Eksportowanie elementów z narzędzia niestandardowego Formularze 2007

Elementy z narzędzia niestandardowego Formularze 2007 można eksportować jako tekst strukturalny, tekst rozdzielany tabulatorami, tekst rozdzielany przecinkami, dane binarne XML, dane XML (bez załączników) lub plik programu Microsoft Excel 2007. Należy pamiętać o następujących wytycznych dotyczących eksportowania elementów:

 • Można eksportować wszystkie elementy w narzędziu albo wszystkie elementy wyświetlane w bieżącym widoku lub w bieżących wynikach wyszukiwania.

 • Jeśli wybrano opcję eksportowania wszystkich elementów w narzędziu, zostaną one wyeksportowane w kolejności, w jakiej zostały utworzone (niezależnie od bieżącej kolejności sortowania w wybranym widoku).

 • Jeśli wybrano opcję eksportowania wszystkich elementów w bieżącym widoku, zostaną one wyeksportowane zgodnie z bieżącą kolejnością sortowania dla widoku.

 • W przypadku tekstu z tabulatorami lub tekstu strukturalnego dane są eksportowane w zależności od kolumn uwzględnianych w wybranym widoku. Jeśli na przykład wybrany widok zawiera jedynie dwie kolumny, eksportowane dane będą zawierały jedynie wartości z pól, do których odwołują się te kolumny.

Aby wyeksportować elementy, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Obszar roboczy kliknij pozycję Eksportuj, a następnie kliknij odpowiedni format eksportowania.

 2. Zaznacz odpowiednie opcje eksportowania elementów i kliknij przycisk OK.

  Szczegóły

  • Eksportować można wszystkie elementy w narzędziu lub tylko elementy wyświetlone w bieżącym widoku.

  • Z menu rozwijanego można wybrać konkretny formularz do użycia. W eksportowanych danych zostaną użyte jedynie pola z wybranego formularza.

  • Aby wyeksportować wszystkie pola systemowe z wybranego formularza w przypadku eksportowania danych do programu Microsoft Excel, zaznacz pozycję Uwzględnij pola systemowe. Oprócz pól takich jak „Utworzone przez” oraz „Zmodyfikowane przez” każdy formularz zawiera długą listę innych pól systemowych przeznaczonych do celów administracyjnych i ukrytych na formularzu. W większości przypadków zaleca się wykluczenie tych pól podczas eksportowania danych do arkusza programu Excel. Należy pamiętać, że ta opcja jest dostępna tylko w przypadku eksportowania do programu Excel.

 3. Wybierz lokalizację, w której ma zostać umieszczony wyeksportowany plik, i kliknij przycisk Zapisz.

W poniższej tabeli znajduje się opis formatów plików eksportowanych elementów:

Format pliku

Opis

Binarny XML

XML (bez załączników)

Eksportuje dane binarne XML, które mogą być importowane jedynie do innego narzędzia Formularze 2007 programu Groove.

Oprócz tego można wybrać format XML (bez załączników), aby wyeksportować elementy w czytelnym formacie XML. Tej opcji eksportu należy użyć wtedy, gdy jest potrzebna możliwość odczytania wyeksportowanego pliku XML w edytorze tekstów.

Uwaga: Ta opcja eksportu jest najefektywniejsza w odniesieniu do elementów niezawierających plików załączników. Jeśli elementy zawierają pliki załączników, zawartość tych plików może zostać usunięta w czasie eksportowania.

Rozdzielany przecinkami

Eksportuje elementy do pliku CSV rozdzielanego przecinkami. Ten format obejmuje opcję tworzenia pliku CSV dla zachowania zgodności z programem Microsoft Excel. Należy pamiętać, że kolejność kolumn po zaimportowaniu do innej aplikacji może się różnić od kolejności w widoku.

Rekordy w narzędziu Formularze

Rekordy zaimportowane do programu Excel za pośrednictwem pliku csv

1. Elementy w narzędziu niestandardowym

2. Dane zaimportowane do programu Excel z kolumnami pól systemowych ukrytymi w arkuszu

Excel

Otwiera program Microsoft Excel i wyświetla wyeksportowane elementy w nowym arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.

Uwaga: Ta funkcja wymaga instalacji programu Microsoft Office Excel 2007 (lub nowszego).

Tekst z tabulatorami

Eksportuje elementy w postaci pliku z tekstem rozdzielanym znakami tabulacji. Działa w dużej mierze identycznie jak eksportowanie w formacie rozdzielanym przecinkami. Jedyną różnicą jest rozdzielanie znakami tabulacji.

Rekordy w narzędziu Formularze

Rekordy wyeksportowane jako tekst z tabulatorami i zaimportowane do programu Excel

1. Elementy w narzędziu Formularze lub w narzędziu Formularze programu InfoPath

2. Dane zaimportowane do programu Excel

Tekst strukturalny

Eksportuje elementy jako strukturalny plik z tekstem zawierającym rozdzielane pola.

Rekordy w narzędziu Formularze

Rekordy wyeksportowane jako tekst strukturalny i wyświetlane w edytorze tekstów

1. Elementy w narzędziu Formularze lub w narzędziu Formularze programu InfoPath

2. Dane zaimportowane do edytora tekstów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×