Eksportowanie lub tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook

Eksportowanie lub tworzenie kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook

Po zainstalowaniu na komputerze aplikacji Outlook można za jej pomocą przenosić pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza z jednego konta e-mail do innego.

Załóżmy na przykład, że masz skrzynkę pocztową usługi Office 365 i konto Gmail. Możesz dodać je do programu Outlook. Następnie możesz za pomocą programu Outlook wyeksportować elementy z konta Gmail i zaimportować je do skrzynki pocztowej usługi Office 365.

Eksportu elemenów można dokonać, tworząc plik .pst, który jest plikiem danych programu Outlook, zawiera Twoje wiadomości i inne elementy programu Outlook i jest zapisywany na komputerze. Aby dowiedzieć się, jak zaimportować elementy po ich wyeksportowaniu, zobacz Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku .pst programu Outlook.

Jak wyeksportować pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza z programu Outlook do pliku pst

Wybierz odpowiednią opcję z poniższej listy instrukcji eksportowania.

Swoje konto e-mail usługi Office 365 możesz dodać do aplikacji Outlook, takiej jak Outlook 2016 lub 2013. Następnie możesz za pomocą programu Outlook przenieść pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza do skrzynki pocztowej usługi Office 365. Oto co należy zrobić:

 1. Dodaj swoje „źródłowe” konto e-mail do programu Outlook. Możesz na przykład dodać konto Gmail do programu Outlook 2016. Zaczekaj na wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail i kontaktów.

 2. Dodaj konto e-mail usługi Office 365 do programu Outlook. Gdy to zrobisz, program Outlook zostanie automatycznie zsynchronizowany z usługą Office 365. Zawartość skrzynki pocztowej usługi Office 365 pojawi się w programie Outlook.

 3. Wybierz odpowiednie instrukcje eksportu, aby wyeksportować pocztę e-mail z konta źródłowego do pliku pst.

  Jeśli na przykład używasz programu Outlook 2010, przejdź do sekcji „Outlook 2010: eksportowanie elementów programu Outlook do pliku pst”.

 4. Wybierz odpowiednie instrukcje eksportu (dostępne w dalszej części tego artykułu), aby wyeksportować pocztę e-mail do pliku pst.

  Jeśli na przykład używasz programu Outlook 2016, przejdź do sekcji „Outlook 2013 i Outlook 2016: eksportowanie elementów programu Outlook z pliku pst”.

  Dane poczty e-mail wyeksportowane do pliku pst można przenosić. Możesz je zaimportować do innych kont poczty e-mail. Jeśli chcesz to zrobić przy użyciu programu Outlook, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontakty i kalendarz z pliku pst programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie znajduje się pozycja Plik, zobacz Z jakiej wersji programu Outlook korzystam?, aby określić swoją wersję programu Outlook i znaleźć właściwe instrukcje eksportowania.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Eksport do pliku.

  Wybierz pozycję Eksport do pliku.

 4. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz nazwę konta poczty e-mail do wyeksportowania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Za jednym razem można eksportować informacje tylko dla jednego konta e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij podfoldery. Dzięki temu wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik danych programu Outlook (pst). Wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga: Jeśli funkcja eksportowania była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Przed kliknięciem przycisku OK wpisz inną nazwę pliku.

 7. Jeśli miejscem docelowym eksportu danych jest istniejący plik danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy już znajdują się w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

 9. Program Outlook natychmiast rozpocznie proces eksportowania, chyba że jest tworzony nowy plik danych programu Outlook (pst) lub zostanie użyty plik, który jest chroniony hasłem.

  • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć opcjonalne hasło do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli eksportujesz dane do istniejącego plik danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Możesz na przykład zapisać plik pst w usłudze OneDrive, a następnie pobrać go na nowy komputer. Możesz też zapisać go na dysku flash USB, podłączyć ten dysk do nowego komputera, a następnie zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz kartę Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie znajduje się pozycja Plik, zobacz Z jakiej wersji programu Outlook korzystam?, aby określić swoją wersję programu Outlook i znaleźć właściwe instrukcje eksportowania.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Opcje.

  Wybierz pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook wybierz pozycję Zaawansowane.

  Wybierz pozycję Zaawansowane.

 4. W sekcji Eksportowanie wybierz pozycję Eksportuj.

  Na stronie Zaawansowane wybierz pozycję Eksportuj.

 5. Kliknij pozycję Eksport do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Wybierz nazwę konta poczty e-mail do wyeksportowania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Za jednym razem można eksportować informacje tylko dla jednego konta e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij podfoldery. Dzięki temu wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 8. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych programu Outlook (pst), i aby wpisać nazwę pliku. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga:  Jeśli funkcja eksportu była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Pamiętaj, aby zmienić nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik, a nie używać istniejącego.

 9. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

 11. Eksport rozpocznie się od razu, chyba że tworzony jest nowy plik danych programu Outlook (pst) lub elementy są eksportowane do istniejącego pliku, który jest chroniony hasłem.

  • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć hasło opcjonalne do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli elementy są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Możesz na przykład zapisać plik pst w usłudze OneDrive, a następnie pobrać go na nowy komputer. Możesz też zapisać go na dysku flash USB, podłączyć ten dysk do nowego komputera, a następnie zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook 2007 wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie znajduje się pozycja Plik, zobacz Z jakiej wersji programu Outlook korzystam?, aby określić swoją wersję programu Outlook i znaleźć właściwe instrukcje eksportowania.

  W programie Outlook 2007 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

  Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Eksport do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz pozycję Eksport do pliku, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Plik folderów osobistych (.pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz nazwę konta poczty e-mail do wyeksportowania, jak pokazano na poniższej ilustracji. Za jednym razem można eksportować informacje tylko dla jednego konta e-mail.

  Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Uwzględnij podfoldery. Dzięki temu wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych programu Outlook (pst), i aby wpisać nazwę pliku. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga:  Jeśli funkcja eksportu była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Pamiętaj, aby zmienić nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik, a nie używać istniejącego.

 7. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

 9. Eksport rozpocznie się od razu, chyba że tworzony jest nowy plik danych programu Outlook (pst) lub elementy są eksportowane do istniejącego pliku pst, który jest chroniony hasłem. W takich przypadkach jest wyświetlane poniższe okno dialogowe:

  Jeśli nie chcesz chronić pliku pst hasłem, wybierz przycisk OK.

  Wybierz przycisk OK, jeśli nie chcesz chronić pliku hasłem. W przeciwnym razie:

  • Jeśli chcesz chronić plik pst hasłem: wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli elementy są eksportowane do istniejącego pliku folderów osobistych (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Możesz na przykład zapisać plik pst w usłudze OneDrive, a następnie pobrać go na nowy komputer. Możesz też zapisać go na dysku flash USB, podłączyć ten dysk do nowego komputera, a następnie zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook.

Jakie dane są eksportowane?

 • Podczas eksportu poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z programu Outlook do pliku pst jest wykonywana kopia tych informacji. Dane nie opuszczają programu Outlook. Poczta e-mail, kontakty i kalendarz nadal będą widoczne i dostępne w programie Outlook.

 • Gdy program Outlook eksportuje wiadomości e-mail, uwzględnia wszystkie załączniki do tych wiadomości.

 • Program Outlook nie eksportuje jednak metadanych, takich jak właściwości folderów (widoki, uprawnienia i ustawienia autoarchiwizacji), reguły wiadomości i listy zablokowanych nadawców.

Kiedy należy eksportować (wykonać kopię zapasową) lub importować plik .pst?

 • Przenoszenie poczty e-mail z jednego konta e-mail do innego.

  Załóżmy na przykład, że masz stare konto e-mail w usłudze Yahoo — jakubzaw77@yahoo.com. Chcesz przenieść pocztę e-mail na nowe konto e-mail w usłudze Office 365 — jakubzaw78@contoso.com.

  Za pomocą klasycznej wersji programu Outlook możesz dodać oba konta do programu Outlook. Zaczekaj na wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail (jeśli jest ich dużo, może to zająć dużo czasu). Następnie za pomocą programu Outlook wyeksportuj wiadomości e-mail z konta Yahoo do pliku .pst. Na koniec zaimportuj plik .pst do konta usługi Office 365.

 • Zmieniasz komputer PC na inny komputer PC: przenosisz pocztę e-mail z jednego komputera z programem Outlook na inny komputer z programem Outlook.

  Załóżmy na przykład, że na starym komputerze jest zainstalowany program Outlook 2007, a masz nowy komputer z programem Outlook 2016. Możesz wyeksportować dane poczty e-mail z programu Outlook 2007 w sposób opisany w tym artykule i zaimportować je do programu Outlook 2016.

 • Zmieniasz komputer PC na komputer Mac: na przykład przenosisz pocztę e-mail z programu Outlook na komputerze PC i importujesz ją do programu Outlook 2016 na komputerze Mac.

 • Chcesz tworzyć okresowe kopie zapasowe: jeśli chcesz okresowo wykonywać kopię zapasową wszystkich wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza w bezpiecznym miejscu. Po utworzeniu pliku pst skopiuj go do bezpiecznej lokalizacji, takiej jak dysk flash USB, inny dysk twardy lub magazyn w chmurze, na przykład usługa OneDrive lub usługa Dropbox.

  Nie istnieje automatyczna metoda okresowego tworzenia kopii zapasowej wszystkich elementów (starych i nowych). Funkcja automatycznego archiwizowania tworzy kopię zapasową tylko starych elementów i przenosi je, a nie kopiuje.

 • Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową samych kontaktów, zobacz Eksportowanie kontaktów z programu Outlook. W tym artykule wyjaśniono, jak skopiować kontakty do pliku CSV.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×