

   pwsh

  I wybierz pozycję Enter.

 6. Skopiuj i wklej poniższe polecenie, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło usługi Office 365.

   $cred=get-credentials
 7. W oknie terminalu przejdź do lokalizacji pliku OCM-Script. ps1 .

 8. Wpisywać

   .\OCM-Script.ps1 export-all-data

  I wybierz pozycję Enter.

 9. Wyeksportowane pliki danych programu Outlook Customer Manager zostaną zapisane w tej samej lokalizacji pliku, w którym zapisano plik OCM-Script. ps1 . Zostaną one zapisane w podfolderze, którego nazwa będzie zawierała adres e-mail oraz datę i godzinę uruchomienia skryptu: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Pliki będą w formacie CSV. Możesz użyć czytnika plików CSV, takiego jak program Microsoft Excel, do wyewidencjonowywania danych.

Usuwanie danych aplikacji Outlook Customer Manager

Możesz usuwać tylko oferty programu Outlook Customer Manager, kontakty udostępnione i dane firmy za pomocą dodatku Outlook Customer Manager. Skrypt programu PowerShell będzie dostępny wkrótce i zostanie uwzględniony w tym artykule, gdy będzie gotowy.

Usunięcie danych dotyczących transakcji i firm za pośrednictwem dodatku Outlook Customer Manager dla programu Outlook dla systemu Windows umożliwia tylko usunięcie jednej pozycji naraz. Jeśli masz dużo danych firmy i transakcji, możesz poczekać na skrypt programu PowerShell.

Usuwanie danych programu Outlook Customer Manager z programu Outlook dla systemu Windows

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć dane programu Outlook Customer Manager z programu Outlook dla systemu Windows.

Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna, jeśli program Outlook Customer Manager zostanie wycofany.

Aby usunąć informacje o firmie i transakcje, w programie Outlook dla systemu Windows w okienku nawigacji u dołu okienka folderów wybierz pozycję... i wybierz pozycję Dodatki. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się do aplikacji Outlook Customer Manager.

Wybierz typ danych, który chcesz usunąć. Możesz wybrać opcję usunięcia firm lub transakcji. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis na liście i wybierz opcję Usuń.

Aby usunąć informacje o kontakcie, wykonaj czynności opisane w artykule Usuwanie kontaktu.

Aby usunąć zadania, wykonaj poniższe czynności.

Aby usunąć pliki programu Outlook Customer Manager, wykonaj czynności opisane w artykule usuwanie plików lub folderów w usłudze OneDrive. Pliki programu Outlook Customer Manager znajdują się w folderze programu Outlook Customer Manager.

Aby usunąć pliki programu Outlook Customer Manager na potrzeby współużytkowanych transakcji, firm i kontaktów, Usuń pliki w grupie Office 365 dla aplikacji Outlook Customer Manager.

Usuwanie licencji programu Outlook Customer Manager

Możesz usunąć licencje, aby oczyścić program Outlook Customer Manager dla użytkowników.

 1. W centrum administracyjnym firmy Microsoft przejdź do obszaru użytkownicy > strony aktywni użytkownicy .

 2. Na stronie aktywni użytkownicy zaznacz wiersz użytkownika, dla którego chcesz cofnąć przypisanie licencji.

 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję licencje i aplikacje.

 4. Rozwiń sekcję licencje , wyczyść pole wyboru dla licencji programu Outlook Customer Manager, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany.

Usuwanie dodatku Outlook Customer Manager z programu Outlook

 1. W przeglądarce wpisz, https://Outlook.office365.com/mail/inclientstore

 2. Wybierz pozycję Mojedodatki.

 3. Na stronie Moje Dodatki Znajdź pozycję Outlook Customer Manager, wybierz pozycję (...) i wybierz pozycję Usuń.

Eksportowanie lub usuwanie danych użytkownika przy użyciu portalu prywatności aplikacji Outlook Customer Manager

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Eksportowanie lub usuwanie danych użytkownika za pomocą portalu prywatności aplikacji Outlook Customer Manager w celu wyeksportowania lub usunięcia danych programu Outlook Customer Manager.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rodo) reguluje zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych. Dane osobowe są definiowane na podstawie Rodo jako dane odnoszące się do zidentyfikowanych lub rozpoznawalnych osób fizycznych, które są rezydentami Unii Europejskiej (UE). Po wycofaniu programu Outlook Customer Manager (Czerwiec 2020), jeśli dane użytkownika są nadal dostępne, Rodo jest zgodny. Zalecamy usunięcie danych programu Outlook Customer Manager, korzystając z powyższych metod. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z omówieniem Microsoft GDRP.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×