Eksportowanie danych z usługi Yammer Enterprise

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako zatwierdzonych administratorów możesz wyeksportować dane Yammer Enterprise dla wszystkich użytkowników w celu monitorowania zastosowania i na potrzeby odnajdowania.

Uwaga: Wyeksportowane dane nie można używać do migracji zawartości między sieciami Yammer. Aby uzyskać informacje na temat migracji, zobacz Migracja sieci: Konsolidowanie wielu sieci Yammer. Aby wyeksportować wszystkie użytkownikami usługi Yammer, zobacz Użytkownicy usługi Yammer inspekcji.

Eksportowanie danych usługi Yammer, zakres dat i sieci

 1. W Centrum administracyjne usługi Yammer, przejdź do pozycji zawartość i bezpieczeństwo > Eksportuj dane.

 2. Określanie danych do uwzględnienia:

  Eksportowanie strona Opcje eksportowania
  • Zakres dat:    Tylko dane w określonym zakresie dat zostaną uwzględnione.

  • Załączników:    Jeśli nie jest zaznaczone, otrzymasz listę plików. Jeśli opcja jest zaznaczona, możesz uzyskiwać dostęp folderu plików z wszystkimi plikami w ich pierwotnych formatach.

  • Sieci zewnętrzne:    Jeśli nie jest zaznaczone, będzie tylko pobieranie danych z sieci domowej. Jeśli opcja jest zaznaczona, zostanie wyświetlony osobnego folderu dla danych z każdej sieci. Każda sieć jest identyfikowany za pomocą Identyfikatora i nazwy pełny sieciowe są wymienione w Networks.csv.

   Każda sieć ma własny folder oznaczony identyfikator sieci
 3. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Dane są eksportowane do pliku zip. Jeśli istnieje więcej niż jedną siecią wyeksportowane, osobnego folderu jest tworzony dla każdej sieci.

  • txt   

   • Request.txt    zawiera parametry do wyeksportowania.

   • log.txt    podsumowuje liczba wpisów w każdym pliku CSV, a lista błędów występujących podczas eksportowania.

  • . Pliki CSV:    jest jeden plik CSV dla każdego typu danych:

   • Admins.csv    Wyświetla nazwę, adres e-mail i typ wszystkich administratorów usługi Yammer dla każdej wybranej sieci.

   • Files.csv    dla dowolnego pliku, dodane lub zmodyfikowane w określonym zakresie dat, list Identyfikatora usługi Yammer, typ pliku, nazwa, opis i ścieżkę do pliku w usłudze Yammer, wraz z tym grupy metadanych go opublikowano w.

    Files.csv nie zawiera rzeczywistych pliku. Jeśli wybrano załącznikami w eksportowanie, pliki znajdują się w folderze plików w pliku zip. Identyfikator z Files.csv służy do identyfikowania określonego pliku w folderze plików.

   • Groups.csv    dla każdej grupy utworzone lub zmodyfikowane w określonym zakresie dat, lista identyfikator usługi Yammer, nazwa, opis i status prywatności, czy grupa jest wewnętrznych i zewnętrznych, łącza do grupy, który utworzył grupa, Data utworzenia i zaktualizowane Data.

   • Messages.csv    w przypadku każdej wiadomości wysyłane lub zmodyfikowane w określonym zakresie dat listy identyfikator wiadomości, identyfikator wątku, identyfikator grupy, nazwę grupy, status prywatności, identyfikator nadawcy, nazwa i poczty e-mail, pełną treść wiadomości, załączniki i tworzenia i usuwania informacje.

   • MessageThreadsInbound.csv    zawiera identyfikatory uczestników zewnętrznych dla wiadomości przychodzących, które są przydatne, jeśli chcesz znaleźć uczestników zewnętrznych wiadomości.

   • MessageThreadsOutbound.csv    zawiera identyfikatory uczestników zewnętrznych w wiadomości wychodzących.

