Eksportowanie danych do innego formatu pliku lub importowanie danych z innego formatu pliku

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kreator eksportu i Kreatora importu pomagają transferować dane projektu między programu Microsoft Project i w innych programach. Poniżej przedstawiono listę formatów eksportowanie do lub importowanie z.

 • Format programu Microsoft Excel (jako skoroszyt lub raport w formie tabeli przestawnej)

 • tylko tekst (rozdzielany tabulatorami)

 • wartości rozdzielanych przecinkami (CSV)

 • Format XML (Extensible Markup Language)

Definiując lub edytując mapy eksportu i importu tych kreatorów, można łatwo transferować dane do i z zadanie, zasobu lub przydział pól, które mają.

Co chcesz zrobić?

Eksportowanie informacji o projekcie

Importowanie informacji o projekcie

Eksportowanie informacji o projekcie

 1. Wybierz pozycję plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz pozycję Przeglądaj. (Nie dotyczy programu Project 2010 lub w programie Project 2007.)

 3. W polu Zapisz jako typ wybierz format pliku, w którym chcesz zapisać eksportowane dane.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę eksportowanego pliku.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu, aby wyeksportować odpowiednie dane do właściwych pól pliku docelowego.

 7. Kiedy w kreatorze zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowej mapy lub użycie istniejącej mapy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Nowa mapa, aby utworzyć nową mapę eksportu od podstaw.

  • Wybierz pozycję Użyj istniejącej mapy, aby użyć mapy domyślnej lub mapy, którą wcześniej zdefiniowano i zapisano.

 8. Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora eksportu sprawdź lub zmodyfikuj założenia mapowania programu Project lub utwórz nową mapę:

  • Aby wyeksportować określone informacje o projekcie, wpisz lub zaznacz odpowiednie pole w kolumnie Z, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby dodać do mapy eksportu wszystkie zadania, zasobu lub przydziału, pola w projekcie, wybierz pozycję Dodaj wszystko.

  • Aby dodać wszystkie pola zadań lub zasobów w określonej tabeli do mapy eksportu, wybierz pozycję Base w tabeli. Zaznacz tabelę, której chcesz użyć, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Aby usunąć z mapy eksportu wszystkie zadania, zasobu lub przydziału, pola, wybierz polecenie Wyczyść wszystkie.

  • Aby wstawić nowe pole powyżej innego pola, zaznacz pole w kolumnie z, a następnie wybierz Wstaw wiersz.

  • Aby wstawić nowe pole powyżej innego pola, zaznacz pole w kolumnie z, a następnie wybierz Wstaw wiersz.

  • Aby usunąć pole, zaznacz je w kolumnie z, a następnie wybierz Usuń wiersz. Aby zmienić nazwę pola w pliku docelowym, zaznacz pole w kolumnie, a następnie wpisz nową nazwę.

 9. Aby wyeksportować określone tylko zadania lub zasoby, zaznacz odpowiedni filtr w polu Filtr eksportu.

 10. Jeśli chcesz zmienić kolejność pól w pliku docelowym, wybierz pole w kolumnie, a następnie przenieś pole w odpowiednie miejsce, który ma za pomocą przycisków Przenieś.

 11. Na ostatniej stronie Kreatora eksportu wybierz pozycję Zakończ, aby wyeksportować dane.

Uwagi: 

 • Do formatu XML można wyeksportować tylko cały projekt. Program Project mapuje dane automatycznie, bez użycia Kreatora eksportu. Aby zminimalizować rozmiar pliku, pola zawierające wartości puste nie są eksportowane do pliku XML.

 • Na karcie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora eksportu w obszarze Podgląd można przeglądać układ mapy eksportu.

 • Można zapisać mapy eksportu nowe lub zmodyfikowane, jeśli chcesz użyć go ponownie. Na ostatniej stronie Kreatora eksportu wybierz pozycję Zapisz mapę, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa mapy. Nowa mapa zostaną dodane do listy wstępnie zdefiniowanych mapy.

 • Istniejącej mapy eksportu z innego projektu można użyć, jeśli jest ona dostępna w pliku globalnym. Za pomocą organizator można skopiować mapę eksportu z pliku projektu do plik globalny.

