Eksportowanie do pliku CSV członków grupy usługi Yammer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wyeksportować nazwy członków grupy usługi Yammer i adresów do pliku CSV e-mail. To jest przydatne, jeśli chcesz sprawdzić, czy każda osoba jest brak w grupie, zapraszanie wszystkich członków grupy do innej grupy lub skontaktuj się z członków za pomocą poczty e-mail.

Każdy członek sieci usługi Yammer można wyeksportować informacje dotyczące grupy publicznej. Do grupy prywatnej tylko członkowie grupy można eksportować listę członków.

Ten proces wymaga przy użyciu programu Windows PowerShell. Wydaje się skomplikowane, ale zajmuje kilka minut.

Krok 1: Znajdowanie Identyfikatora grupy

Identyfikator grupy służy do identyfikowania grupy usługi Yammer. Potrzebujesz go uzyskać skrypt programu PowerShell.

Krok 2: Znajdź token

Token jest wersję zaszyfrowane swojego konta i hasła. Potrzebujesz go uzyskać skrypt programu PowerShell.

Krok 3: Tworzenie skrypt programu PowerShell

Zapisz przykładowy kod w pliku, a następnie zamień wartości w polu Identyfikator grupy i token.

Krok 4: Uruchom skrypt programu PowerShell

Zmień katalog do folderu, w którym plik CSV i wkleić skrypt programu PowerShell.

Krok 5: Otwórz plik CSV z programem Excel

Użyj kolumn i nazwisko i adres e-mail, aby uzyskać listę członków.

Krok 1: Znajdowanie Identyfikatora grupy

 1. W przeglądarce przejdź do https://www.yammer.com.

 2. Wybierz grupę.

 3. Znajdź na pasku adresu przeglądarki, a następnie skopiuj wartość feedId do pliku programu Notatnik. Na przykład w następujący adres URL, możesz skopiować wartość 1172163.

  https://www.yammer.com/contoso.com/#/threads/inGroup?Type=in_group&feedId=1172163

Krok 2: Znajdź token

Ostrzeżenie: Nie są udostępniane token żadnego innego użytkownika. Może służyć do uzyskiwania dostępu do konta usługi Yammer.

 1. W przeglądarce przejdź do https://www.yammer.com/client_applications.

 2. Kliknij przycisk Zarejestruj nowej aplikacji.

  • Nazwa aplikacji: ponieważ ta aplikacja nie będą używane dla żadnych z wyjątkiem wprowadzenie token, nadaj mu nazwę niezależnie od potem. Nazwa aplikacji musi być unikatowa.

  • Organizacja: Podaj nazwę swojej firmy.

  • Wiadomości e-mail suppport: Wprowadź adres e-mail pracy.

  • Witryna sieci Web: Wprowadź firmowej witryny sieci Web.

  • Przekierowywanie identyfikatora URI: wprowadź https://www.yammer.com.

  Strona Szczegóły dotyczące tworzenia nowej aplikacji usługi Yammer

 3. W sekcji klawiszy i token kliknij pozycję Generuj tokenu Deweloper dla tej aplikacji.

  Strona aplikacji Yammer łączem uzyskanie tokenu

 4. Kopiowanie tokenu do pliku programu Notatnik.

  Strona aplikacji usługi Yammer z wyświetlonymi tokenu

Krok 3: Tworzenie skrypt programu PowerShell

Ostrzeżenie: Nie udostępniaj tego skryptu po wprowadzeniu token. Token może służyć do uzyskiwania dostępu do konta usługi Yammer.

 1. Skopiuj poniższy kod do pliku programu Notatnik.

  $GroupId=group_id_value
  
  $Token = "token_value"
  
  $Headers = @{ "Authorization" = "Bearer "+$Token }
   
  $GroupCycle = 1
  DO
  	{
  		$GetMoreGroupsUri = "https://www.yammer.com/api/v1/users/in_group/$GroupId.xml?page=$GroupCycle"
  		write-host ("REST API CALL : $GetMoreGroupsUri")
      [xml]$Xml = ((Invoke-WebRequest -Uri $GetMoreGroupsUri -Method Get -Headers $Headers).content)
      $YammerGroups += $Xml.response.users.user
      $GroupCycle ++
      $GroupCount += $Xml.response.users.user.count
  		write-host ("GROUPMEMBER COUNT : $GroupCount")
    }	
  	While ($Xml.response.users.user.count -gt 0)
  	 $YammerGroups | Export-Csv "$GroupId.csv" -Delimiter "," 
   
  	
 2. W pierwszych dwóch wierszy skrypt Zamień group_id_value i token_value wyniki kroki 1 i 2.

Krok 4: Uruchom skrypt programu PowerShell

 1. Otwieranie programu Windows PowerShell. Aby uzyskać informacje znajdowanie programu Windows PowerShell, zobacz Wyszukiwanie w systemie Windows 10, 8.1, 8.0 i 7.0

 2. W programie PowerShell Zmień katalog na miejsce do zapisania pliku CSV. Na przykład jeśli chcesz skrypt mają być przechowywane w folderze Moje dokumenty, a nazwa użytkownika to Joe, wpisz:

  cd c:\users\joe\documents
 3. Skopiuj skrypt z pliku programu Notatnik, wklej je do programu PowerShell i naciśnij klawisz Enter.

Krok 5: Otwórz plik za pomocą programu Excel

 1. Kliknij dwukrotnie plik programu Excel, który można znaleźć w katalogu, w którym uruchomienia polecenia programu PowerShell.

 2. Użyj kolumn i nazwisko i adres e-mail, aby uzyskać listę członków.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×