   • MessageVersions.csv    zawiera identyfikatory i modyfikowania danych informacje dla wiadomości, które były edytowane.

   • Networks.csv    zawiera listę wszystkich sieci zawarte w Eksportuj.

   • Pages.csv    dla dowolnej strony, utworzone lub zmodyfikowane w określonym zakresie dat, zawiera listę identyfikatorów, dat i właściciele strony.

   • Topics.csv    dowolnego tematu utworzony w określonym zakresie dat lista informacji o tworzeniu oraz łącze do tematu.

   • Users.csv    każdy użytkownik, który jest dołączony, lub została usunięta lub zawieszone w określonym zakresie dat, lista wiadomości e-mail, tytuł stanowiska, lokalizacji, działu, łącza do użytkowników i informacje o bieżącym stanie użytkowników.

  • Folderu plików:    Ten folder zawiera pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w określonym okresie. Pliki są w ich pierwotnych formatach, ale są nazywane jego nazwę usługi Yammer.

Następujące typy danych nie zostaną dołączone do tego eksportu:

 • Dane dostępne w ustawienia użytkownika, w tym profilu, sieci, z którymi są członkami, ich działania, aplikacje, powiadomień i języka preferencji konta i ich schemat organizacyjny.

 • Dane aktywności użytkownika.

 • Wiadomości zakładką, członkostwa w grupach, obserwowanych lub następujących użytkowników i obserwowanych tematy. Aby znaleźć te informacje dla użytkownika, kliknij nazwę użytkownika.

Aby znaleźć te dane dla poszczególnych użytkowników, kliknij ikonę ustawienia usługi Yammer Ikona ustawienia w usłudze Yammer , kliknij pozycję osoby, a następnie kliknij nazwę użytkownika, którego dane mają być wyświetlane. Ta strona zawiera profilu użytkownika, konwersacje został udział w plików, obrazów i klipów wideo, które zostały opublikowane, wraz z ich zakładek, a następnie oraz następujących użytkowników i obserwowane tematy.

Znajdowanie i usuwanie określonych wiadomości lub plików

Jeśli masz identyfikator wiadomości lub pliku, można przejść bezpośrednio do go w usłudze Yammer i usuń ją w razie potrzeby.

 • Aby znaleźć i usunąć na określoną wiadomość w usłudze Yammer:

  1. Tworzenie adresu URL wiadomości. Za pomocą https://www.yammer.com/<network_name> / # wątków/show?threadId = <thread_id>. Na przykład https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/Threads/show?threadId=1040647232.

  2. W wiadomości kliknij więcej ikona Ikona więcej (...) , a następnie kliknij polecenie Usuń.

 • Aby znaleźć i usunąć niektórych plików w usłudze Yammer:

  • Użyj pola wyszukiwania w usłudze Yammer. Na przykład dla pliku o nazwie 12345678.pptx do eksportu, wyszukaj 1235678.pptx. W wynikach wyszukiwania kliknij Przejdź do pozycji Plik plik, a następnie kliknij polecenie Usuń ten plik.

  • Można też utworzyć adres URL pliku. Za pomocą https://www.yammer.com/<network_name>-#/files/ <file_number>, na przykład https://www.yammer.com/contosomkt.onmicrosoft.com/#/files/12345678. Na stronie usługi Yammer dla pliku kliknij przycisk Usuń ten plik.

Konfigurowanie Eksport danych

Aby skonfigurować automatyczne eksportowanie cykliczne, za pomocą Yammer interfejsu API. Uzyskać informacji na temat interfejsu API eksportu danych przejdź do/Eksportowanie w Centrum deweloperów Yammer.

Zobacz też

Wyświetlanie grup wniosków w usłudze Yammer

Wyświetlanie raportu działania usługi Yammer

Dane usługi Yammer inspekcji użytkownika

Zarządzanie usługi Yammer zgodności danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×