Eksportowanie danych kształtu do bazy danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli kształty zawierają dane, można uruchomić Kreatora eksportu bazy danych, aby utworzyć tabelę bazy danych zawierającą te dane.

Różnica między Kreatorem eksportu bazy danych a oknem dialogowym otwieranym za pomocą polecenia Eksportuj do bazy danych polega na tym, że kreator umożliwia eksportowanie wszystkich kształtów należących do określonej warstwy. Jeśli nie jest wymagane eksportowanie według warstw, można użyć sprawniejszego polecenia Eksportuj do bazy danych.

Używanie Kreatora eksportu bazy danych

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Dodatki, wskaż polecenie Kształty dodatkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator eksportu bazy danych.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych stronach kreatora.

  tiplist

  Wyświetlane na liście nazwy komórek zawierających dane kształtów są poprzedzane przedrostkiem Prop, na przykład Prop.Cena.

  Podczas eksportowania danych kształtów Kreator eksportu bazy danych zapisuje informacje dotyczące eksportowania w danych strony rysunku. Aby ponownie wyeksportować dane kształtów po zmodyfikowaniu kształtów, należy kliknąć rysunek prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Eksportuj tabelę bazy danych.

Używanie polecenia Eksportuj do bazy danych

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Dodatki, wskaż polecenie Kształty dodatkowe, a następnie kliknij polecenie Kreator eksportu bazy danych.

 2. Wybierz tabelę bazy danych, której chcesz użyć.

  • Jeśli źródło danych znajduje się w lokalizacji innej niż domyślna, kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać plik.

  • Aby utworzyć nowe źródło danych, kliknij polecenie Utwórz i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Tworzenie nowego źródła danych. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie wyświetlone okno dialogowe ODBC — ustawienia. W oknie tym można wybrać istniejącą bazę danych albo utworzyć nową. Utworzenie tabeli w bazie danych zostanie wykonane później.

   Uwagi: 

   • Jeśli jako źródło danych jest używany program Microsoft Office Excel, za pomocą kreatora można wybrać istniejący skoroszyt, ale nie można utworzyć nowego skoroszytu.

   • Jeśli zostanie wybrana opcja skoroszytu programu Excel, należy wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu w oknie dialogowym Wybieranie skoroszytu.

 3. Jeśli baza danych obsługuje właścicieli, kliknij odpowiednią nazwę na liście Właściciel, aby włączyć filtrowanie listy właścicieli tabeli. Tabela bazy danych zostanie utworzona dla użytkownika zalogowanego do bazy danych.

 4. Jeśli jest dostępnych wiele baz danych, na liście Kwalifikator kliknij bazę danych, której chcesz użyć.

  Porada: Jeśli jest używany program Microsoft Office Access lub Excel, w tym polu zostanie wyświetlona nazwa i lokalizacja bazy danych, do której zostaną wyeksportowane dane.

 5. Na liście Tabela kliknij tabelę bazy danych, której chcesz użyć. Aby utworzyć nową tabelę, wpisz jej nazwę.

 6. Aby zmienić sposób eksportowania danych z komórek arkusza ShapeSheet, wykonaj następujące czynności:

  Dodawanie komórki arkusza ShapeSheet do listy eksportu

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz komórkę arkusza ShapeSheet, którą chcesz wyeksportować.

  3. W polu Szacowanie jako wybierz typ danych dla wartości przechowywanej w polu bazy danych.

  4. Wybierz pole bazy danych, do którego zostaną skopiowane dane kształtu.

  5. Określ typ danych, długość pola i liczbę miejsc dziesiętnych.

  Zmodyfikować sposób eksportowania danych komórki arkusza ShapeSheet

  1. Zaznacz nazwę komórki i kliknij przycisk Modyfikuj.

  2. Zmień sposób eksportowania danych.

  Usuwanie komórki arkusza ShapeSheet z listy eksportu

  Zaznacz nazwę komórki i kliknij przycisk Usuń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×