 • Po utworzeniu mapy eksportu w celu zapisania danych w pliku o formacie CSV lub w pliku o formacie TXT i ustawieniu ogranicznika tekstu, to ogranicznik będzie miał wpływ na typ pliku, a nie rozszerzenie pliku. Jeśli na przykład dane mają być zapisane do pliku o nazwie Moj_projekt.csv, ale określono tabulator jako ogranicznik tekstu w mapie, plik CSV będzie zawierał tabulatory zamiast przecinków, nawet jeśli rozszerzenie pliku wskazuje na obecność przecinków w pliku.

Importowanie informacji o projekcie

Możesz zaimportować informacje do programu Project przy użyciu dowolnego pole wartości wprowadzanych z innego produktu format pliku, takich jak program Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, język XML (Extensible Markup), wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) lub format tekstu rozdzielanego tabulatorami.

 1. Wybierz pozycję plik > Otwórz > Przeglądaj.

  (W programie Project 2010 i programu Project 2007, wybierz pozycję plik > Otwórz.)

 2. W polu Pliki typu wybierz typ pliku, który chcesz zaimportować dane.

 3. Przejdź do folderu zawierającego plik, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz plik z listy.

 4. Wybierz pozycję Otwórz.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora importu, aby zaimportować odpowiednie dane do właściwych pól programu Project.

 6. Na karcie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora importu sprawdź lub zmodyfikuj założenia mapowania programu Project:

  • Aby zaimportować dane z pola w pliku źródłowym z innym polem projektu, zaznacz pole w kolumnie, wybierz pozycję nowe pole, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby zmienić nazwę pola w pliku docelowym, zaznacz pole w kolumnie, a następnie wpisz nową nazwę.

  • Aby usunąć pole, zaznacz je w kolumnie z, a następnie wybierz Usuń wiersz.

  • Aby wstawić nowe pole powyżej innego pola, zaznacz pole w kolumnie z, a następnie wybierz Wstaw wiersz.

  • Aby usunąć z mapy importu wszystkie zadania, zasobu lub przydziału, pola, wybierz polecenie Wyczyść wszystkie.

  • Aby dodać do mapy importu wszystkie zadania, zasobu lub pola przydziałów z pliku docelowego, wybierz pozycję Dodaj wszystko.

   Porada: Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora importu w obszarze Podgląd można przeglądać układ mapy importu.

 7. Aby zmienić kolejność pól w pliku docelowym, wybierz pole w kolumnie, a następnie przenieś pole w odpowiednie miejsce, który ma za pomocą przycisków Przenieś.

 8. Na ostatniej stronie Kreatora importu wybierz pozycję Zakończ, aby zaimportować dane.

  Porada: Można zapisać mapy importu nowe lub zmodyfikowane, jeśli chcesz użyć go ponownie. Na ostatniej stronie Kreatora importu wybierz pozycję Zapisz mapę, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa mapy. Nowa mapa zostaną dodane do listy wstępnie zdefiniowanych mapy.

Uwagi: 

 • Istniejącej mapy importu z innego projektu można użyć, jeśli jest ona dostępna w pliku globalnym. Za pomocą organizator można skopiować mapę importu z pliku projektu do plik globalny.

 • Po utworzeniu mapy importu w celu uwzględnienia danych z pliku w formacie CSV lub z pliku w formacie TXT i ustawieniu ogranicznika tekstu, to ogranicznik będzie miał wpływ na typ pliku, a nie rozszerzenie pliku. Jeśli na przykład dane mają być zaimportowane z pliku o nazwie Moj_projekt.csv, ale określono tabulator jako ogranicznik tekstu w mapie, plik CSV będzie zawierał tabulatory zamiast przecinków, nawet jeśli rozszerzenie pliku wskazuje na obecność przecinków w pliku.

 • Mimo że w niektórych pól obliczeniowych można wprowadzać wartości, projektu może być obliczane te wartości automatycznie lub po określeniu.

 • Do programu Project można importować tylko takie dane XML, których poprawność można sprawdzić na podstawie schematu wymiany danych.

 • Jeśli jest używany program Microsoft Project Professional, a informacje mają zostać zaimportowane z innego formatu plików do projektu przedsiębiorstwa, który wymaga wprowadzenia określonych informacji o zadaniach, zapisanie projektu będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji.

 • W programie Microsoft Project Professional nie można aktualizować pól kosztu zasobów w projekcie przedsiębiorstwa. Informacje o kosztach zasobów można importować tylko w projektach spoza przedsiębiorstwa i dla zasobów spoza przedsiębiorstwa.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×